Strona główna Zapowiedzi Rejestracja na X edycję Ogólnopolskich Dni Zintegrowanych Systemów Bezpieczeństwa Pożarowego rozpoczęta!

Rejestracja na X edycję Ogólnopolskich Dni Zintegrowanych Systemów Bezpieczeństwa Pożarowego rozpoczęta!

Schrack Seconet Polska we współpracy z Partnerami projektu: Ogólnopolskich Dni Zintegrowanych Systemów Bezpieczeństwa Pożarowego, które odbędą się w dniach 4-5 października 2023, informuje o rozpoczęciu procesu rejestracyjnego.

Organizatorzy zapraszają do zapoznania się z nowym, atrakcyjnym programem imprezy, której celem jest przekazanie uczestnikom rynku budowlanego oraz systemów zabezpieczeń ważnych treści merytorycznych z zakresu zmian w prawie, kierunków rozwoju branży, najnowszych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych w zakresie zintegrowanych systemów bezpieczeństwa.

W czasie dwóch dni merytorycznych spotkań słuchacze będą mieli okazję zapoznać się ze wszystkimi rynkowymi nowościami, z aktualnymi wytycznymi i dobrymi praktykami w zakresie projektowania, realizacji i eksploatacji systemów zabezpieczeń. Szczegółowo zostanie omówione współdziałanie systemów i instalacji technicznych dla różnych typów zagrożeń w obiektach budowlanych. Przeanalizowane będą studia przypadków przedstawiające dokładne zalecenia dla projektantów, instalatorów, inwestorów i użytkowników w zakresie integracji systemów bezpieczeństwa. Zespoły ekspertów dokonają analizy przypadków zastosowania urządzeń służących ochronie zdrowia, życia i mienia (w tym procesów technologicznych) w obiektach różnego przeznaczenia. W ramach analizy studiów przypadków zaprezentowany zostanie pokaz zadziałania zintegrowanych ze sobą urządzeń, a podsumowaniem będzie komentarz ekspercki. Do grona specjalistów dołączą w tym roku kolejni eksperci w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, ochrony osób i mienia oraz ubezpieczycieli. W drugiej połowie każdego dnia wydarzenia uczestnicy będą mogli wziąć udział w sesjach warsztatowych poszczególnych Partnerów merytorycznych i technologicznych tegorocznego spotkania.

X edycja Ogólnopolskich Dni Zintegrowanych Systemów Bezpieczeństwa Pożarowego Schrack Seconet i Partnerzy odbędzie się, podobnie jak w latach ubiegłych, w Windsor Palace Hotel & Conference Center, Jachranka 75 nad Zalewem Zegrzyńskim k/Warszawy.  Początek spotkania zaplanowano na godz. 09:10, o godz. 08.00 zostanie uruchomiona rejestracja (4.10.2023), zakończenie około godziny 17:30 (5.10.2023).

Organizatorzy informują, że rejestracja uczestników odbywa się wyłącznie online. Wszystkie szczegóły dotyczące spotkania (zaproszenie, plan merytoryczny, plan warsztatów poszczególnych producentów oraz link do rejestracji online) są dostępne na stronie: wydarzenia.schrack-seconet.pl oraz na stronach wszystkich Partnerów projektu.

Przed zapisem na tegoroczną edycję konieczna jest REJESTRACJA w domenie: wydarzenia.schrack-seconet.pl. Umożliwi ona uczestnikom łatwiejszy dostęp do wydarzeń i zapisów w przyszłości.

Formularze rejestracyjne będą przyjmowane najpóźniej do dnia: 22 września 2023.

Liczba miejsc na szkoleniu, jak również miejsc noclegowych ograniczona!

O zamknięciu listy organizatorzy będą informować na bieżąco.
Udział w dwudniowych warsztatach zostanie potwierdzony wspólnym certyfikatem, wystawionym przez Schrack Seconet Polska oraz wszystkich Partnerów spotkania. Otrzymanie dokumentu z kompletem podpisów wszystkich producentów uzależnione będzie od udziału uczestnika w poszczególnych sesjach szkolenia.Osoby do kontaktu:
Marta Nowak – Dyrektor Marketingu
marta.nowak@schrack-seconet.pl

Jolanta Paska – Kierownik ds. Projektów Marketingowych
jolanta.paska@schrack-seconet.pl