Strona główna Sygnalizacja Pożarowa VIII edycja Ogólnopolskich Dni Zintegrowanych Systemów Bezpieczeństwa Pożarowego – Schrack Seconet i...

VIII edycja Ogólnopolskich Dni Zintegrowanych Systemów Bezpieczeństwa Pożarowego – Schrack Seconet i Partnerzy

Ogólnopolskie Dni Zintegrowanych Systemów Bezpieczeństwa Pożarowego – Schrack Seconet i Partnerzy

W dniach 23–24 października 2019 r. w Hotelu Windsor w Jachrance będzie miało miejsce ważne wydarzenie branżowe – VIII edycja Ogólnopolskich Dni Zintegrowanych Systemów Bezpieczeństwa Pożarowego – Schrack Seconet i Partnerzy. Organizatorzy zapraszają do zapoznania się z nowym, atrakcyjnym programem imprezy, której celem jest przekazanie uczestnikom rynku budowlanego oraz systemów bezpieczeństwa ważnych treści merytorycznych z zakresu zmian w prawie, kierunków rozwoju branży, najnowszych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych w zakresie zintegrowanych systemów bezpieczeństwa. Do współorganizacji wydarzenia zaproszono producentów – polskich i światowych liderów branży, opiniotwórcze instytuty oraz uznanych specjalistów i praktyków: rzeczoznawców, przedstawicieli laboratoriów badawczych oraz ekspertów ds. oceny ryzyka.

Dwa dni merytorycznych wykładów, paneli dyskusyjnych oraz pokazów zadziałania urządzeń będą doskonałą okazją do zapoznania się z najlepszymi praktykami w zakresie procesów oceny zagrożeń, tworzenia koncepcji, projektowania, realizacji i eksploatacji zintegrowanych systemów bezpieczeństwa pożarowego, technicznego i fizycznego. Studia przypadków oparte na pokazach działania urządzeń będą na bieżąco komentowane przez specjalistów branżowych, a próby oceny proponowanych praktyk i możliwości zastosowania najnowszych rozwiązań technicznych dokonają uznani na rynku eksperci. Podczas tej edycji, gromadzącej coraz więcej entuzjastów imprezy, po raz pierwszy w Polsce, uczestnicy podejmą próbę sformułowania standardu oceny jakości wdrożenia zintegrowanego systemu bezpieczeństwa ze szczególnym naciskiem na ocenę skuteczności stosowanych technologii i rozwiązań organizacyjnych i ich wpływu na skuteczność bezpiecznej ewakuacji osób z obiektów budowlanych różnego przeznaczenia. Eksperci i uczestnicy będą mieli możliwość prowadzenia dyskusji i wspólnego tworzenia wniosków, które następnie publikowane będą w formie zaleceń i dobrych praktyk do stosowania na rynku systemów bezpieczeństwa.

Nowością tegorocznego wydarzenia będą dodatkowe prezentacje i zajęcia prowadzone przez ekspertów ds. pożarowych oraz specjalistów od zarządzania ryzykiem – na co dzień oceniających zagrożenia i stan przygotowania budynków do minimalizacji skutków zdarzeń kryzysowych z ramienia firm ubezpieczeniowych. Poruszane tam kwestie obejmować będą zagadnienia odstępstw, analizy przypadków wykraczających poza ramy wytycznych i prawne oraz oceny skutków zdarzeń kryzysowych z punktu widzenia warunków wypłaty lub wstrzymania odszkodowania za straty.

Zajęcia warsztatowe organizator przewidział na sesje pytań i odpowiedzi oraz wymiany poglądów w „otwartych panelach dyskusyjnych” tak, by specjaliści z różnych dziedzin oraz zainteresowani różnymi zagadnieniami odwiedzający mieli jeszcze więcej możliwości uzyskania odpowiedzi na nurtujące ich zagadnienia z zakresu prawa, techniki oraz praktyki wykonawczej i użytkowania systemów bezpieczeństwa w obiektach komercyjnych, przemysłowych, użyteczności publicznej, muzeach itp.
Na wszystkie sesje warsztatowe zapisy prowadzone będą elektronicznie, na przeznaczonych do tego celu stronach udostępnionych przez organizatora (ilość miejsc ograniczona).

W wydarzeniu będą brali udział producenci urządzeń i systemów bezpieczeństwa stosowanych w obiektach budowlanych, takich jak: SSP, DSO, SUG, BMS, SMS, CCTV (VSS), SKD, DCIM, interkomowych i powiadomienia o zagrożeniach, systemu integrującego urządzenia przeciwpożarowe (SIUP), przyzywowych i komunikacji, kontroli rozprzestrzeniania się dymu i ciepła, sterujących oddzieleniami pożarowymi i innymi instalacjami technicznymi obiektu.

Podczas sesji pokazowych zostaną poruszone m.in. takie zagadnienia jak:

 • współdziałanie i podział kompetencji między systemem zarządzania bezpieczeństwem pożarowym, automatyką budynku oraz innymi systemami bezpieczeństwa w przypadku wystąpienia różnego rodzaju zagrożeń w obiekcie budowlanym (pożar, włamanie, zdarzenie o charakterze kryminalnym).
 • techniczna i organizacyjna integracja SSP, DSO, SKD, CCTV, DCIM i SIUP, interkomów i video interkomów
 • sterowanie automatyczne i ręczne procedurą ewakuacji,
 • sterowanie i zasilanie urządzeń automatyki pożarowej,
 • systemy sterowania i układy zasilania zapewniające ciągłość działania krytycznych procesów i systemów,
 • specjalne rozwiązania detekcji pożaru (wczesna detekcja: dymu, płomienia, ciepła, gazu),
 • systemy detekcji substancji niebezpiecznych,
 • gaszenie jedno- i wielostrefowe oraz zintegrowane systemy SSP i SUG,
 • przypadki specjalnych zastosowań systemów bezpieczeństwa,
 • rozwiązania systemu łączności, bezpieczeństwa i lokalizacji osób,
 • eksploatacja i zdalne zarządzanie systemami bezpieczeństwa.

