Strona główna Branże i zastosowania ONVIF Profil T

ONVIF Profil T

W październiku organizacja ONVIF z dumą ogłosiła, że wprowadza na rynek najnowszą specyfikację profilu T służącego do zaawansowanego przesyłania strumieniowego wideo. Nowy profil jest rozszerzeniem znanego i powszechnie używanego profilu S używanego przez rynek od 2011 r. Najistotniejszymi zmianami są wparcie kodowania H.265 – coraz częściej stosowanego formatu kompresji w branży, obsługa komunikacji dwukierunkowej audio, strumieniowanie po protokole HTTPS, konfiguracja PTZ i stref detekcji ruchu oraz zarządzanie wejściami i wyjściami alarmowymi.

Część branży w Polsce sceptycznie postrzega ONVIF. Jednym z powodów jest trwająca pamięć o problemie z kompatybilnością między wersjami ONVIF 1.01 i 1.02, który rozwiązano 7 lat temu, m.in. wprowadzając koncepcję profili. Ta pierwsza niedogodność rodzącego się standardu nieprzerwanie ogranicza wiarę w jego możliwości. Do dzisiaj zjednał sobie blisko 100 członków dostarczających na rynek ok. 10 tys. produktów zgodnych ze standardem ONVIF. Z dobrodziejstw standardu korzystają systemy rejestracji producentów kamer, których rynek zmusił do choćby częściowej otwartości na innych producentów. ONVIF-em stoi nasz rodzimy Alnet – system VMS do zarządzania strumieniami wizyjnymi.

Forum1) zostało założone w 2008 r. przez trzech liderów rynku CCTV w celu ułatwienia integracji różnych marek sieciowego sprzętu wideo oraz pomocy producentom, programistom i niezależnym dostawcom oprogramowania w zapewnieniu interoperacyjności produktów2). Wydaje się, że po 10 latach „panowania” standardu cel można uznać za osiągnięty. ONVIF nie spoczywa jednak na laurach. Efektywne wykorzystanie zasobów dyskowych i redukcja zajętości łącza przez sieciowe systemy wizyjne zdominowały sposób postrzegania skutecznego systemu dozoru wideo. Bogate portfolio kamer o rozdzielczościach 4K i wyższych wymusiło korzystanie z nowych osiągnięć w zakresie kodowania obrazu wizyjnego, w tym H.265. Również coraz skuteczniejsza analiza obrazu dostępna w urządzeniach wymaga właściwego określenia formatu metadanych, powstałych w wyniku rozkładu obrazu wideo, i sposobu ich przesyłania. Zagrożenia cybernetyczne zmusiły producentów do aktywnego stosowania protokołu HTTPS w celu zabezpieczenia wymiany informacji między urządzeniami oraz do strumieniowania danych wizyjnych. ONVIF, rozumiejąc nowe potrzeby rynku, opracował profil T, który standaryzuje powyższe kwestie.

Profil T jest przeznaczony do systemów wizyjnych opartych na IP. Obsługuje funkcje przesyłania strumieni wizji kodowanych zgodnie z H.264 i H.265, ustawień parametrów obrazu i zdarzeń alarmowych, takich jak wykrywanie ruchu i sabotażu. Obowiązkowe funkcje urządzeń obejmują także sposób wyświetlania informacji na obrazie (ekranie) i strumieniowanie metadanych, a funkcje obowiązkowe dla klientów obejmują również sterowanie PTZ. Profil T obejmuje również wytyczne dla strumieniowania HTTPS, konfiguracji PTZ, konfiguracji regionu ruchu, wejść cyfrowych i wyjść przekaźnikowych oraz dwukierunkowego dźwięku dla zgodnych z nim urządzeń i klientów obsługujących takie funkcje.

Jak wskazuje Per Björkdahl, przewodniczący komitetu sterującego ONVIF: Wraz z rozwojem profilu T użytkownicy mają więcej możliwości wspólnego wykorzystania profili i stworzenia najlepszego, najbardziej przyszłościowego systemu nadzoru. Jednocześnie zastrzega, że profil T nie ma na celu zastąpienia profilu S, a jest jego naturalnym rozwinięciem. I dodaje, że koncepcja profili zakłada, iż urządzenia mogą wspierać kilka profili jednocześnie bez uszczerbku na wydajności.

ONVIF rekomenduje:
Profil S – przesyłanie strumieni wideo,
Profil G – rejestracja i przechowywanie danych wizyjnych,
Profil C – fizyczna kontrola dostępu,
Profil Q – szybsze wyszukanie urządzeń w sieci i ich konfiguracja,
Profil A – szersza konfiguracja systemów kontroli dostępu,
Profil T – zaawansowane przesyłanie strumieni wideo.

JTG

1) Określenie „Forum” jest powszechnie używane wewnątrz organizacji. Nazwa ONVIF jest akronimem pochodzącym od Open Network Video Interface Forum – Forum na rzecz otwartego interfejsu sieciowego wideo.
2) Informacja prasowa z 12 maja 2008 r. o powołaniu kooperacji Axis, Bosch i Sony w celu ustalenia standardu dla sieciowych produktów wideo w branży zabezpieczeń.