Strona główna Bezpieczeństwo biznesu UWAGA: II stopień alarmowy BRAVO w Polsce

UWAGA: II stopień alarmowy BRAVO w Polsce

II stopień alarmowy BRAVO wobec polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Premier podpisał zarządzenie o jego wprowadzeniu od 6 października – na razie do końca miesiąca.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa nie informuje o szczegółach, jednak sądząc po komunikacie, że chodzi o zagraniczną infrastrukturę, można się domyślać, że dotyczy to polskich gazociągów na Morzu Bałtyckim, które formalnie są poza granicami państwa…

Stopnie alarmowe są przede wszystkim sygnałem dla służb specjalnych państwa oraz jednostek odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w obiektach infrastruktury krytycznej, by były gotowe do ewentualnego działania.

Zarządzenie obowiązuje od dnia 6 października 2022 roku, od godz. 00:00, do dnia 30 listopada 2022 roku, do godz. 23:59.

Stopień alarmowy BRAVO (drugi w czterostopniowej skali) wprowadza się w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Oznacza to, że służby mają informację o potencjalnym zagrożeniu, a w związku z tym administracja publiczna jest zobowiązana do zachowania szczególnej czujności.

PRZYPOMINAMY
Rodzaje stopni alarmowych

PIERWSZY STOPIEŃ ALARMOWY (ALFA)
Pierwszy stopień alarmowy można wprowadzić w przypadku uzyskania informacji o możliwości wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym, którego rodzaj i zakres jest trudny do przewidzenia.

DRUGI STOPIEŃ ALARMOWY (BRAVO)
Drugi stopień alarmowy można wprowadzić w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, jednak konkretny cel ataku nie został zidentyfikowany.

TRZECI STOPIEŃ ALARMOWY (CHARLIE)
Trzeci stopień alarmowy można wprowadzić w przypadku:

 • wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym, godzącego w:
  • bezpieczeństwo lub porządek publiczny albo
  • bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej albo
  • bezpieczeństwo innego państwa lub organizacji międzynarodowej oraz stwarzającego potencjalne zagrożenie dla Rzeczypospolitej Polskiej lub
 • uzyskania wiarygodnych i potwierdzonych informacji o planowanym zdarzeniu o charakterze terrorystycznym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub
 • uzyskania wiarygodnych i potwierdzonych informacji o planowanym zdarzeniu o charakterze terrorystycznym, którego skutki mogą dotyczyć obywateli polskich przebywających za granicą lub instytucji polskich albo polskiej infrastruktury mieszczących się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

CZWARTY STOPIEŃ ALARMOWY (DELTA)
Czwarty stopień alarmowy można wprowadzić w przypadku:

 • wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym powodującego zagrożenie:
  • bezpieczeństwa lub porządku publicznego albo
  • bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej albo
  • bezpieczeństwa innego państwa lub organizacji międzynarodowej oraz stwarzającego zagrożenie dla Rzeczypospolitej Polskiej, lub
 • gdy uzyskane informacje wskazują na zaawansowaną fazę przygotowań do zdarzenia o charakterze terrorystycznym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
 • gdy uzyskane informacje wskazują na zaawansowaną fazę przygotowań do zdarzenia o charakterze terrorystycznym, które ma być wymierzone w obywateli polskich przebywających za granicą lub w instytucje polskie albo polską infrastrukturę mieszczące się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, a zebrane informacje wskazują jednocześnie na nieuchronność takiego zdarzenia.