Strona główna Infrastruktura krytyczna Ochrona granic obiektów za pomocą kamer sieciowych

Ochrona granic obiektów za pomocą kamer sieciowych

Andrea Sorri
Director Business Development, Government, City Surveillance
and Critical Infrastructure, Axis Communications


Kamery sieciowe wnoszą nową jakość do ochrony obwodowej, dostarczając obraz w czasie rzeczywistym i umożliwiając tym samym podjęcie szybkich i skutecznych działań.

Ochrona obwodowa jest jednym z istotnych elementów zapewnienia bezpieczeństwa. Uniemożliwia wtargnięcie intruza na teren chroniony, zapobiega kradzieżom oraz aktom wandalizmu w przypadku zarówno osiedli domów jednorodzinnych, jak i obiektów infrastruktury krytycznej.

W ochronie obwodowej znalazły zastosowanie różne technologie detekcji, takie jak radar bliskiego zasięgu, lasery skanujące, czujki ruchu, czujki montowane pod powierzchnią ziemi czy kable sensoryczne na ogrodzeniach sygnalizujące pojawienie się intruza w chronionej strefie. Mimo że wszystkie spełniają swoją funkcję, to mają oczywiste ograniczenia – nie pozwalają odróżnić alarmów rzeczywistych od fałszywych, a przy tym podają jedynie ograniczony zakres informacji. W przypadku alarmu nie wiadomo, czy naruszenie granic dozorowanego obszaru rzeczywiście wystąpiło i czy konieczne jest podjęcie działań interwencyjnych. Sprawdzenie tego stanu jest nie tylko czasochłonne. Częste fałszywe alarmy wywołane np. przez przechodzące zwierzęta prowadzą do rozluźnienia w przestrzeganiu procedur bezpieczeństwa przez służby ochrony.

Doceniając wagę opisanego problemu oraz mając świadomość natury potencjalnych zagrożeń, organizacje i firmy coraz częściej sięgają po kamery sieciowe, które wspomagają pracę detektorów ochrony obwodowej. Zastosowanie kamer termowizyjnych jako detektorów wizyjnych oraz kamer wysokiej rozdzielczości do wizyjnej weryfikacji alarmu (wykrytego zagrożenia) pozwala uzyskać ważne informacje o przyczynie wyzwolenia alarmu oraz rodzaju zaobserwowanej aktywności.

W połączeniu z tradycyjnymi detektorami ochrony zewnętrznej kamery sieciowe tworzą inteligentny i niezawodny sieciowy system dozorowy. Dzięki różnorodności kamer dostępnych na rynku można dobrać odpowiednie urządzenie do założonych wymagań. Nawet w trudnych warunkach atmosferycznych czy oświetleniowych wyraźny i klarowny obraz na żywo i zarejestrowany ułatwi wykrycie i identyfikację obiektów, osób oraz incydentów. Automatyczna detekcja oraz oprogramowanie do analizy obrazu pozwolą zredukować liczbę interwencji człowieka, a także liczebność personelu ochrony.

Wyzwania i rozwiązania
Głównym celem każdego systemu ochrony obwodowej jest wykrycie r
zeczywistych zagrożeń i naruszeń chronionej strefy na najwcześniejszym etapie – przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Obszary wymagające monitorowania, takie jak tereny kolejowe, zajezdnie autobusowe, parkingi, porty czy otoczenie obiektów przemysłowych, bywają rozległe, co samo w sobie stanowi nie lada wyzwanie. Problemem są również warunki oświetleniowe, ponieważ w nocy często brakuje jakiegokolwiek oświetlenia sztucznego lub jest ono niewystarczające, by obraz był odpowiedniej jakości.

Efektywnym rozwiązaniem w zabezpieczaniu takich wymagających lokalizacji w trudnych warunkach otoczenia jest zastosowanie kamer termowizyjnych z funkcjami analizy wizyjnej wspieranych kamerami kopułkowymi PTZ. Termowizyjne kamery sieciowe nie wymagają do pracy żadnego oświetlenia, co czyni je oczywistym wyborem do monitoringu nocnego, a w ciągu nawet bardzo słonecznego dnia sprawdzają się w wykrywaniu osób i obiektów przysłoniętych przez złożone tło czy głęboki cień. Dostępne obecnie na rynku są tak czułe i dokładne, że stanowią „pierwszą linię” ochrony. Kamerę termowizyjną z zaimplementowanymi funkcjami analitycznymi można skonfigurować w taki sposób, by po rozpoznaniu podejrzanego zdarzenia kierowała na nie drugą – kamerę PTZ pozwalającą zbliżyć ujęcie i dostarczyć obraz na żywo w jakości HD.

