Strona główna Infrastruktura krytyczna Termowizja – rewolucja w systemach bezpieczeństwa

Termowizja – rewolucja w systemach bezpieczeństwa

Maciej Pietrzak
Sales Support Engineer


Coraz częściej kamery termowizyjne są stosowane w różnych dziedzinach, takich jak energetyka, budownictwo, ratownictwo czy zakłady produkcyjne.

W procesach produkcyjnych nadzorują jakość produktów i wykrywają wszelkie nieprawidłowości. Są też pomocnym narzędziem do kontroli kondycji maszyn wykorzystywanych w procesach produkcyjnych. Pierwszym symptomem zużywających się łożysk jest zwiększone tarcie elementów, a w jego efekcie ich wyższa temperatura. Termowizja umożliwia wykrycie anomalii już we wczesnym stadium, co pozwala na podjęcie reakcji, zanim elementy ulegną definitywnemu uszkodzeniu, a co za tym idzie unieruchomią linię produkcyjną, co wiąże się z ogromnymi stratami dla przedsiębiorstwa. Kamery termowizyjne wyróżnia przede wszystkim możliwość obserwacji tego, czego zwykła kamera czy oko ludzkie nie są w stanie dostrzec.

Kamery termowizyjne mierzą fale elektromagnetyczne emitowane przez ciała o temperaturze wyższej niż zero bezwzględne. Odczyt jest interpretowany i przedstawiany w formie graficznej, a każda wartość odczytanej temperatury ma przypisany inny kolor. To, jak intensywne jest promieniowanie termiczne danego obiektu, zależy od jego własnej temperatury, czyli mierząc promieniowanie podczerwone danego obiektu, mierzymy jego temperaturę.

Elementem kamery termowizyjnej służącym do pomiaru temperatury jest detektor promieniowania podczerwonego. Ze względu na budowę i zasadę działania można wyróżnić przetworniki termiczne, piroelektryczne, fotonowe, bolometry, z chłodzeniem kriogenicznym lub niechłodzone. Różnice wynikające z ich budowy i zasady działania nie tylko wpływają w znaczący sposób na dokładność, z jaką umożliwiają odczyt, ale także na możliwy czas pracy. Niestety wysoka dokładność pomiarów przy wykorzystaniu przetworników chłodzonych jest okupiona krótkim czasem eksploatacji i wysoką ich ceną.

Kamery wyposażone w przetworniki chłodzone wymagają okresowych napraw eksploatacyjnych, co powoduje dodatkowe koszty. Dopiero wprowadzenie kamer termowizyjnych opartych na niechłodzonych układach detekcji pozwoliło na szerszą dostępność tej technologii i wykorzystanie jej w różnych dziedzinach. Są one znacznie tańsze oraz nie generują okresowych kosztów eksploatacyjnych. Z racji szybkiego rozwoju i poprawy jakości przetworników niechłodzonych zagościły one w systemach dozoru wizyjnego.

Kamery termowizyjne wykorzystujące przetworniki niechłodzone są stosowane już nie tylko w obiektach wojskowych czy ochronie granic państwa, ale również w rozwiązaniach cywilnych. Kamera termowizyjna, w odróżnieniu od kamer tradycyjnych, rejestruje promieniowanie emitowane przez obiekty, a nie światło odbite. Dzięki temu jest idealnym rozwiązaniem do obserwacji terenów nieoświetlonych, porośniętych roślinnością, która zwykle utrudnia obserwację za pomocą kamer optycznych.

Kamery termowizyjne są dostępne jako modele stałopozycyjne oraz obrotowe. Ofertę Dahua Technology wyróżnia model TPC-PT8620B – kamera 640 x 512 pikseli o zakresie spektralnym 7…14 µm, z przetwornikiem 2 Mpix. Oba moduły zostały wyposażone w obiektywy motozoom o szerokim zakresie ogniskowych. Kamera umożliwia pomiar temperatury, ma zaimplementowaną zaawansowaną analitykę obrazu, w tym detekcję ognia. Standardowa gwarancja obejmująca 42 miesiące jest potwierdzeniem jakości produktów Dahua.

Szybki rozwój technologii, spadek cen oraz rosnąca świadomość możliwości sprawiają, że kamery termowizyjne będą coraz częściej stosowane także w innych dziedzinach.

Dahua Technology Poland
ul. Salsy 2
02-823 Warszawa
www.dahuasecurity.com/pl