Strona główna Branże i zastosowania Spotkanie Schrack Seconet w Jachrance

[Relacja] Spotkanie Schrack Seconet w Jachrance

Analiza współdziałania systemów w obiektach różnego przeznaczenia była głównym punktem kolejnej, VI edycji Ogólnopolskich Dni Zintegrowanych Systemów Bezpieczeństwa Pożarowego – Schrack Seconet i Partnerzy. Dobre praktyki wdrożone m.in. w hali widowiskowo-sportowej, budynku biurowo-usługowym, szpitalu czy obiekcie przemysłowym zaprezentowano 4−5 października 2017 r. w Hotelu Windsor w Jachrance.

Wykłady, odbywające się w poprzednich edycjach w sesjach przedpołudniowych, zostały zastąpione studiami przypadków, na które składały się bloki merytoryczne dot. projektowania, realizacji i eksploatacji systemów zabezpieczeń. Wystąpienia poprzedziły pokaz zadziałania zintegrowanych ze sobą urządzeń, a podsumowaniem każdego studium przypadku była dyskusja ekspercka.

Przez dwa dni szkolenia specjaliści i eksperci przeanalizowali zastosowanie urządzeń do ochrony zdrowia, życia i mienia (w tym procesów technologicznych) w obiektach różnego przeznaczenia. Po południu uczestnicy uczestniczyli w sesjach warsztatowych prowadzonych przez partnerów tegorocznego spotkania.

Słuchacze mieli okazję zapoznać się z najnowszymi wytycznymi dotyczącymi projektowania, instalacji oraz użytkowania takich systemów, jak: SSP, DSO, SUG, BMS, SMS, CCTV (VSS), SKD, przyzywowych i komunikacji, kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła, sterowania oddzieleniami pożarowymi i innymi instalacjami technicznymi obiektu. Zostały poruszone zagadnienia dotyczące m.in.:

  • współdziałanie i podział kompetencji między systemem zarządzania bezpieczeństwem pożarowym, automatyką budynku oraz innymi systemami bezpieczeństwa w przypadku wystąpienia różnych zagrożeń w obiekcie budowlanym,
  • integracja SSP, DSO i systemu zarządzania bezpieczeństwem pożarowym – sterowanie automatyczne i ręczne, zarządzanie ewakuacją,
  • przypadki specjalnych zastosowań systemów bezpieczeństwa,
  • sterowanie i zasilanie urządzeń automatyki pożarowej,
  • systemy sterowania i układy zasilania zapewniające ciągłość działania krytycznych procesów i systemów,
  • specjalne rozwiązania detekcji pożaru (wczesna detekcja: dymu, płomienia, ciepła),
  • gaszenie jedno- i wielostrefowe,
  • zintegrowane systemy SSP i SUG,
  • współpraca z urządzeniami automatyki pożarowej,
  • zdalne zarządzanie systemami bezpieczeństwa.

Poszczególne przypadki omawiali eksperci z instytucji badawczych i specjalistycznych uczelni technicznych oraz niezależni eksperci, zajmujący się problematyką bezpieczeństwa i ewakuacji.

Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu ze spotkania.

Fot. Iwona Krawiec