Strona główna Kontrola Dostępu Pionierski system zabezpieczeń dla branży telekomunikacyjnej

Pionierski system zabezpieczeń dla branży telekomunikacyjnej

Jednym z kluczowych sektorów infrastruktury krytycznej jest branża telekomunikacyjna, umożliwiająca przesyłanie wszelkich informacji i danych – podstawę funkcjonowania każdej działalności gospodarczej.

Zapewnienie ciągłości działania infrastruktury krytycznej staje się jednym z najważniejszych wyzwań dla firm projektujących kompleksowe systemy zabezpieczeń. Aby ograniczyć ryzyko wszelkich zdarzeń niepożądanych, niezbędne jest stworzenie dedykowanego i pionierskiego rozwiązania. Jakie rozwiązania w tym zakresie proponuje światowy lider branży security, marka ABLOY?

Wyzwanie rzeczywistości cyfrowej
Zapewnienie bezpieczeństwa wszelkich danych przesyłanych drogą elektroniczną oraz nieprzerwalności świadczenia usług stanowi jedno z najważniejszych zadań dla operatorów sieci komórkowych. Wyzwaniem XXI wieku jest kompleksowe zabezpieczenie całej infrastruktury komunikacyjnej, złożonej m.in. z anten przesyłowych, wież transmisyjnych i koncentratorów sieciowych. Kluczowa staje się zatem integracja rozproszonych na dużych odległościach obiektów. Tego typu innowacyjne rozwiązanie zostało zaprojektowane i wdrożone dla jednego z liderów branży telekomunikacyjnej – firmy Orange Polska.
Dzięki wdrożeniu technologii ABLOY Protec Cliq 2 możliwe było skonsolidowanie rozwiązań elektronicznych i mechanicznych, a tym samym zapewnienie zdalnej kontroli i elastycznej obsługi we wszystkich obiektach. To elektroniczny system kontroli dostępu połączony z mechanicznym systemem wkładek i cylindrów. Administrator systemu, za pomocą dziennika zdarzeń zyskuje pełną informację odnośnie wszystkich operacji w czasie rzeczywistym – mówi Paweł Banach, przedstawiciel marki ABLOY.

Elastyczność i gwarancja pełnej kontroli
Rozwiązanie zaprojektowane dla Orange umożliwia integrację kilkunastu tysięcy rozproszonych obiektów w jednym zdalnie programowanym systemie. ABLOY PROTEC CLIQ to inteligentny system pozwalający zarządzającemu infrastrukturą w sposób efektywny kontrolować pracę wszystkich pracowników, którzy mieli do niego dostęp.

Rejestr zdarzeń pozwala na uzyskanie informacji kto, kiedy i gdzie przebywał w każdym obiekcie – znika konieczność prowadzenia administracji kluczami.

W tak rozbudowanej organizacji jak Orange Polska (OPL), dużym wyzwaniem jest zapewnienie kontrolowanego dostępu do obiektów i infrastruktury technicznej wszystkim osobom uprawnionym. Poszukiwaliśmy rozwiązania, które spełni nasze wymagania, zarówno w zakresie technicznym, jak i finansowym. Zdecydowaliśmy się na ABLOY z uwagi na elastyczność rozwiązań i możliwość ich dopasowania do różnorodnej infrastruktury występującej w Orange Polska. Co warto podkreślić, ABLOY dostarcza nam rozwiązanie kompleksowe, tzn. zapewnia zarówno sprzęt, montaż na obiektach, uruchomienie systemu oraz pakiet szkoleń dedykowanych zarówno operatorom, jak i administratorom systemu. Wybrana technologia, czyli programowalne klucze z pamięcią wewnętrzną zarówno w zamku, jak i w samym kluczu spełnia nasze oczekiwania i pierwotne założenia projektu. Orange Polska (OPL), jako firma innowacyjna i wiodący operator rynku telekomunikacyjnego poszukiwała nowoczesnego rozwiązania, które przyniesie wartość dodaną do klasycznych zamknięć mechanicznych. Zaimplementowany system pozwolił ograniczyć liczbę incydentów bezpieczeństwa w naszych obiektach, jednocześnie ułatwiając dostęp służbom technicznym do infrastruktury, co wprost przekłada się na jakość usług, jak i satysfakcję naszych klientów – mówi Łukasz Grabiński, Dyrektor Bezpieczeństwa Obiektów i Urządzeń w Orange Polska.

Wymierne korzyści
Innowacyjny system spełnia najwyższe standardy zabezpieczeń i gwarantuje niezawodność. Wprowadzenie tego typu rozwiązania pozwala przede wszystkim znacznie ograniczyć liczbę zdarzeń niepożądanych w obrębie całego ogólnopolskiego systemu. Wpływa również na zwiększenie funkcjonalności i usprawnienie pracy działu bezpieczeństwa, zapewniając tym samym znaczne oszczędności czasu pracy i kosztów zagwarantowania pełni bezpieczeństwa.

ASSA ABLOY Poland
ul. Jana Olbrachta 94, 01-102 Warszawa
tel. 22 751-53-54
www.assaabloy.com.pl