Strona główna Rynek SECURITY Podsumowanie 2019 roku na rynku monitoringu wizyjnego

Podsumowanie 2019 roku na rynku monitoringu wizyjnego

W trendach dotyczących monitoringu wizyjnego na 2019 rok na pierwszy plan wysunęła się przede wszystkim technologia oraz wzrost rynku. Axis Communications wskazywało na rosnące znaczenie analityki i multidyscyplinarnych zastosowań kamer-komputerów, AI oraz chmurę obliczeniową, zaś dominującą dziedziną było smart city. Część tych trendów będzie z pewnością rozwijała się dalej, także w 2020 roku. Tymczasem, podsumujmy zmiany, które już dzieją się na naszych oczach.

Globalne przychody ze sprzedaży w sektorze monitoringu wizyjnego jeszcze w 2018 roku wyniosły 36,5 mld dolarów. Wszystko wskazuje na to, że ta suma może być jeszcze większa w kolejnych latach, dzięki postępującym zmianom technologicznym. Kamery to już bowiem nie tylko urządzenia rejestrujące obraz, ale inteligentne systemy, pozwalające na dokładną analizę danych.

Światowy rynek monitoringu, zgodnie z naszymi przewidywaniami, wzrósł – wartość sprzedaży w ubiegłym roku wzrosła o 14 proc. w porównaniu z rokiem 2017. Agencja BIS Research przewiduje, że roczna stopa wzrostu w latach 2018–2023 może wynieść nawet 16 proc., a w 2023 r. przychody ze sprzedaży osiągną poziom 77 mld dol. Ma to przede wszystkim związek z coraz szerszymi możliwościami wykorzystywania systemów monitoringu.

Dalszy rozwój AI

Jednym z trendów, wskazywanych za kluczowy w 2019 roku przez ekspertów Axis Communications, był rozwój sztucznej inteligencji w sektorze zabezpieczeń. Podkreślali wtedy, że korelacja między jej wdrażaniem a postępem różni się w zależności od branży i planowanej funkcjonalności. Właśnie dlatego w przyszłości istnieje szansa, by odkryć jeszcze wiele możliwych zastosowań AI w monitoringu, ponieważ w tym sektorze nie jest ona jeszcze szeroko wykorzystywana.

W minionym roku zauważalne były zmiany idące w kierunku upowszechnienia sztucznej inteligencji w systemach wizyjnych. Światowy gigant handlu detalicznego Walmart zdecydował się na wprowadzenie do tysiąca swoich sklepów inteligentnego monitoringu, który ma poprawić doświadczenie klienta oraz zapobiegać kradzieżom czy pomyłkom przy kasach, takim jak np. błędne zeskanowanie towaru. Systemy wizyjne z AI coraz częściej wykorzystywane są także do podnoszenia bezpieczeństwa – potrafią bowiem porównać wizerunek danej osoby z np. wizerunkami z baz danych przestępców poszukiwanych listami gończymi. Dalsze badania nad sztuczną inteligencją z pewnością przełożą się na liczne dodatkowe zastosowania w monitoringu, które mogą pomóc m.in. w branży retail – za sprawą optymalizacji powierzchni sklepowych.

Rosnące możliwości chmury

Kolejnym z wymienianych przez Axis Communications w ubiegłym roku trendów był rozwój technologii chmurowej. Cloud computing w Polsce rozwija się coraz prężniej i można dostrzec wyraźne zmiany, jakie zaszły na przestrzeni ostatniego roku. Według raportu „Chmura publiczna w Polsce 2019”, już ponad połowa (52 proc.) firm w Polsce wykorzystuje publiczną chmurę lub zamierza ją wdrożyć. Co czwarta firma jest w trakcie jej implementacji. Wskazuje to, że technologia szybko zyskuje na popularności, ale wciąż potencjał rozwoju rynku jest bardzo duży, zważywszy na fakt, że obecnie prawie połowa przedsiębiorstw wciąż nie korzysta z chmury.

W przypadku monitoringu, rozwój technologii chmurowej wpływa także na rosnące możliwości przetwarzania danych w ramach urządzeń brzegowych. Wstępna analiza danych już w kamerze może istotnie zmniejszyć zapotrzebowanie na przepustowość w przypadku zarówno przesyłania informacji, jak i ich przechowywania. Ponadto dane mogą być anonimizowane oraz szyfrowane przed ich przesłaniem, z uwzględnieniem kwestii bezpieczeństwa i prywatności. Wraz z rozwojem rynku chmurowego w Polsce i na świecie, z pewnością będą rosły także możliwości obliczeniowe w systemach monitoringu.

Ochrona prywatności

Rozporządzenie RODO, które weszło w życie w 2018 roku, w dużym stopniu zmieniło postrzeganie prywatności i podniosło świadomość związaną z ochroną danych osobowych. Tym samym, dostosowywanie systemów wizyjnych do obowiązujących przepisów z pewnością pozostało wyzwaniem dla branży, także w minionym roku.

Monitoring powszechnie wykorzystuje już technologie rozpoznawania twarzy, śledzenia obiektów, udoskonalania obrazu. W związku z tym trendem, pośród możliwości wykorzystania monitoringu pojawiły się także technologie redakcji obrazu. Pozwalają na poprawienie rejestrowanego materiału wideo tak, aby np. maskował sylwetki ludzi, zapewniając tym samym zgodność z przepisami RODO dotyczącymi prywatności osób na nagraniach. Dzięki technologii redakcji obrazu istnieje także możliwość udostępnienia takiego monitoringu – nagrań bezpiecznych dla danych osobowych – do podmiotu zewnętrznego. Ze względu na wagę kwestii związanych z ochroną prywatności, można spodziewać się, że tego typu rozwiązania technologiczne będą rozwijane także w kolejnych latach.

Zintegrowane rozwiązania dla smart city

Smart city, zdaniem ekspertów Axis Communications, to z pewnością nie tylko jednoroczny trend, ale proces, który zachodzi także w polskich miastach. Wraz z jego rozwojem, rośnie również poczucie bezpieczeństwa Polaków. Wskazują na to badania CBOS: bezpieczeństwo w kraju oceniamy pozytywnie (89% badanych). Obecnie, Polacy w swojej własnej okolicy zamieszkania czują się bezpieczniej niż kiedykolwiek (98% respondentów) na przestrzeni 30-letniej historii tych badań.

Zgodnie z ubiegłorocznymi przewidywaniami, rośnie liczba zintegrowanych rozwiązań – systemów, które pozwalają zapewnić bezpieczeństwo, a także ułatwić życie mieszkańców miast, np. poprzez rozładowywanie korków ulicznych. Rosnąca automatyzacja systemów wizyjnych pozwala coraz częściej wykorzystywać je nie tylko reaktywnie, ale także w działaniach prewencyjnych – alarmy, włączające się po wtargnięciu w określoną strefę, czy też systemy audio, które pozwalają na nadanie komunikatu głosowego, gdy zostanie zauważona niepokojąca sytuacja, to tylko przykłady nowych sposobów wykorzystania inteligentnych kamer.

W nadchodzących latach będzie rosła popularność otwartych systemów, a także rozwiązań, które mogą być łatwo skalowalne i umożliwiają automatyzację procesów. Monitoring redukujący koszty, a także wspierający ekologię, mobilność i bezpieczeństwo, otworzy drzwi do prawdziwego smart city, także w Polsce.

Informacja prasowa