Pracujące równolegle dwa rodzaje kamer tworzą precyzyjny mechanizm ochrony granicy obiektu. W celu zapewnienia nieprzerwanego zapisu i maksymalnej funkcjonalności każda kamera działa niezależnie w sieci IP. W przypadku awarii łącza sieciowego urządzenia mogą zapisywać dane na wbudowanej karcie SD na potrzeby ewentualnej przyszłej ich analizy.

Szybkie i właściwe działanie
Efektywny system ochrony obwodowej musi działać odstraszająco, zapewniając jednocześnie natychmiastową weryfikację wizyjną. Obrazy w czasie rzeczywistym dostarczane przez kamery sieciowe umożliwiają personelowi ochrony zarówno podjęcie szybkich i właściwych działań, jak i ograniczają do minimum fałszywe alarmy. W przypadku wystąpienia incydentu kluczowe znaczenie ma transmisja: zarejestrowany materiał wizyjny można przesłać do zainteresowanych osób jako załącznik do e-maila, alarm zaś – na telefon komórkowy. Kierownicy ochrony mają możliwość przeglądania obrazu na żywo ze wszystkich kamer sieciowych w systemie. Mogą też zalogować się do serwera w pomieszczeniu nadzoru i tam wyszukać zarejestrowany materiał. Kamery można skonfigurować do automatycznego włączania urządzeń alarmowych w rodzaju reflektorów czy sygnalizatorów akustycznych. Możliwe jest również emitowanie ostrzeżeń słownych poprzez sieciowe głośniki tubowe.

Urok technologii IP polega na tym, że oparte na nich systemy można integrować ze sobą, a także z istniejącymi w obiekcie systemami zabezpieczeń elektronicznych. Takie przyszłościowe, w pełni skalowalne sieciowe systemy dozorowe, współpracując z czujkami ochrony obwodowej montowanymi na ogrodzeniu czy pod ziemią, sprawdzą się w wielu zastosowaniach, zwłaszcza w ochronie infrastruktury krytycznej, gdzie wiele alarmów wymaga równoczesnej obsługi.
Co ważne, ani zaawansowane technologie, ani ceny kamer sieciowych nie stanowią już bariery do ich szerokich zastosowań. Mogą sobie na nie pozwolić zarówno mniejsze firmy, jak i zamknięte osiedla mieszkaniowe. Dzięki zaimplementowanemu oprogramowaniu analitycznemu oraz innym inteligentnym aplikacjom wizyjny system dozorowy może zostać w dużym stopniu zautomatyzowany, a także zoptymalizowany pod względem kosztów. Przetwarzanie strumieni wizyjnych już w kamerze zmniejsza zapotrzebowanie na przepustowość łącza i pojemność drogich systemów zapisu. Nawet niewielkie instalacje o podstawowych funkcjonalnościach są w stanie zapewnić wymaganą wysoką jakość obrazu.

Bogata oferta kamer sieciowych w połączeniu z dostępnymi aplikacjami analitycznymi umożliwia różnorodność zastosowań i opłacalność inwestycji. Ważne jest również wyeliminowanie stresu i problemów wywołanych przez błędną interpretację zdarzeń i fałszywe alarmy, a także spokój osób odpowiedzialnych za strzeżone obiekty.

Integracja dzięki technologii ip
Przyszłościowe, w pełni skalowalne sieciowe systemy dozorowe, współpracujące z czujkami ochrony obwodowej montowanymi na ogrodzeniu czy pod ziemią sprawdzą się w wielu zastosowaniach, zwłaszcza w ochronie infrastruktury krytycznej, gdzie wiele sygnałów alarmowych wymaga równoczesnej obsługi.

Axis Communications Poland
ul. Domaniewska 39A
02-672 Warszawa
www.axis.com/pl