Strona główna Sygnalizacja Pożarowa RAZEM, nawet zdalnie, możemy wszystko!

RAZEM, nawet zdalnie, możemy wszystko!

W drugiej połowie ub. roku Schrack Seconet Polska informowała o planowych w firmie zmianach. Nowym prezesem Zarządu spółki od 1 maja 2020 r. jest Michał Sidor, związany z organizacją od ponad 11 lat. Do końca kwietnia pełnił funkcję dyrektora handlowego w Polsce. Postanowiliśmy zapytać, jak odnajduje się w nowej roli. Jak radzi sobie w niezwykle trudnej dziś sytuacji.

Michał Sidor
prezes Zarządu Schrack Seconet Polska

Gratulujemy awansu na stanowisko Prezesa Schrack Seconet Polska. Jak czuje się Pan w nowej roli?

Wspaniale! A zupełnie poważnie, bardzo dziękuję za zaproszenie do rozmowy i gratulacje. Jestem związany z firmą od wielu lat, znam dobrze branżę i ludzi, z którymi współpracujemy, mam koleżeńskie relacje z zespołem, dlatego dość naturalnie odnalazłem się w nowej roli. Oczywiście perspektywa współpracy jest dziś zupełnie inna, muszę patrzeć zdecydowanie szerzej zarówno na firmę i współpracowników, jak i na potrzeby firm partnerskich i klientów oraz relacje z nimi.

Jaką ma Pan wizję rozwoju firmy? Jakieś szczególne przedsięwzięcia?

Zdecydowanie zamierzam kontynuować dotychczasową politykę firmy, niezmienne pozostaną strategia i zasady naszych działań rynkowych. Planujemy i wdrażamy stopniowo nowe produkty i rozwiązania, spójne z dotychczasowymi kierunkami rozwoju firmy. Musimy jednak pamiętać, że dziś funkcjonujemy w zupełnie nowej rzeczywistości, znacznie zmienionej przez pandemię. Dość trudna sytuacja w kraju i na świecie, związana z Covid-19, niesie ze sobą ryzyko konieczności korygowania zaplanowanych działań. Mam jednak nadzieję, że już w pierwszym kwartale przyszłego roku będziemy mogli podzielić się z Państwem szczegółami dotyczącymi planowanych przez nas przedsięwzięć.

Mówi Pan o nowych pomysłach, czy już dziś może Pan zdradzić Czytelnikom, czego konkretnie dotyczą?

Na ten moment mogę zdradzić tylko tyle, że wśród kluczowych nowości w ofercie Schrack Seconet znajdzie się m.in. produkt związany ze sterowaniem i zasilaniem pożarowym, który umożliwi nam zaoferowanie partnerom kompleksowego rozwiązania: od detekcji, poprzez sterowanie i zasilanie urządzeniami przeciwpożarowymi, na certyfikowanym systemie integrującym skończywszy.

Czyli w najbliższym czasie można spodziewać się więcej nowości w Państwa ofercie?

Zdecydowanie tak. Wspólnie z naszymi kolegami z Austrii przygotowujemy się do wprowadzenia na rynek kolejnej generacji systemu sygnalizacji pożarowej. Jak zwykle do takich istotnych zmian w ofercie przygotowujemy się z ogromną starannością. Do dzisiaj nazwy nowego systemu jeszcze nie ujawniliśmy, więc jeśli powiem, że będzie to Integral EvoxX zdecydowanie możemy stwierdzić, że na łamach czasopisma „a&s Polska” rozpoczynamy premierę naszego nowego rozwiązania. Więcej o samym systemie, jego funkcjonalnościach i oprogramowaniu będziemy mogli Państwu przekazać wraz z rozpoczęciem kampanii marketingowej w 2021 r.

Jakie są priorytetowe obszary działania Schrack Seconet, na których chciałby się Pan skupić w najbliższych latach? Które obszary chce Pan rozwijać?

Odpowiedź na te pytania wynika bezpośrednio z naszych działań okołoproduktowych.
Wiele miesięcy temu rozpoczęliśmy prace nad rozwiązaniami, o których wspominałem wcześniej. Rynek związany z systemami bezpieczeństwa pożarowego jest dziś mocno skupiony na sterowaniu urządzeniami przeciwpożarowymi, ich zasilaniu oraz na certyfikowanych systemach zarządzania bezpieczeństwem pożarowym. To właśnie na tych obszarach będziemy koncentrować nasze prace i działania w najbliższym czasie. Oczywiście naszym core biznesem pozostanie niezmiennie stale udoskonalany system sygnalizacji pożarowej.

Jakie wyzwania stoją przed Panem oraz firmą Schrack Seconet w najbliższym czasie?

Największym wyzwaniem dla nas wszystkich będzie w dalszym ciągu mierzenie się z tym, co dzieje się na świecie. Pandemia i jej skutki będą miały ogromny wpływ na to, jak w ciągu najbliższych kilku lat będzie funkcjonował rynek. Musimy przewidywać możliwe spowolnienie, jednak nadal utrzymując realizację naszych celów i zobowiązań na tym samym wysokim poziomie. W roku 2020, mimo nie najlepszej sytuacji rynkowej, udaje nam się osiągać wszystkie postawione cele, a plany sprzedażowe nawet przekraczać. Wyzwaniem na rok 2021 jest przede wszystkim utrzymanie firmy w jak najlepszej kondycji, a samego wyniku na poziomie nie gorszym niż w roku bieżącym.