Obok Schrack Seconet, Partnerami i Współorganizatorami wydarzenia są:

 • BELIMO Siłowniki S.A. – lider w produkcji napędów klap pożarowych oraz siłowników i zaworów przeznaczonych do instalacji HVAC. Ciągłe badania i rozwój konstrukcji zapewniają, że produkty BELIMO uważane są na rynku za wiodące pod względem rozwiązań technicznych, jakości i ceny.
 • BKT Elektronik – producent i dostawca kompleksowych rozwiązań na rzecz branży teleinformatycznej. Firma oferuje systemy okablowania przeznaczone do budowy infrastruktury teletechnicznej oraz rozwiązania wykorzystywane przy realizacji projektów związanych z Data Center.
 • EL-Piast Sp. z o.o. – wyspecjalizowany producent szerokiej gamy urządzeń automatyki, elektroniki oraz sterowania. Oferta firmy to m.in. szafy sterownicze, rozdzielnice, sterowniki PLC, panele HMI, moduły rozszerzeń, czujniki temperatury oraz szereg innych urządzeń do zastosowań w systemach automatyki wentylacji i klimatyzacji. EL-Piast zajmuje się również kompleksowym wykonywaniem i wdrażaniem systemów BMS.
 • GAZEX – od 30 lat konstruuje, produkuje i propaguje stosowanie detektorów i systemów detekcji gazów. Urządzenia z logo GAZEX posiadają wymagane atesty i certyfikaty, spełniają wymogi krajowych norm i przepisów. To jedyna firma w Polsce produkująca detektory gazów, dysponująca własnym laboratorium akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji.
 • HIKVISION (Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.) – międzynarodowy lider w dostawie produktów i rozwiązań monitoringu wizyjnego. W ofercie firmy znajdują się m.in. rejestratory analogowe, hybrydowe, NVR, HD-TVI, serwery wideo oraz szeroka gama kamer stacjonarnych i obrotowych. Sprzedaż produktów odbywa się w ponad 100 krajach, gdzie wykorzystuje się je do zabezpieczenia różnego rodzaju obiektów.
 • InGas Sp. z o. o. – polska firma świadcząca kompleksowe usługi związane z wdrażaniem systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych. Specjalizująca się w zakresie stałych urządzeń gaśniczych gazowych. InGas posiada wieloletnie doświadczenie w projektowaniu, budowie oraz konserwacji stałych urządzeń gaśniczych co umożliwia spełnienie wymagań nawet najbardziej wymagających klientów.
 • Nedap Security Management – światowy lider w obszarze systemów kontroli dostępu. Platforma Nedap AEOS to przede wszystkim innowacyjny i skalowalny system kontroli dostępu, ale także certyfikowany (grade 3) system sygnalizacji włamania i napadu oraz skrytki depozytowe. Do unikalnych cech systemu należy skalowalność (brak limitu użytkowników) oraz otwartość na integracje z innymi systemami bezpieczeństwa (windy, SAP, CCTV).
 • SMAY Sp. z o. o. – dynamicznie rozwijającą się polska firma produkcyjno-consultingowa, działająca na rynku od ponad 30 lat. Dostarcza usługi, produkty i kompleksowe rozwiązania w branży wentylacyjnej oraz w dziedzinie systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła. Firma posiada trzy zakłady produkcyjno-magazynowe o łącznej powierzchni ponad 10 tys. m2, wykonała blisko 550 kompleksowych realizacji w najbardziej prestiżowych obiektach w Polsce.

Wsparcie merytoryczne podczas tegorocznej edycji szkolenia zapewnią:
• Centrum Naukowo – Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej,
• Instytut Bezpieczeństwa Pożarowego NODEX,
• Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa,
• Hestia Loss Controll (HLC),
• Instytut Techniki Budowlanej.

Udział w imprezie zostanie potwierdzony wspólnym certyfikatem wystawionym przez Schrack Seconet Polska oraz wszystkich Partnerów wydarzenia. Otrzymanie dokumentu z kompletem podpisów wszystkich producentów uzależnione będzie od udziału w poszczególnych sesjach szkolenia.

Podobnie jak w latach poprzednich wartość merytoryczna oraz edukacyjny charakter spotkania będą sprawą nadrzędną. W częściach szkoleniowych, które wprowadzą uczestników w najnowsze zmiany i wytyczne dotyczące inteligentnych zabezpieczeń obiektów, nie będą poruszane sprawy marketingowe poszczególnych firm – współorganizatorów szkolenia.

Informacje bieżące będą publikowane na stronie internetowej www.schrack-seconet.pl.
Szczegółowy plan spotkania zostanie opublikowany w połowie września br. W tym samym czasie zostanie uruchomiona REJESTRACJA ONLINE.

Osoby do kontaktu:
Marta Nowak – Dyrektor Marketingu
marta.nowak@schrack-seconet.pl
Jolanta Paska – Kierownik ds. Projektów Marketingowych
jolanta.paska@schrack-seconet.pl