Strona główna Relacje Security Forum by Dahua

[Relacja] Security Forum by Dahua

Pierwsza edycja Security Forum by Dahua za nami. Siedmiu partnerów tech­nologicznych i sześciu ze strony mediów oraz bli­sko 300 osób decyzyj­nych spotkało się 29 li­stopada w warszawskim hotelu Airport Renais­sance, aby wspólnie po­rozmawiać na temat bezpieczeństwa infra­struktury krytycznej.

W czasie dziewięciu prelekcji poruszo­no wiele tematów, które razem stanowią o poziomie bezpieczeństwa całego sys­temu. Nowa formuła wydarzenia opiera­ła się przede wszystkim na zaproszeniu przez Dahua Technology do współpracy największych liderów branży. Wśród nich znaleźli się Seagate, Intel, AxxonSoft, QNAP i BFT.

Na konferencji nie mogło zabraknąć case study, słuchacze mieli więc okazję zobaczyć prezentację systemu ochro­ny granicy węgierskiej, opartego na roz­wiązaniach Dahua Technology. Kristof Kralovanszky, gość specjalny z Węgier, przedstawił wymagania oraz zaimple­mentowane rozwiązania.

Patronat honorowy nad konferencją ob­jęły PISA oraz IPMA Polska. Redakcja „a&s Polska” była głównym patronem medialnym wydarzenia.

