Strona główna Transport i logistyka Odczyt tablic rejestracyjnych – przegląd rozwiązań

Odczyt tablic rejestracyjnych – przegląd rozwiązań

Jan T. Grusznic,
a&s Polska


Postęp w dziedzinie dozoru wizyjnego w połączeniu z nowymi technologiami opartymi na uczeniu maszynowym i sztucznej inteligencji poszerza obszar wprowadzania nowych funkcjonalności. Jednym z tego typu zastosowań jest precyzyjna identyfikacja pojazdów.

Technika identyfikacji pojazdów nosi kilka nazw:

LPRLicense Plate Recognition,
ANPRAutomatic Number Plate Recognition,
ALPRAutomated License Plate Readers,
NPRNumber Plate Recognition.
Niezależnie od terminologii mowa o potężnym narzędziu używanym w wielu miejscach do automatyzacji procesu wjazdu/wyjazdu czy parkowania pojazdu oraz gromadzenia danych.

 

Obecne rozwiązania wyspecjalizowane w identyfikacji pojazdów wychodzą poza optyczne rozpoznawanie znaków, czyli tradycyjny OCR (Optical Character Recognition), i oprócz odczytu tablic rejestracyjnych potrafią także rozpoznać markę, model samochodu, a nawet kolor jego nadwozia. A przecież już sam proces odczytu numerów rejestracyjnych jest dość skomplikowany. Wymaga od programu rozpoznania różnych elementów i w zależności od użytej czcionki, kolejności i liczby występujących po sobie znaków, przerw między nimi lub koloru tła tablicy określa nie tylko kraj pochodzenia pojazdu, ale także województwo, w jakim jest zarejestrowany, lub typ czy charakter pojazdu (np. uprzywilejowany, ekologiczny itp.).

Transport drogowy towarów jest jedną z trzech największych, obok handlu hurtowego i detalicznego, branż gospodarki polskiej. Bezpośredni udział sektora transportu i magazynowania w polskim PKB wynosi 6%, jednak jego znaczenie dla gospodarki jest znacznie większe. Bez transportu inne branże nie mogłyby funkcjonować, zwłaszcza handel i przemysł. Polskie przedsiębiorstwa transportowe wnoszą ogromny wkład nie tylko w polską, ale także w europejską gospodarkę.

Aplikacje typu stop-and-go

Kamery wyposażone w funkcję rozpoznawania tablic rejestracyjnych są doskonałym narzędziem do zastosowania w wielu różnych miejscach. Bardzo dobrze sprawdzają się w aplikacjach typu stop-and-go.

Prezentowane narzędzia pozwalają dokładnie określić, które pojazdy wjechały na teren, kiedy przyjechały i kiedy z niego wyjechały. To dane, które są cenne dla osób zarządzających obiektami biurowymi czy procesami logistycznymi. Zrozumienie częstotliwości odwiedzin i czasu spędzanego przez klientów w danym miejscu stanowi też ważny element działania np. sieci sklepów i centr handlowych.

Rozwiązanie odczytujące tablice rejestracyjne może wspierać identyfikację użytkowników, nowych i nieupoważnionych osób oraz współpracować z systemami kontroli dostępu w celu usprawnienia procesu wjazdu. Parkingi są zresztą naturalnym miejscem jego użycia. Systemy identyfikujące pojazdy pomagają w egzekwowaniu przepisów parkingowych, limitów czasowych dla zarezerwowanych miejsc. Szczególnie, gdy parking ma charakter otwarty i znajduje się w pobliżu innych firm.

Tradycyjne nadzorowanie miejsc parkingowych wymaga dużych nakładów i jest nieekonomiczne. Dzięki rozwiązaniom identyfikującym pojazdy można je zautomatyzować. System natychmiast poinformuje obsługę, że np. konkretny pojazd przekroczył czas parkowania lub został postawiony na miejscu przysługującym konkretnej firmie bądź osobie.

