Strona główna Rynek SECURITY Skuteczność potwierdzona – Telbud z pozytywnym wynikiem audytu

Skuteczność potwierdzona – Telbud z pozytywnym wynikiem audytu

W lutym 2021 r. w firmie Telbud S.A. został przeprowadzony audyt nadzoru systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001:2017. Jednostką audytującą było Centrum Certyfikacji Jakości. Audytor nie stwierdził żadnych niezgodności i potwierdził skuteczność działania systemu.

ISO/IEC 27001 to międzynarodowa norma, która standaryzuje systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji. Celem jej opracowania było dostarczenie wymagań dotyczących ustanawiania, wdrażania, utrzymania i doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. W Polsce weszła w życie 4 stycznia 2007 r. jako PN-ISO/IEC 27001:2007. Aktualna norma PN-ISO/IEC 27001:2017-06 odnosi się m.in. do

 • polityki bezpieczeństwa,
 • organizacji bezpieczeństwa informacji,
 • bezpieczeństwa zasobów ludzkich,
 • zarządzania systemami i sieciami,
 • kontroli dostępu,
 • zarządzania ciągłością działania,
 • zarządzania incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji,
 • zarządzania aktywami,
 • zgodności z wymaganiami prawnymi i własnymi standardami,
 • bezpieczeństwa fizycznego i środowiskowego,
 • pozyskiwania i utrzymania systemów informatycznych.

Bezpieczeństwo posiadanych informacji dotyczy ochrony przetwarzanych danych (m.in. handlowych, osobowych, technicznych, rozwojowych, finansowych) w systemach zarówno informatycznych, jak i tradycyjnych z wykorzystaniem papieru. Ważnymi korzyściami wynikającymi z wdrożenia ISO 27001 są m.in.:

 • poufność, integralność i dostępność informacji przetwarzanych przez organizację,
 • monitoring przetwarzania informacji,
 • poprawa zarządzania czynnikami ryzyka (identyfikacja zagrożeń i zmniejszenie ich skutków),
 • wzrost zaufania klientów,
 • nadzór nad spełnianiem wymagań prawnych dot. przedsiębiorstwa,
 • zwiększenie świadomości pracowników,
 • wyższa jakość wykonywanych usług.

Pozytywny wynik audytu potwierdził, że Telbud S.A. zapewnia właściwą poufność, integralność i dostępność informacji na każdym etapie procesów projektowania, wykonawstwa i serwisu oraz we wszystkich procesach towarzyszących.

Więcej informacji dostępnych na www.telbud.pl