Strona główna Rynek SECURITY ONVIF reaktywuje Dahua, Hikvision, Huawei

ONVIF reaktywuje Dahua, Hikvision, Huawei

Źródło: www.onvif.org

ONVIF w pełni reaktywował firmy Dahua, Hikvision i Huawei oraz inne po tym, jak rząd USA dostosował warunki swoich sankcji w ramach wykazu podmiotów*  podlegających przepisom administracji eksportowej.

W ogłoszeniu z 8 września podsekretarz handlu ds. przemysłu i bezpieczeństwa Alan Estevez przekazał, że zmiana zasad ma zapewnić przejrzystość dla amerykańskiego przemysłu i innych organizacji, które zapewnią dalsze przywództwo USA w tych grupach technicznych.

– Amerykańscy interesariusze muszą być w pełni zaangażowani w działalność międzynarodowych organizacji normalizacyjnych, szczególnie w przypadku, gdy ustalane przez nie krytyczne, choć czasem niedostrzegane standardy mają istotne znaczenie dla bezpieczeństwa narodowego, jak również dla handlu – powiedział Alan Estevez.

W związku ze zmianą warunków Onvif wystosował notę potwierdzające przywrócenie pełnych praw dla wszystkich członków organizacji.
“Członkostwo w ONVIF jest otwarte dla każdej organizacji na poziomie obserwatora, użytkownika, zarejestrowanego partnera, wnoszącego wkład lub pełnego członkostwa zgodnie z prawem USA. Od września 2022 r. zmiany w prawie amerykańskim pozwalają organizacjom znajdującym się na liście podmiotów Departamentu Handlu USA, Biura Przemysłu i Bezpieczeństwa, Administracji Eksportowej, na pełne uczestnictwo w ONVIF. Obejmuje to udział w grupach roboczych i komitetach oraz zgłaszanie produktów do programu ONVIF Conformant Product”.

Zmiana zasad miała na celu rozwianie obaw branży, że firmy amerykańskie były zniechęcane do pełnego uczestnictwa w międzynarodowych pracach nad normami z powodu obaw, że mogłyby nieumyślnie naruszyć amerykańską kontrolę eksportu, gdyby byli tam obecni przedstawiciele organizacji znajdujących się na liście podmiotów.

Istniały również obawy, że mniejsza obecność organizacji amerykańskich w działaniach związanych z ustanawianiem standardów może dać przewagę konkurencyjną firmom chińskim, które odgrywają większą rolę w grupach technicznych decydujących o sposobie projektowania i stosowania technologii na świecie.

Obok Hikvision, Dahua i Huawei, firmy Kedacom, Lorex, Shanghai Yitu i Unitedcctv mają również przywrócony pełny udział w ONVIF po usunięciu ich z wykazu podmiotów.

Przypomnijmy, że 9 października 2019 r. w wyniku aktualizacji amerykańskiego wykazu podmiotów podlegających przepisom administracji eksportowej (Export Administration Regulations Entity List) ONVIF zawiesił dostęp do informacji zarezerwowanych dla członków organizacji firmom: Dahua Technology, Hikvision Digital Technology, Huawei Technologies, Shanghai Yitu Technology, Pixel Design Sdn. Bhd – związanej z Hikvision i Lorex – związanej z Dahua. Decyzja komitetu sterującego ONVIF została podjęta wkrótce po tym, jak prezydent Donald Trump podpisał dekret wykonawczy zakazujący firmom amerykańskim kupowania lub sprzedawania sprzętu telekomunikacyjnego takich firm, jak Huawei, które nadal są uważane za stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych. Departament Handlu USA umieścił członków ONVIF wraz z 22 innymi organizacjami rządowymi i komercyjnymi na swoim „wykazie podmiotów” za domniemane naruszenia praw człowieka.

* Wykaz podmiotów jest zasadniczo czarną listą rządu USA, która zakazuje przedsiębiorstwom amerykańskim eksportowania swoich produktów do wymienionych organizacji. Chociaż umieszczenie podmiotu w wykazie nie jest całkowitym embargiem, wymaga zgody rządu, zanim jakakolwiek firma z siedzibą w Stanach Zjednoczonych będzie mogła sprzedawać im towary w przyszłości. Do nich zalicza się również organizacja ONVIF, która rozwija specyfikacje na sesjach zamkniętych przed publikacją, a rząd USA dostęp do nich przez firmy zewnętrzne traktuje jako eksport technologii.

JTG

Źródła:
https://www.onvif.org/pressrelease/media-statement-on-member-companies-affected-by-u-s-export-administration-regulations/
https://sen-news.translate.goog/2022/10/07/onvif-reactivates-dahua-hikvision-huawei/