Strona główna Sygnalizacja Pożarowa VI edycja Ogólnopolskich Dni Zintegrowanych Systemów Bezpieczeństwa Pożarowego – Schrack Seconet...

[Zapowiedź] VI edycja Ogólnopolskich Dni Zintegrowanych Systemów Bezpieczeństwa Pożarowego – Schrack Seconet i Partnerzy

Organizatorzy zapowiadają ciekawe zmiany w dotychczasowej formule spotkania, które odbędzie się w dniach 4−5 października 2017 r. w Hotelu Windsor w Jachrance. 

Wykłady Ogólnopolskich Dni Zintegrowanych Systemów Bezpieczeństwa Pożarowego – Schrack Seconet i Partnerzy odbywające się zwykle w sesjach przedpołudniowych zostaną zastąpione studiami przypadków, na które będą składały się bloki merytoryczne w zakresie takich zagadnień, jak: projektowanie, realizacja i eksploatacja systemów bezpieczeństwa. Całość wystąpień będzie uzupełnieniem i komentarzem do pokazu zadziałania zintegrowanych ze sobą urządzeń, a podsumowanie każdego studium przypadku zakończy dyskusja ekspercka. W ciągu dwóch dni szkolenia zespoły specjalistów i ekspertów dokonają analizy przypadków zastosowania urządzeń służących ochronie zdrowia, życia i mienia (w tym procesów technologicznych) w obiektach różnego przeznaczenia, m.in.: hali widowiskowo-sportowej, budynku biurowo-usługowym, szpitalu czy obiekcie przemysłowym. W drugiej połowie każdego dnia szkolenia uczestnicy będą mogli wziąć udział w sesjach warsztatowych poszczególnych Partnerów tegorocznego spotkania.

Podczas dwóch dni merytorycznych spotkań z najlepszymi ekspertami w branży słuchacze zapoznają się z najnowszymi wytycznymi dotyczącymi projektowania, instalacji oraz użytkowania m.in. takich systemów, jak: SSP, DSO, SUG, BMS, SMS, CCTV (VSS), SKD, przyzywowych i komunikacji, kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła, sterowania oddzieleniami pożarowymi i innymi instalacjami technicznymi obiektu.

Zostaną poruszone m.in. zagadnienia:

  • współdziałanie i podział kompetencji między systemem zarządzania bezpieczeństwem pożarowym, automatyką budynku oraz innymi systemami bezpieczeństwa w przypadku wystąpienia różnych zagrożeń w obiekcie budowlanym,
  • integracja SSP, DSO i systemu zarządzania bezpieczeństwem pożarowym – sterowanie automatyczne i ręczne, zarządzanie ewakuacją,
  • przypadki specjalnych zastosowań systemów bezpieczeństwa,
  • sterowanie i zasilanie urządzeń automatyki pożarowej,
  • systemy sterowania i układy zasilania zapewniające ciągłość działania krytycznych procesów i systemów,
  • specjalne rozwiązania detekcji pożaru (wczesna detekcja: dymu, płomienia, ciepła),
  • gaszenie jedno- i wielostrefowe,
  • zintegrowane systemy SSP i SUG,
  • współpraca z urządzeniami automatyki pożarowej,
  • zdalne zarządzanie systemami bezpieczeństwa.

Do grona ekspertów uczestniczących w omawianiu określonego studium przypadku zaproszono m.in. przedstawicieli instytucji badawczych i specjalistycznych uczelni technicznych oraz niezależnych ekspertów, zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i ewakuacji.

Do współorganizacji tego niezwykle istotnego w branży przedsięwzięcia edukacyjnego zostali zaproszeni producenci innych systemów:

APA Sp. z o.o.lider na rynku inteligentnej automatyki przemysłowej i systemów zarządzania budynkami. Firma posiadająca 15 lat doświadczenia i dziesiątki udanych wdrożeń dla instytucji, osób prywatnych, gmin i zakładów przemysłowych na całym świecie.

