Strona główna Bezpieczne miasto SPIN AI – wsparcie dla inteligentnych systemów monitoringu w miastach

SPIN AI – wsparcie dla inteligentnych systemów monitoringu w miastach

Rosnąca świadomość miast i gmin dotycząca rozwiązań typu smart city powoduje, że coraz więcej uwagi poświęca się możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji w celu automatyzacji i optymalizacji różnorodnych procesów. Jednym z systemów z tego obszaru, które mają szansę zrewolucjonizować m.in. miejski monitoring wizyjny oraz środowiskowy, jest SPIN AI. Warto przyjrzeć mu się również dlatego, że promuje – nieśmiało wciąż omawianą – ideę „AI dla każdego”. 

Pomysł na system SPIN AI pojawił się w 2019 r., a impulsem do jego wdrożenia stał się rozwijany przez gdańską firmę OKE Poland system Civileo Smart City, który wykorzystuje algorytmy sztucznej inteligencji do automatycznej analizy przestrzeni miejskich.
System Civileo wykrywa obiekty i analizuje zdarzenia w czasie rzeczywistym na podstawie danych zbieranych z różnych źródeł – kamer dozorowych, mikrofonów i czujników. Dzięki zastosowaniu AI umożliwia nie tylko reagowanie na bieżąco na sytuacje awaryjne i niepożądane, ale także zapobieganie im dzięki predykcji. Użytkownicy i dostawcy takich systemów wiedzą, że utrzymanie skutecznych funkcji analitycznych może być jednak czasochłonne i kosztowne. W szczególności zmieniające się warunki, np. związane ze zmianą pór roku w monitorowanym obszarze czy zjawisko znane jako dryft koncepcji analityk, często skutkują obniżeniem jakości danych, powodując konieczność douczania modeli AI.

SPIN AI znacząco przyspiesza i usprawnia te procesy, pozwalając na osiągnięcie znacznej oszczędności czasu i kosztów wdrożenia oraz utrzymania systemów opartych na uczeniu maszynowym. Automatyzuje bowiem nie tylko proces zbierania danych oraz ich adnotacji, ale również zarządzanie modelami sieci neuronowych. Tego rodzaju wsparcie jest obecnie kluczowe dla szerokiego spektrum aplikacji IoT w obszarze smart city.

Warto zauważyć, że dzięki elastyczności SPIN AI przyczynia się do usprawnienia procesu kontroli jakości analityk poprzez umożliwienie szybkiej walidacji jakości detektorów dla nowych czy istniejących lokalizacji. Moduł statystyk modeli umożliwia porównywanie i dobieranie najlepszych rozwiązań dla konkretnych przypadków.

Dla twórców SPIN AI istotnym elementem tworzenia systemu było też propagowanie idei „AI dla każdego”. Daje on możliwość stosowania zaawansowanych algorytmów sztucznej inteligencji przy jednoczesnym wyeliminowaniu konieczności zatrudniania wyspecjalizowanej kadry.

Mimo że system ewoluował z potrzeb branży smart city, spektrum jego zastosowań jest znacznie szersze. Może on operować na danych ze zróżnicowanych źródeł nie tylko wizyjnych czy dźwiękowych, ale również tych o specyficznych formatach i wymagających dużej precyzji oznaczania, np. danych medycznych. Dodatkowymi atutami są prostota i elastyczność, które sprawiają, że system jest idealnym rozwiązaniem dla wielu branż, ponieważ umożliwia automatyzację powtarzalnych żmudnych zadań.

Sztuczna inteligencja ma szansę stać się użytecznym i prostym w obsłudze narzędziem, które odciąży użytkowników skomplikowanych systemów, dając im jednocześnie możliwość pełnego dostosowania ich do specyficznych potrzeb.

W miarę jak coraz więcej miast będzie podążać w kierunku bycia smart – a nawet więcej – wise, dzięki świadomości potrzeb swoich mieszkańców, rozwiązania takie jak SPIN AI staną się kluczowe dla realizacji wizji inteligentnych, efektywnych i zrównoważonych przestrzeni miejskich.  ⦁

OKE Poland
ul. Jana Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk
office@oke.pl
https://oke.pl/