Jak zbudowany jest obecnie model biznesowy spółki?

Model biznesowy firmy jest od wielu lat niezmienny i taki pozostanie. Przewiduję jedynie drobne udoskonalenia w obszarze specjalizacji produktowych wśród firm partnerskich. Schrack Seconet, jako producent wysokiej klasy systemów bezpieczeństwa pożarowego, od samego początku swojej działalności w Polsce skoncentrował się na budowie sieci Autoryzowanych Partnerów. Początkowo wszystkie firmy z nami współpracujące (po przejściu procesu autoryzacji) uzyskiwały certyfikat autoryzacji uwiarygadniający na rynku zakres ich kompetencji. Od początku 2019 r. wprowadziliśmy kilka zmian definicyjnych oraz nowe wzory certyfikatów. Podstawowa struktura firm partnerskich Schrack Seconet Polska wyróżnia teraz trzy grupy kompetencyjne: Autoryzowanych Partnerów Wiodących, Autoryzowanych Partnerów oraz Partnerów Pre-autoryzowanych. Kończący się rok 2020 wiąże się z weryfikacją firm partnerskich i aktualizacją uprawnień dla specjalistów reprezentujących te przedsiębiorstwa.

Jak ocenia Pan potencjał rozwoju rynku budowlanego w nadchodzącym roku?

Obawiam się, że należy spodziewać się dalszego jego spowolnienia, możliwe jest też ograniczenie lub wstrzymanie realizowanych inwestycji czy przesunięcia w terminach rozpoczęcia nowych. Dziś można rozmawiać wyłącznie o przewidywaniach, przeprowadzać szczegółowe analizy aktualnej sytuacji w poszczególnych sektorach i mieć nadzieję, że dynamiczny polski rynek budowlany podoła trudnościom związanym ze skutkami pandemii. Ja jestem przekonany, że nasza firma, mająca ponad 30-letnie doświadczenie na rynku polskim, wspierana przez najlepszych w branży partnerów, poradzi sobie nawet w tym najtrudniejszym okresie.

Co zatem może być receptą na sukces w niepewnych gospodarczo czasach?

Przede wszystkim ludzie i zaufanie. Zespół, silni i doświadczeni partnerzy biznesowi, relacje oparte na wieloletniej współpracy, zadowoleni klienci i ich wspieranie również po zakończeniu inwestycji. Konieczne jest też dostosowanie działań do zmieniających się warunków w tych specyficznych i nieprzewidywalnych czasach.

Jakie sektory są dzisiaj kluczowymi odbiorcami rozwiązań Schrack Seconet?

Od wielu lat inwestycje biurowe zajmują pierwsze miejsca na naszej liście referencyjnej. Do tych obiektów dostarczyliśmy najwięcej systemów sygnalizacji pożarowej, DSO czy zarządzania bezpieczeństwem pożarowym SIS FIRE. Bardzo ważnym obszarem naszej działalności jest też sektor obiektów przemysłowych, niezwykle specyficzny, wymagający bardziej zaawansowanych rozwiązań z obszaru bezpieczeństwa, specjalnych certyfikatów i uprawień. Jesteśmy aktywni we wszystkich obszarach, zabezpieczamy obiekty historyczne, muzealne, wojskowe i szpitalne, do których dostarczamy również systemy przyzywowe i komunikacji. W każdym z tych sektorów działamy od wielu lat, dlatego możemy stale rozwijać i udoskonalać nasze systemy, by jak najlepiej spełnić oczekiwania wymagających klientów.

Jaka jest dziś pozycja Schrack Seconet na rynku?

Schrack Seconet jest zdecydowanym liderem w branży systemów sygnalizacji i zarządzania bezpieczeństwem pożarowym oraz jednym z wiodących dostawców systemów przyzywowych i komunikacji szpitalnej. Zarówno system sygnalizacji pożarowej
INTEGRAL IP, jak i system zarządzania bezpieczeństwem pożarowym SIS-Fire cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, zadowoleniem i uznaniem naszych klientów. Z sukcesami pojawiamy się w kolejnych technologicznie skomplikowanych inwestycjach w całym kraju. Z każdym rokiem zdobywamy też coraz większy udział w rynku dźwiękowych systemów ostrzegawczych (DSO), realizując z naszymi partnerami kolejne projekty. Jako producent nie pozwalamy o sobie zapomnieć w obszarze systemów przyzywowych i komunikacji szpitalnej, wyposażając w nasze systemy duże, skomplikowane obiekty, a ostatnio także szpitale COVID-owe.

Schrack Seconet funkcjonuje z powodzeniem na rynku już ponad 30 lat. Co decyduje o sukcesie i wieloletnim rozwoju?

