Strona główna Zapowiedzi Targi dla służb już od 23 kwietnia!

Targi dla służb już od 23 kwietnia!

Liczni przedstawiciele służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne, bogata oferta wystawców, merytoryczne spotkania, niesamowite pokazy – Międzynarodowe Targi POLSECURE, które odbędą się w kieleckim ośrodku już po raz trzeci niezmiennie udowadniają swoją pozycję wydarzenia ważnego dla bezpieczeństwa.

Już w liczbach wystawa prezentuje się doskonale – 142 wystawców, podwojona liczba krajów reprezentowanych przez firmy zagraniczne oraz zwiększona powierzchnia ekspozycji – jak na najmłodszy w kalendarzu Targów Kielce projekt skierowany do służb mundurowych są to całkiem obiecujące dane. Specjalistyczne wydarzenia wymaga merytorycznego i taktycznego wsparcia, które kielecki ośrodek otrzymał od Komendy Głównej Policji. W projekt zaangażowali się również przedstawiciele: Komendy Głównej Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Komisji Nadzoru Finansowego, Głównego Inspektora Transportu Drogowego, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, a ostatnio także Straży Ochrony Kolei. Partnerem Strategicznym Targów POLSECURE jest od pierwszej edycji firma WB Group, jeden z największych polskich koncernów, specjalizujący się w projektowaniu i produkcji zaawansowanych technologicznie rozwiązań w sektorze obronnym i cywilnym.

Ważni goście na POLSECURE

Głównymi odbiorcami Targów POLSECURE są przedstawiciele służb podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, możliwe zatem, że targi odwiedzi Minister Marcin Kierwiński. W wydarzeniu wezmą udział inspektor Marek Boroń, Komendant Główny Policji wraz ze swoim zastępcą nadinspektorem Romanem Kusterem. Z ramienia Służby Ochrony Państwa POLSECURE odwiedzi gen. bryg.  Radosław Jaworski, Komendant Główny. Warto dodać, że w tym roku właśnie formacje ochronne świętują swoje stulecie. Do Kielc przyjadą również: Dyrektor Generalny Służby Więziennej płk dr Andrzej Pecka wraz z zastępcą, Główny Inspektor Transportu Drogowego Artur Czapiewski, Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej, gen. bryg. Krzysztof Stańczyk, Komendant Główny Straży Ochrony Kolei Jarosław Garstka oraz wielu przedstawicieli służb z regionu świętokrzyskiego. Jednak przymiotnik „Międzynarodowe” w odniesieniu do Targów POLSECURE nie jest przypadkowy. Swój udział w wydarzeniu potwierdziły także delegacje Azerbejdżanu, Czech, Estonii, Gruzji, Kolumbii, Łotwy, Malty, Portugalii, Rumunii, Singapuru, Węgier oraz CEPOL i EUROPOL.

Deepfakes, fundusze unijne i praca w Policji

Obok ekspozycji kluczowym elementem wydarzenia są konferencje. W pierwszym dniu POLSECURE (wtorek 23 kwietnia) zaplanowana jest zgodna z aktualną sytuacją Międzynarodowa konferencja pt. „Fundusze unijne wsparciem dla modernizacji i rozwoju innowacyjności w Policji”. W środę natomiast odbędą się aż cztery spotkania. „Wyzwania związane z koniecznością wdrażania w Policji nowoczesnych narzędzi wspierających zwalczanie przestępczości ekonomicznej”, „Cyberbezpieczństwo w dobie zagrożeń hybrydowych i militarnych”, „Sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, deepfakes – wyzwania współczesnej kryminalistyki” oraz „Szkolenie ratowników i ratowników medycznych w Policji z wykorzystaniem symulatorów wysokiej wierności oraz pojazdów specjalistycznych typu Ambulans” to tematy środowych konferencji. W ostatnim dniu targów odbędzie się natomiast spotkanie z młodzieżą związane z doborem do służby „Policja – pracodawca z wyboru”.

Ewakuacja VIP-a oraz działania Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej – pokazy na POLSECURE

Uzupełnieniem wydarzenia będą pokazy i prezentacje. W programie znalazły się między innymi: pokaz funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego KG Policji, ewakuacja VIP-a w strefie działań wojennych w wykonaniu SOP-u, prezentacja Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego oraz pokaz Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej.

Informacje dla zwiedzających

Wstęp na targi dla osób od 16 roku życia.

Ceny biletów wstępu:

  • dla policji, wojska i innych służb mundurowych oraz dla osób posiadających zaproszenie: wstęp bezpłatny po dokonaniu rejestracji on-line lub na miejscu
  • bilet jednorazowego wejścia: 70 zł
  • bilet wielokrotnego wejścia: 110 zł

Uwaga: rejestracja online czynna do 22.04, godz. 13.00. Po tym terminie rejestracja na miejscu, w terminalu wejściowym.

Ceny biletów parkingowych:

  • samochody osobowe: 30 zł
  • autokary: 40 zł
  • pojazdy, autokary policyjne: bezpłatnie

Godziny otwarcia targów:

  • 23.04.2024: 10.00-17.00 (rejestracja zwiedzających do godz. 16.30), dzień dla branżowych zwiedzających
  • 24.04.2024: 10.00-17.00 (rejestracja zwiedzających do godz. 16.30), dzień dla branżowych zwiedzających
  • 25.04.2024: 10.00-15.00 (rejestracja zwiedzających do godz. 14.30), dzień otwarty dla publiczności