Strona główna Bezpieczne miasto Rosną statystyki wykrywalności przestępstw

Rosną statystyki wykrywalności przestępstw

Bójka i pobicie, uszczerbek na zdrowiu, kradzież cudzej rzeczy, kradzież samochodu, kradzież z włamaniem, rozboje, wymuszenia i kradzieże rozbójnicze, uszkodzenie mienia – to siedem przestępstw przedstawionych w policyjnych statystykach. Stosunek wykrytych do stwierdzonych przestępstw stale rośnie, m.in. dzięki zastosowaniu monitoringu wizyjnego.

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat niektóre województwa osiągają wykrywalność wyższą o ponad 25%. W całym kraju mamy jednak wiele miejsc wymagających poprawy w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców czy mienia.

Raporty o poczuciu bezpieczeństwa wśród Polaków są optymistyczne – według komunikatu CBOS w 2022 roku w Polsce bezpiecznie czuło się ponad 83% odpowiadających. Poprawę poziomu bezpieczeństwa widać również w oficjalnych statystykach. Policyjny raport z 2021 roku wskazuje, że z blisko 232 tys. przypadków potwierdzenia zaistnienia przestępstwa, wykryto prawie 106 tys., jednak bez znalezienia sprawcy. Z roku na rok te statystyki są coraz lepsze – 10 lat temu sprawy wykryte stanowiły jedynie 37,6% wszystkich popełnionych przestępstw, dzisiaj – aż 45,1%.

Miasta są coraz bezpieczniejsze także dzięki miejskim systemom monitoringu z technologiami rejestracji obrazu i dźwięku oraz analizie danych. Jednak nawet mimo dużej liczby kamer już działających w polskich miastach (Warszawę monitoruje już aż 414 jednostek), nadal w większości z nich znajdują się miejsce niebezpieczne, wymagające lepszego dozoru.

Niebezpieczne zaułki

W 2016 roku powstała Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, która gromadzi zarówno dane z policyjnych systemów informatycznych, jak i te zgłoszone przez obywateli. Wystarczy zgłosić konkretne miejsce charakteryzujące się podwyższonym poziomem zagrożenia bezpieczeństwa publicznego do weryfikacji policji, a ta później nanosi ją na ostrzegawczą mapę.

To pozwala na efektywniejsze zarządzanie bezpieczeństwem publicznym i podejmowanie opartych na danych decyzji co do tworzenia komisariatów i posterunków policji w najbardziej zagrożonych lokalizacjach. Miasta dbają o bezpieczeństwo publiczne także na własną rękę – z pomocą systemów monitoringu wizyjnego czy patroli strażników miejskich, wspierających w działaniach policję. Te działania przynoszą coraz lepsze rezultaty. Na Dolnym Śląsku wykrywalność przestępstw ogółem utrzymuje się na równym poziomie – od kilku lat między 60 a 70 proc. W 2021 roku wpływ na obniżenie statystyk w regionie miały przestępstwa przeciwko mieniu, wzrosło jednak bezpieczeństwo życia i zdrowia.

– Bezpieczeństwo publiczne jest sprawą największej wagi – mówi Artur Hołubiczko, prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnych RP oraz przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Związku Miast Polskich, juror konkursu “Bezpieczny Zaułek”. – Funkcjonariusze policji i straży miejskiej na bieżąco monitorują i patrolują podległe im rejony. Widzimy efekty tych działań, ponieważ przestępstw niewykrytych jest z roku na roku coraz mniej. W przestrzeni publicznej zawsze pojawią się jednak miejsca o dużym współczynniku antyspołecznych zachowań. Czasem będą to place zabaw czy szkolne boiska w późnych godzinach nocnych, innym razem parki, bądź miejsca z utrudnionymi możliwościami dozoru wizyjnego. Naszym zadaniem jest doprowadzić do tego, aby takich miejsc było jak najmniej. Dużą rolę w przeciwdziałaniu zagrożeniom dla bezpieczeństwa i wykrywaniu przestępstw odgrywają inteligentne rozwiązania dozoru wizyjnego.

Problemów przestępczości nie rozwiąże pojedyncza instytucja. Kluczowa jest prawdziwa współpraca między miastem, policją i obywatelami. Zgłaszanie łamania przepisów bądź aktów wandalizmu pomoże policji czy straży na zaplanowanie cyklicznych patroli w najbardziej zagrożonych miejscach, a także na zainstalowanie dedykowanego systemu dozoru wizyjnego, który może bezpośrednio przełożyć się na zwiększenie bezpieczeństwa w danej lokalizacji. Nienadzorowane ławki przy szkolnych boiskach w późnych godzinach nocnych mogą stanowić idealne miejsce do nielegalnego spożywania alkoholu, ale dobrze przemyślany system dozoru jest wstanie wystraszyć sprawców. Sam widok kamery może być onieśmielający, a gdy to nie wystarczy – wezwanie odpowiednich służb pomoże zaprowadzić porządek.

Konkurs „Bezpieczny Zaułek”

Poczucie bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania ma decydujący wpływ na komfort życia obywateli. Dlatego, firma Axis Communications, zaprosiła miasta i gminy do konkursu,
w którym mogą zgłaszać swoje “niebezpieczne zaułki” – miejsca wymagające lepszego dozoru. Zwycięska gmina zyska inteligentne rozwiązanie bezpieczeństwa zaprojektowane indywidualnie do potrzeb danego miejsca i jego mieszkańców.

Zgłaszane projekty mogą dotyczyć m.in. podniesienia poziomu bezpieczeństwa na konkretnym przejściu dla pieszych lub przejeździe kolejowym, monitoringu boiska szkolnego, placu zabaw czy skweru w miejskim parku.

Warunkiem udziału w konkursie jest prawidłowe wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego do 14 kwietnia 2023 roku. Link do formularza wraz z dokładnym opisem zasad konkursu jest dostępny na stronie www.bezpiecznyzaulek.pl.

Informacje o Axis Communications
Axis oferuje innowacyjne rozwiązania z zakresu zabezpieczeń, które umożliwiają kształtowanie inteligentniejszego i bezpieczniejszego świata. Jako światowy lider rynku sieciowych systemów wizyjnych, Axis wyznacza kierunki rozwoju branży przez nieustanne wprowadzanie nowatorskich produktów sieciowych opartych na otwartych platformach oraz zapewnia klientom wartościowe rozwiązania za pośrednictwem globalnej sieci partnerów. Axis prowadzi długofalową współpracę z partnerami, dostarczając im wiedzę oraz przełomowe produkty sieciowe przeznaczone zarówno na istniejące, jak i nowe rynki. Axis zatrudnia 3143 dedykowanych pracowników w ponad 50 krajach świata, wspieranych przez sieć ponad 90 000 partnerów. Więcej informacji o firmie Axis można znaleźć na stronie internetowej pod adresem www.axis.com oraz na profilu https://www.facebook.com/AxisCommunicationsPoland