O sukcesie firmy zawsze decydują ludzie, w naszym przypadku także. Tworzymy zgrany, kreatywny zespół doświadczonych specjalistów, których cechuje nieustanny rozwój i zaangażowanie, co owocuje świetnymi relacjami z naszymi partnerami biznesowymi. Sukces to także strategia działania, niezmienna, ale udoskonalana i dająca stabilizację. To również wieloletnia współpraca z silnymi partnerami, która buduje zaufanie i zadowolenie klientów końcowych. Niezwykle ważnymi aspektami są też stabilna polityka cenowa i oferowana przez nas technologia, ciesząca się bardzo dużym uznaniem.

Jak kształtuje się konkurencja na rynku, na którym spółka prowadzi działalność? Co wyróżnia Państwa na tle innych producentów?

Na polskim rynku jest wielu producentów oferujących swoje rozwiązania w obszarze systemów bezpieczeństwa pożarowego, a to zdecydowanie wpływa na jakość dostępnych i nieustannie rozwijanych produktów. Nas, jako producenta, na pewno wyróżnia stabilny, wysokiej jakości produkt, klarowne zasady jego dystrybucji i bezpośrednie wsparcie posprzedażowe, czego dowodem jest nasz kilkunastoosobowy zespół wsparcia technicznego i realizacja szkoleń technicznych dla ponad 1000 specjalistów rocznie. Oferowane przez nas systemy są wybierane na potrzeby realizacji największych inwestycji w Polsce zdecydowanie częściej niż produkty i rozwiązania naszej konkurencji.

A co Pan osobiście uważa za największy sukces firmy?

Zdecydowanie Zespół! Mam świadomość, że się powtarzam. Uważam jednak, że każdy sukces współtworzą ludzie, a nie jeden człowiek, chociaż miałby najlepsze na świecie pomysły. Tylko razem, wspierając siebie we wszystkich działaniach, ufając tym, którzy podejmują kluczowe decyzje, i wierząc, że robimy to wszystko w konkretnym, spójnym celu, możemy naprawdę wszystko.

Jakie działania podjęła firma w czasie pandemii?

Już w pierwszych dniach po pojawieniu się w Polsce pierwszego potwierdzonego przypadku zakażenia podjęliśmy decyzję o uruchomieniu szkoleń online. Każdego roku szkolimy ponad tysiąc specjalistów, musieliśmy szybko przygotować się do tego, żeby przy wprowadzonych ograniczeniach móc szkolić wszystkich zainteresowanych naszymi rozwiązaniami i aktualizacją wiedzy. Od połowy marca do października przeszkoliliśmy online ponad 500 osób, co ze względu na ograniczenia związane z COVID-19 jest wynikiem, z którego naprawdę jesteśmy dumni.

Na początku pandemii przygotowaliśmy dla naszych klientów specjalną ofertę na narzędzia zdalnego dostępu do systemów sygnalizacji pożarowej INTEGRAL IP umożliwiające korzystanie online ze wszystkich najważniejszych funkcji systemu. Niezależnie od tego, które z rozwiązań wchodzących w skład pakietu wybierzemy, zyskujemy gwarancję kontroli obiektu przez 24 godziny na dobę bez konieczności dojazdu na miejsce oraz możliwość zdiagnozowania i rozwiązania problemu online. W maju br. przygotowaliśmy specjalny materiał dotyczący tych rozwiązań, zachęcam raz jeszcze do zapoznania się z jego treścią w wydaniu specjalnym „a&s Polska”.

Ze względu na nadal ogromne zagrożenie zdrowia pracowników, klientów i naszych rodzin pracujemy hybrydowo, ograniczamy kontakty do minimum – jeśli to możliwe. Od wielu miesięcy także bieżące spotkania biznesowe prowadzimy online. Niezmiennie dbamy o bezpieczeństwo, higienę miejsc pracy i sprzętu. Duże wydarzenia branżowe przesuwamy o kolejne miesiące, mając nadzieję, że nie będą to lata.

Naszą maksymą na 2021 r. jest Remote with Schrack Seconet. RAZEM, nawet zdalnie, możemy wszystko!

Czego możemy Panu życzyć z okazji objęcia funkcji Prezesa?

Zdrowia. Biorąc pod uwagę aktualną sytuację, to słowo ciśnie się na usta jako pierwsze. Tak naprawdę, jeśli miałbym sobie czegoś życzyć, to przede wszystkim zaufania, które pozwoli dalej rozwijać zespół, firmę i relacje z naszymi partnerami i klientami.
Redakcji, Czytelnikom A&S i wszystkim uczestnikom rynku budowlanego w Polsce chcę życzyć bezpiecznego i stabilnego 2021 roku. Niech zbliżające się święta Bożego Narodzenia będą spokojne, pełne wytchnienia i rodzinne, nawet jeśli będziemy musieli z najbliższymi spotkać się zdalnie, korzystając z urządzeń mobilnych. Takie doświadczenia uczą nas doceniać przede wszystkim drugiego człowieka, jego obecność i zaangażowanie.

Jeszcze raz gratulujemy i życzymy powodzenia!

Schrack Seconet Polska
ul. A. Branickiego 15,
02-972 Warszawa
www.schrack-seconet.pl