Strona główna Bezpieczeństwo biznesu Nowe technologie i standardy w zarządzaniu bezpieczeństwem biznesu

[Zaproszenie] Nowe technologie i standardy w zarządzaniu bezpieczeństwem biznesu

Redakcja „a&s Polska” wraz ze swoimi partnerami strategicznymi – Instytutem Bezpieczeństwa RESCON i Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas – oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie zapraszają do udziału w eksperckiej konferencji poświęconej nowoczesnemu podejściu do zapewnienia bezpieczeństwa przedsiębiorstw w Polsce i na świecie.

Gośćmi specjalnymi wydarzenia będą uznani praktycy i eksperci ds. bezpieczeństwa, przedstawiciele środowisk naukowych, wiodących dostawców technologii oraz przedstawiciele administracji publicznej.

Plan spotkania obejmuje prelekcje w trzech merytorycznych panelach tematycznych oraz dyskusję z uczestnikami spotkania.

Wydarzeniem towarzyszącym będzie badanie ankietowe przedsiębiorców (wystawców) oraz odwiedzających targi w zakresie znajomości i świadomości w obszarze najważniejszych zasad, standardów i zachowań wobec szeroko rozumianych zagrożeń bezpieczeństwa. Badanie będzie miało charakter naukowy, a jego wyniki (w formie raportu) zostaną opublikowane i przedstawione w prasie branżowej oraz w Internecie.

AGENDA KONFERENCJI:

11:00 – wystąpienie wprowadzające:
Od zapewnienia „bezpieczeństwa” do budowania „trwałej odporności organizacyjnej”
Grzegorz Ćwiek, Instytut Bezpieczeństwa RESCON

Przegląd światowych badań nad zagrożeniami i trendami w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa organizacyjnego w latach 2017-2018 w Polsce i na świecie. Charakterystyka zjawisk i obszarów zainteresowania specjalistów w tej dziedzinie.

11:15-12:00 – PANEL I
Najnowsze rozwiązania techniczne w zakresie rozpoznawania zagrożeń.

  • wystąpienie wprowadzające:Jan T. Grusznic, z-ca red. naczelnego „a&s Polska”
  • panel dyskusyjny:eksperci branży security, przedstawiciele producentów, przedstawiciele świata nauki

Dyskusja o najnowszych rozwiązaniach i trendach w technice wykrywania zagrożeń i reakcji na nie. Odpowiemy na pytanie: Jak zmieniła się technika wykrywania zagrożeń w ciągu ostatnich 2 lat (od czasu ostatnich targów Securex) i jaka przyszłość czeka branżę?

12:00-12:45 – PANEL II
Nowe standardy w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi

  • wystąpienie wprowadzające:dr Krzysztof Liedel, ekspert w dziedzinie zarządzania bezpieczeństwem
  • panel dyskusyjny:

Charakterystyka sytuacji kryzysowych, incydentów i zdarzeń o charakterze nagłym, mających negatywny wpływ na działalność przedsiębiorstw. Otwarta dyskusja nt. prognozowanych wyzwań z punktu widzenia potrzeb przedsiębiorców i możliwości producentów, dostawców rozwiązań, a także zmian prawnych. Czy przedsiębiorcy są obecnie przygotowani na właściwą reakcję na nagłe zagrożenia? Czy technika, którą dysponują, wystarczająco wspiera ich potrzeby i działania? Jaką rolę odgrywa technologia, a jaką organizacja i zarządzanie w procesie ochrony zasobów i aktywów?

13:15-14:00 – PANEL III
Partnerstwo publiczno-prywatne – aktualne wyzwania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa przedsiębiorcom i obywatelom

  • wystąpienie wprowadzające: Paulina Piasecka, z-ca dyrektora Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas
  • panel dyskusyjny: przedstawiciele administracji publicznej, praktycy i eksperci ds. bezpieczeństwa, przedstawiciele środowisk naukowych oraz wiodących dostawców technologii

Przedstawienie aktualnych wyzwań prawnych i organizacyjnych oraz konfrontacja potrzeb i możliwości zaangażowanych podmiotów. Istotą panelu będzie poszukiwanie drogi efektywnego współdziałania opartego na wzajemnym zrozumieniu i dążeniu do osiągnięcia synergii w stawianiu czoła tym wyzwaniom.

OPIS KONFERENCJI

Świat współczesnego biznesu za kluczowe czynniki pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw uznaje innowacyjność, stosowanie nowych technologii, metod zarządzania oraz oparcie działalności na wiedzy. Jeśli prowadzisz biznes, to rozbudowa własnych zasobów w tych obszarach oraz budowanie właściwych relacji rynkowych stanowi nie lada wyzwanie i strategiczne zadanie, przed którym stoisz.

Udział w konferencji będzie doskonałą okazją do odpowiedzi na liczne pytania z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa w działalności gospodarczej oraz wskazówką do wypracowania własnych i nowoczesnych standardów w zarządzaniu bezpieczeństwem przedsiębiorstwa. Nowe technologie, o których będziemy w tym kontekście dyskutować, rozpatrywane będą przez pryzmat celów jakim służy celowo zaprojektowana zmiana produktu, metod jego wytwarzania lub organizacji pracy, stosowane w praktyce dla osiągnięcia większej efektywności działania i rozwoju organizacji (korzyści społeczno-gospodarczych).

Udział w konferencji pozwoli Ci na spotkanie z obecnymi i potencjalnymi partnerami. Rozmowa z nimi i z naszymi ekspertami zrodzi, co jest naszym celem, nowe inspiracje dla Ciebie i Twojej firmy. Przedyskutujesz zagadnienia dotyczące zarządzania odpornością na zakłócenia i sytuacje kryzysowe i wymienisz się doświadczeniami z ludźmi, którzy stają przed podobnymi wyzwaniami. Nasi prelegenci przekażą Tobie i Twoim współpracownikom nowe rozwiązania dotyczące prowadzenia polityki bezpieczeństwa firmy, a moderowana sesja networkingowa poszerzy Twoje relacje biznesowe.

Konferencja kierowana jest do przedsiębiorców i osób wspierających rozwiązania przyjazne ochronie i rozwojowi różnego typu organizacji: inwestorów, kadry zarządzającej, menedżerów średniego szczebla, producentów i dostawców rozwiązań w sferze zapewnienia bezpieczeństwa technicznego i organizacyjnego, managerów ds. zarządzania ryzykiem, doradców biznesowych, a także przedstawicieli administracji państwowej.

24 kwietnia 2018 r. (wtorek)
godz. 11:00-14:00
speakers corner, pawilon 8

Zapraszamy!