Strona główna Infrastruktura krytyczna InSec 2017: ochrona granic, modernizacja służb mundurowych i infrastruktura krytyczna

[PATRONAT a&s Polska] InSec 2017: ochrona granic, modernizacja służb mundurowych i infrastruktura krytyczna

Już 15 i 16 listopada 2017 r., w Warszawie odbędzie się Międzynarodowa Wystawa i Konferencja Bezpieczeństwa Granic i Bezpieczeństwa Wewnętrznego InSec 2017, organizowana pod patronatem honorowym Pana Mariusza Błaszczaka, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Pana Arkadiusza Czartoryskiego, Przewodniczącego Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.

a&s Polska jest oficjalnym patronem medialnym wydarzenia, a wszyscy uczestnicy otrzymają wydanie specjalne czasopisma poświęcone ochronie infrastruktury krytycznej i ochronie granic. Przedstawiciel redakcji będzie także uczestniczył w jednym z paneli dyskusyjnych odbywających się na forum konferencji.

Modernizacja służb mundurowych
Wydarzenie to jest nie tylko polem do merytorycznej dyskusji na temat współczesnych zagrożeń oraz standardów wyposażenia z udziałem zaproszonych gości z Polski i zagranicy – w kontekście modernizacji służb mundurowych – ale także stwarza możliwość transparentnej i efektywnej prezentacji sprzętu oraz innowacyjnych rozwiązań na rzecz bezpieczeństwa granic i bezpieczeństwa wewnętrznego.

Nowoczesne technologie w służbie ochrony granic w Polsce i za granicą
Stawiając czoła różnorodnym zagrożeniom, wykraczającym niekiedy poza ramy przewidziane szkoleniem czy etatowym wyposażeniem, formacje odpowiedzialne za bezpieczeństwo granic mogą wzajemnie przekazywać i uczyć się na doświadczeniach innych. Pozwala to lepiej przygotować się do sprostania wyzwaniom przyszłości, także pod względem odpowiedniego, nowoczesnego wyposażenia.

Bardzo wyraźnie będzie to obrazował pierwszy dzień InSec 2017, podczas którego swój udział w konferencji zapowiedzieli m.in. Pan Minister Dariusz Gwizdała, Zastępca Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego; Pan Marek Małkowski, Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej; Pan generał-lejtnant Wasilij Servatyuk, Pierwszy Zastępca Szefa Służby Ochrony Granicy Państwowej Ukrainy; Pan Krzysztof Łaba, Dyrektor działu zarządzania programami i projektami na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz przedstawiciele Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej FRONTEX.

Bezpieczeństwo wewnętrzne – na co dzień i podczas wielkich imprez masowych
Ważną częścią współcześnie rozumianego, nowoczesnego bezpieczeństwa jest dbałość o właściwe zabezpieczenie kluczowych dla funkcjonowania państwa i obywateli obiektów, zarówno tych określanych mianem infrastruktury krytycznej, jak i będących np. miejscem organizacji ważnych wydarzeń z udziałem dużej ilości osób, takich jak Światowe Dni Młodzieży czy Mistrzostwa Europy w piłce nożnej.

Dla formacji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne jest to nie tylko duża próba sprawności organizacyjnej, zdolności do mobilizacji zasobów oraz wyszkolenia, ale także stanowi źródło cennych doświadczeń, wniosków i wzorców dobrych praktyk w bardzo szerokim zakresie od procedur aż po odpowiednie wyposażenie.

W tym kontekście bardzo cenny dla kształtu dyskusji o dobrych praktykach, które przyczyniły się do zapewnienia bezpieczeństwa podczas Światowych Dni Młodzieży i powinny znaleźć zastosowanie także przy przyszłych wydarzeniach tego typu, będzie udział w konferencji InSec 2017 m.in. Pani Minister Beaty Kempy, Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i szefowej zespołu rządowego do spraw przygotowania Światowych Dni Młodzieży; Pani nadinsp. Heleny Michalak, Zastępcy Komendanta Głównego Policji; Pana dr hab. n. o zdr. Roberta Gałązkowskiego, Dyrektora Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz Pana Zbigniewa Siemko, Komendanta w Komendzie Regionalnej Straży Ochrony Kolei w Warszawie.

Aktualne informacje o programie i potwierdzonych uczestnikach InSec 2017 znajdują się na stronie wydarzenia: www.insec.ztw.pl