Strona główna Rynek SECURITY Optymalizacja opartego na technologii wideo systemu wykrywania pożaru AVIOTEC firmy Bosch pod...

Optymalizacja opartego na technologii wideo systemu wykrywania pożaru AVIOTEC firmy Bosch pod kątem działania w tunelach

Oparty na technologii wideo system wykrywania pożaru AVIOTEC IP starlight 8000 może być teraz używany także w tunelach do niezawodnego i wczesnego wykrywania dymu i płomieni. Stanowi on szybki w instalacji i atrakcyjny pod względem kosztów dodatek do powszechnie stosowanych liniowych czujek termicznych, które reagują tylko na wyraźny wzrost temperatury i nie są w stanie wykrywać dymu. Możliwość przeglądania zdarzeń umożliwia błyskawiczną weryfikację alarmów i stanowi cenną pomoc dla służb ratowniczych.

Szybkie i niezawodne wykrywanie dymu i płomieni

  • Wczesne i niezawodne wykrywanie dymu i płomieni w miejscach o niskim natężeniu światła
  • Równoczesny dozór wizyjny ruchu pojazdów minimalizuje ryzyko wypadków
  • Dodatkowe obiektywy zwiększają zasięg detekcji

Niezawodne wykrywanie pożaru także w trudnych warunkach oświetleniowych

Nowa wersja systemu AVIOTEC bazuje na algorytmach wykrywania dymu i płomieni, opracowanych specjalnie dla zastosowań systemu w tunelach i optymalizowanych podczas kompleksowych testów prowadzonych w rzeczywistych warunkach. Kamery wymagają w otoczeniu światła o natężeniu zaledwie 7 luksów, aby niezawodnie wykrywać dym i płomienie, wykorzystując przy tym zintegrowaną funkcję inteligentnej analizy wideo. Dla potrzeb zastosowania systemu w tunelach, Bosch zwiększył także ponad dwukrotnie zasięg detekcji z 50 do ponad 100 metrów, wykorzystując do tego celu nowe obiektywy. Zwiększony zasięg odpowiada standardowej odległości pomiędzy kamerami dozorowymi stosowanymi w podobnych warunkach. Dzięki takiemu rozwiązaniu system AVIOTEC umożliwia wykorzystanie tych samych kamer do dozoru wizyjnego oraz do wykrywania pożaru, co pozwala obniżyć nakłady inwestycyjne i koszty operacyjne.

Minimalizacja ryzyka wypadków dzięki równoczesnemu dozorowi wizyjnemu

W tego rodzaju sytuacjach dozór wizyjny również wykorzystuje funkcję inteligentnej analizy wideo zintegrowaną w kamerach. Dzięki ciągłemu śledzeniu trajektorii ruchu, kamery mogą automatycznie wykrywać pojazdy, które się zatrzymały, kierowców jadących pod prąd, a także ludzi znajdujących się na drodze. Podobnie jak w przypadku wykrycia dymu lub płomieni, system generuje powiadomienia, aby personel ochrony mógł natychmiast podjąć odpowiednie działania w celu zminimalizowania ryzyka wypadku. Funkcja inteligentnej analizy wideo jest zintegrowana bezpośrednio w kamerach, dlatego nie wymaga centralnego serwera, który mógłby stanowić problem, jako tzw. „pojedynczy punkt awarii”. System AVIOTEC zapisuje także metadane wyszukiwane maszynowo, co umożliwia szybkie znajdowanie scen na potrzeby zbierania materiału dowodowego podczas badania przyczyn pożaru lub wypadku.

Jeszcze przed obecną aktualizacją system AVIOTEC był pierwszym opartym na technologii wideo rozwiązaniem do wykrywania pożaru, który przeszedł wymagający test niemieckiej organizacji VdS Schadenverhütung GmbH. Procedura testowa VdS została przeprowadzona zgodnie z dyrektywami VdS 2203 „Requirements for fire protection software” [Wymagania dla oprogramowania przeciwpożarowego] oraz „Specifications for testing flame detectors” [Specyfikacje prowadzenia testów czujek płomieni]. System AVIOTEC IP starlight otrzymał także certyfikat zgodności z australijską normą CSIRO TS010 dla systemów wykrywania pożaru opartych na technologii wideo.

System AVIOTEC, jako rozwiązanie posiadające certyfikaty VdS i CSIRO, oprócz tuneli, może być wykorzystywany do poprawy wczesnego wykrywania pożaru i płomieni w prawie każdym budynku o dużej kubaturze, ponieważ nie wymaga on, aby dym lub wysoka temperatura dotarły w pobliże czujki. Dlatego AVIOTEC sprawdzi się w dużych magazynach, hangarach, wielkopowierzchniowych centrach handlowych, pomieszczeniach z generatorami i innych podobnych obiektach.

Operatorzy, którzy już korzystają z rozwiązania AVIOTEC, mogą uaktualnić system do nowej wersji za pomocą bezpłatnej aktualizacji oprogramowania firmowego. W istniejących instalacjach, w których wymagany jest większy zasięg, aktualizacja może wiązać się także z zakupem nowego obiektywu.

Informacja prasowa