Strona główna Rozległe i rozproszone Mobilne wieże monitoringu obwodowego chronią obiekty strategiczne

Mobilne wieże monitoringu obwodowego chronią obiekty strategiczne

Ochrona infrastruktury krytycznej jest jednym z priorytetów stojących przed każdym państwem. Istotne jest to szczególnie w obecnej sytuacji związanej z wojną w Ukrainie. Ważne, by chronić ją przed zagrożeniami, a ewentualne uszkodzenia i zakłócenia w jej funkcjonowaniu były możliwie krótkotrwałe i łatwe do usunięcia.

Infrastrukturę krytyczną można zabezpieczać na różne sposoby, m.in. przy wykorzystaniu systemów elektronicznych, takich jak telewizja dozorowa, kontrola dostępu czy sygnalizacja włamania i napadu. Wszystkie te systemy muszą gwarantować sprawne działanie oraz jego ciągłość.

Takie niezawodne rozwiązania posiada w swoim portfolio spółka Miwi Urmet. Dowodem na to jest szereg realizacji w obiektach o znaczeniu strategicznym. Będące w naszej ofercie zintegrowane systemy: CCTV (IndigoVision, NUUO, Milesight), KD oraz SSWiN (Protege) chronią między innymi jednostki i magazyny wojskowe, dworce kolejowe oraz szpitale. Ostatnio możemy pochwalić się dostarczeniem mobilnych wież monitoringu dla jednego z dostawców energii elektrycznej. To nowoczesna i uniwersalna forma monitoringu, a jednocześnie jeszcze mało popularna.

Wieża jest kompletnym systemem telewizji dozorowej zawierającym kamery, serwer rejestracji oraz układ zasilania i transmisji. Na każdej z kilkunastu dostarczonych mobilnych wież na maszcie teleskopowym zamontowano po dwie kamery stałopozycyjne oraz głowicę PTZ. Taki dobór urządzeń wraz z samym umiejscowieniem zestawów w narożnikach chronionych obszarów zapewnia realizację funkcji monitoringu obwodowego. Kamery bullet stale obserwują dwa boki ogrodzenia, a w przypadku alarmu przecięcia linii przesyłają sygnał do centrum dozoru. Z chwilą wystąpienia alarmu głowica PTZ zostaje skierowana w miejsce, w którym nastąpiło naruszenie linii. W stanie normalnej pracy głowica PTZ wykonuje zaprogramowaną trasę, monitorując bardziej odległe miejsca. Głowica ma również zdefiniowany preset na wypadek otrzymania sygnału z czujki ruchu zabezpieczającej samą wieżę.

Transmisja obrazu jest realizowana z wykorzystaniem sieci GSM. Użycie routera z dwiema kartami SIM oraz zewnętrznymi antenami LTE zapewnia komunikację z centrum dozoru. Ze względu na wielkość strumieni, obrazy są wyświetlane na żądanie operatora lub automatycznie z chwilą wystąpienia alarmu. Gwarancją zachowania odpowiedniej jakości zapisu jest ulokowanie serwera na wieży. Rejestrowany jest zawsze główny strumień z kamer, przy czym w przypadku potrzeby obserwacji przez operatora przez dłuższy czas możliwe jest skorzystanie ze strumieni ograniczonych.

Jedynym stałym elementem instalacji są przyłącza do źródła zasilania, choć zestawy, na wypadek awarii, zostały dodatkowo wyposażone w baterie akumulatorów.
Wieże są budowane z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb klienta. Mogą być wyposażone m.in. w panele fotowoltaiczne z modułem inteligentnego ładowania, agregat walizkowy lub zewnętrzny, urządzenia audio oraz dodatkowe doświetlenie IR lub LED. Optymalna liczba kamer to cztery stałopozycyjne oraz kamera bullet PTZ montowana na szczycie masztu.

Mobilność wież pozwala na szybkie przeniesienie kompletnego systemu w inne miejsce lub inną lokalizację. Tego typu urządzenia można również wykorzystać do monitorowania różnego rodzaju plenerowych imprez masowych, parków, placów budowy, czyli wszędzie tam, gdzie zainstalowanie tradycyjnego monitoringu może stanowić problem lub nie jest ekonomicznie uzasadnione.

Miwi-Urmet
ul. Pojezierska 90A
91-341 Łódź
miwi@miwiurmet.pl
www.miwiurmet.pl