Parkingi i garaże są miejscem ciągłego ruchu pojazdów przejeżdżających przez punkty kontrolne (szlabany lub bramy), zatem naturalna jest chęć kontrolowania, kto i kiedy wjechał oraz wyjechał. Monitorując punkty wjazdu i wyjazdu, można uzyskać większość potrzebnych informacji o tym, które samochody miały dostęp do danej lokalizacji. Uzyskane w ten sposób rejestry – zawierające czas i numery tablic – mogą posłużyć do budowania statystyk zajętości lub do szybkiego wyszukiwania informacji dotyczących powstałego incydentu. Wypadki drogowe zdarzają się nie tylko na drogach publicznych, sporo zdarzeń to kolizje parkingowe.

Wykorzystanie funkcji identyfikacji pojazdów zapewnia znacznie większą przejrzystość, pomaga w łatwym i szybkim odnalezieniu na nagraniu pojazdu nawet w przypadkach, gdy sprawca opuścił teren, zanim dowiedział się o zdarzeniu. Rozpoznawanie numerów tablic rejestracyjnych może być bardzo przydatne również do śledzenia określonego pojazdu. Niezależnie od powodów system może powiadamiać, jeśli samochód o wskazanych numerach rejestracyjnych lub innych cechach zostanie wykryty w punkcie odczytu.

Inteligentne rozwiązania transportowe – ITS

Inteligentne rozwiązania transportowe (ITS) są istotne dla zapewnienia bezpieczniejszego korzystania z dróg w Polsce. ITS wykorzystuje podobne rozwiązania techniczne, jak te stosowane są w aplikacjach stop-and-go, przy czym ITS bazuje na obrazach o powtarzalnie wysokiej jakości i solidnym oprogramowaniu do odczytu tablic rejestracyjnych. Wysoka jakość obrazu jest kluczowa, głównym celem użytych w tym celu kamer jest bowiem identyfikacja pojazdów na trasach przejazdowych, a to funkcja, której nie można uzyskać za pomocą konwencjonalnych kamer dozorowych stosowanych w aplikacjach parkingowych.

Kamery te muszą dostarczać wyraźnych ujęć w każdych warunkach oświetleniowych i atmosferycznych oraz przy każdej prędkości. Dzięki temu system rozpoznaje markę i model samochodu, jego typ (np. osobowy, ciężarowy), jak również kolor nadwozia czy nawet chwilową prędkość.

Rozwiązania przeznaczone dla ITS mają również możliwość jednoczesnej identyfikacji kilku pojazdów znajdujących się na sąsiednich pasach ruchu (w aplikacjach stop-and-go na ogół identyfikowany jest jeden pojazd w danej jednostce czasu). Dane z tych systemów wykorzystywane są również w ocenie ciągłości przepływu pojazdów z określeniem struktury rodzajowej (liczby pojazdów poszczególnych kategorii), a także struktury kierunkowej (liczba pojazdów poruszających się w określonych kierunkach), określenia pochodzenia pojazdu (np. polski, zagraniczny) czy też wskazania charakteru ruchu (lokalny, tranzytowy).

Punkty poboru opłat to kolejny obszar w ramach ITS, który wykorzystuje rozwiązania wizyjnej identyfikacji pojazdów. Obecne możliwości agregowania danych o pojazdach na podstawie obrazu wideo nie tylko zwiększa bezpieczeństwo, ale także oferuje możliwość analizy ruchu i predykcji zmian trendu. Firmy zarządzające autostradami i przedstawiciele władzy mogą również wykorzystywać tę technologię do identyfikacji naruszeń i automatyzacji procesu zarządzania ruchem. System wysyła pozyskane dane do serwera centralnego, weryfikując w ten sposób uiszczenie opłaty drogowej. Władze miast stosują to rozwiązanie do zliczania samochodów w celu przewidywania korków i kontrolowania przepływu ruchu.

Przykłady rozwiązań ANPR znajdziesz na stronie 34 numeru 1/2023 „a&s Polska”.

Zobacz inne artykuły tego autora:
Świadomość sytuacyjna
Radary i lidary w systemach zabezpieczeń
ANPR bez tajemnic. O poprawnej instalacji systemów do odczytu tablic rejestracyjnych
Na układy nie ma rady. Kryzys w dostawach mikroprocesorów