Colin Wang
Managing Director
Dahua CEE & Nordic
Dahua Technology
Security Forum by Dahua to doskonała okazja do wymiany doświadczeń między liderami w branży security. Na konferencji przedstawiono gotowe rozwiązania, na podstawie stworzonych projektów.
Paweł Trojak
Prezes Zarządu
AxxonSoft Polska
Konferencja przerosła nasze oczekiwania. Bardzo wysoka jakość zarówno merytoryczna, jak i organizacyjna sprzyjały nawiązywaniu wartościowych relacji i zainteresowaniu gości produktami AxxonSoft. Bardzo ciekawa formuła. Gratuluję inicjatywy!
Joanna Skarbek
Event & Training Manager
CEE& Nordic
Dahua Technology Poland
Organizując pierwsze tego typu Forum w Europie, nie spodziewałam się tak wielkiego zainteresowania ze strony Partnerów i tak ogromnej frekwencji ze strony klientów. Podjęliśmy się stworzenia nowej formuły, polegającej na zebraniu liderów branży oraz osób decyzyjnych w kwestii bezpieczeństwa
różnych sektorów, takich jak hotele, placówki publiczne, służby bezpieczeństwa kraju itp.
Maciej Pietrzak
Technical Team Leader
Dahua Technology Poland
Case study to jedna z głównych wartości stanowiących o innowacyjności Security Forum by Dahua. Dlatego w trakcie prezentacji, bazując na wdrożonych już rozwiązaniach, starałem się pokazać, że technologie przyszłości, takie jak algorytmy sztucznej inteligencji, dostępne są już dzisiaj i z powodzeniem mogą być implementowane zarówno w nowych, jak i istniejących już systemach zabezpieczeń.
Wioletta Kastrau
dyrektor ds. rozwoju
produktu i usługi
IPMA Polska
Security Forum by Dahua to miejsce wymiany doświadczeń oraz prezentacji najnowszych rozwiązań, sprzętu i oprogramowania w zakresie bezpieczeństwa. Integracja systemów wymaga myślenia projektowego. Miałam ogromną przyjemność wystąpić przed liczną grupą uczestników konferencji z prezentacją na temat zarządzania projektami. Wskazałam na rolę, jaką pełnią w firmach projekty oraz jak ważna jest osoba project managera i posiadane przez nią kompetencje do zarządzania zespołem i projektem. Wiele ciekawych rozmów na ten temat odbyło się w kuluarach z osobami, których celem jest doskonalenie kultury projektowej w swojej organizacji. Świetna organizacja i interesująca warstwa merytoryczna konferencji stanowią argument do zorganizowania kolejnej edycji wydarzenia.
Bartłomiej Stępień
Business Development
Representative
QNAP
Dzięki konferencji Security Forum by Dahua mieliśmy okazję poznać wielu partnerów z Polski i Europy. Konferencja była dobrze przemyślana, na bardzo wysokim poziomie. Mieliśmy możliwość zaprezentować rozwiązania storage na naszym stanowisku oraz podczas prelekcji, która cieszyła się dużym zainteresowaniem słuchaczy.
Karol Narojczyk
Marketing Manager of CEE & Nordic
Dahua Technology Poland
Wśród wielu jesiennych konferencji branżowych Security Forum cechowało się różnorodnością tematyki, a jednocześnie kompleksowym przedstawieniem zagadnień bezpieczeństwa. Przekaz poszczególnych prezentacji odnosił się do praktycznych zastosowań nowoczesnych technologii, co moim zdaniem znacząco podniosło wartość uczestnictwa w tym wydarzeniu. Cieszę się, że tak wiele osób mogło się o tym przekonać osobiście.
Syamak Nazary
Global Sales Director Transportation
Intel
Security Forum by Dahua 2018 to inspirujące miejsce, by dzielić się wiedzą i doświadczeniem z bezpośrednio zainteresowanymi stronami branży security. To doskonała okazja do omówienia przyszłości systemów wizyjnych i sztucznej inteligencji w segmencie transportu oraz tego, w jaki sposób Intel pomaga partnerom w osiągnięciu wyjątkowej wydajności systemu i skróceniu czasu wprowadzania na rynek.
Waldemar Stehbach
BFT Polska
Security Forum by Dahua to nowa formuła, dużo spotkań i miejsce wymiany doświadczeń. Prezentowałem zapory antyterrorystyczne pozwalające sterować ruchem samochodowym, ale przede wszystkim skutecznie zabezpieczyć przed wjazdem niepożądanych pojazdów. Nowe zapory posiadają niezbędne certyfikaty przyznane przez niezależny instytut badawczy. W przerwach była okazja do nawiązania ciekawych kontaktów. Brawo za pomysł i organizację. Mam nadzieję, że Forum będzie organizowane cyklicznie.
Henryk Dąbrowski
dyrektor
Polska Izba Systemów Alarmowych
Security Forum by Dahua to nowa forma produktu branżowego nie tylko promująca najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne partnerów Dahua, to przeprowadzone z niespotykanym rozmachem organizacyjnym przedsięwzięcie edukacyjne skupiające nieskrywaną uwagę wielkiej grupy odbiorców. Zawartość merytoryczna niektórych prezentacji okazała się na tyle nowatorska, że wywołała żywe zainteresowanie nawet seniorów naszej branży. Trudno o lepszą rekomendację. Jest jednak jeszcze coś ważnego. Bogata treść wymaga równie wysokiej jakości „opakowania”, stworzenia jej szczególnych warunków i form przekazu. W tym dziele organizatorzy okazali się profesjonalni. Po doświadczeniach wyniesionych z tej konferencji ujawnił się nowy problem: co można zrobić, żeby dotrzymać kroku, żeby każde następne ważne dla branży wydarzenie nie było oceniane przez pryzmat tego, z czym spotkaliśmy się 29 listopada tego roku.
Jermaine Campbell
Head of Surveillance Sales – Europe
Seagate Technology UK
Podczas konferencji zorganizowanej przez Dahua miałem możliwość podzielenia się z uczestnikami wiedzą o możliwościach, jakie udostępnia firma Seagate. Jak poprzez dobór odpowiednich dysków można bezpiecznie przechowywać i odzyskiwać dane. Security Forum by Dahua to niesamowita konferencja, gdzie mogłem w jednym miejscu poznać i porozmawiać z ważnymi graczami branży security z ponad 10 krajów i wymienić z nimi doświadczenia.
Jan T. Grusznic
z-ca redaktora naczelnego
a&s Polska
Gratuluję organizatorom konferencji. Jest to niewątpliwie nowa inicjatywa, zorganizowana bądź co bądź przez producenta rozwiązań technicznych. Bardzo dobrze oceniam prezentacje, moją uwagę przykuła prelekcja Seagate dotycząca dysków ze względu na ewidentną potrzebę użycia i rozumienia systemów zapisu. A ponieważ dane są coraz istotniejsze, stąd i storage będzie coraz ważniejszy.
Andrzej Jarzyna
Sales and Operations
Director CEE&Nordic
Dahua Technology Poland
Dahua Forum pokazuje nam, że na rynku jest miejsce na nowe innowacyjne pomysły. Po stronnie klientów jest bardzo duże zapotrzebowanie na wiedzę popartą konkretnymi doświadczeniami lub pochodzącą z wdrożeń. Dla nas to jasny sygnał, że taka formuła się sprawdziła i warto pokusić się o kolejną edycję.
Kristof
Kralovánszky
Wydarzenie było wspaniałą okazją dla naszych aktualnych i przyszłych klientów do zdobycia ogromnej wiedzy specjalistycznej, jaką Dahua posiada w bardzo szczególnych dziedzinach, takich jak ochrona granic państwowych i deep learning w połączeniu ze sztuczną inteligencją w pełni zintegrowanych rozwiązaniach inteligentnego miasta. Opinie naszych gości dowiodły, że dzielenie się doświadczeniem i pokazywanie naszych prawdziwych możliwości za pomocą technologii i wiedzy jest najlepszym sposobem na dalszą współpracę.

 

(Fot. IK)