BELIMO Siłowniki S.A.lider w produkcji napędów klap pożarowych oraz siłowników i zaworów przeznaczonych do instalacji HVAC. Ciągłe badania i rozwój konstrukcji zapewniają, że produkty BELIMO uważane są na rynku za wiodące pod względem rozwiązań technicznych, jakości i ceny.

COBS ABjedna z wiodących firm zajmujących się przede wszystkim bezprzewodowymi rozwiązaniami alarmowymi i systemami powiadamiania, które przeznaczone są dla rynków: bezpieczeństwa, ochrony oraz medycznego. Firma dostarcza rozwiązania w oparciu o swoje produkty i usługi, jak również wykorzystuje oraz integruje ze sobą rozwiązania innych znanych w branży wendorów. W 2008 roku COBS AB stał się częścią grupy Lagercrantz, do której należy ACTE Sp. z o.o., wyłączny dystrybutor rozwiązań COBS AB w Polsce.

Hanwha Techwin Europe (poprzednio Samsung Techwin) – wiodący dostawca sieciowych rozwiązań systemów dozoru wizyjnego, a także systemów analogowych i hybrydowych. Dzięki ciągłej pracy nad innowacyjnymi rozwiązaniami Hanwha Techwin dostarcza rozwiązania o najwyższym poziomie wydajności, stabilności oraz relacji ceny do jakości, poprzez wprowadzanie do kamer nowoczesnych funkcji i rozwiązań, wykorzystanie analityki wideo oraz innowacyjnej technologii Open Platform.

ID Electronics Sp. z o.o. – od 1993 roku aktywna w kształtowaniu rozwoju branży technicznej ochrony mienia w Polsce. IDE jest polskim partnerem Inner Range/INTEGRITI (SKD + SSWiN zintegrowany z windami CCTV, SSP i automatyką budynkową), posiada autoryzację VAR (Value Added Reseller) firmy LENEL, jest dystrybutorem urządzeń i systemów zabezpieczeń technicznych, a także oferuje bogatą gamę interfejsów, pozwalającą na wymianę informacji pomiędzy różnymi standardami komunikacyjnymi. 

InGas Sp. z o.o.polska firma świadcząca kompleksowe usługi związane z wdrażaniem systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych, specjalizująca się w zakresie stałych urządzeń gaśniczych gazowych. Firma posiada wieloletnie doświadczenie w projektowaniu, budowie oraz konserwacji stałych urządzeń gaśniczych, co umożliwia spełnienie wymagań nawet najbardziej wymagających klientów.

Wsparcie merytoryczne podczas tegorocznej edycji szkolenia zapewnią: Centrum Naukowo‑Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej oraz Instytut Techniki Budowlanej. Zarówno w sesji wykładowej, jak i warsztatowej udział wezmą także przedstawiciele Instytutu Bezpieczeństwa Pożarowego NODEX.

Udział w dwudniowych warsztatach zostanie potwierdzony wspólnym certyfikatem, wystawionym przez Schrack Seconet Polska oraz wszystkich Partnerów szkolenia. Otrzymanie dokumentu z kompletem podpisów wszystkich producentów uzależnione będzie od udziału w poszczególnych sesjach szkolenia.

Podobnie jak w latach poprzednich, wartość merytoryczna oraz edukacyjny charakter spotkania będą sprawą nadrzędną. W częściach szkoleniowych, które wprowadzą uczestników w najnowsze zmiany i wytyczne dotyczące inteligentnych zabezpieczeń obiektów, nie będą poruszane sprawy marketingowe poszczególnych firm – współorganizatorów szkolenia.

Informacje bieżące będą publikowane na stronie internetowej www.schrack-seconet.pl. Szczegółowy plan spotkania zostanie opublikowany na początku września br.

W tym samym czasie zostanie uruchomiona REJESTRACJA ONLINE.

Osoba do kontaktu:
Marta Nowak – Dyrektor Marketingu
marta.nowak@schrack-seconet.pl