Strona główna Bezpieczne miasto VMS w świecie IoT

VMS w świecie IoT

Eifeh Storm
a&s International


Rozwój Internetu Rzeczy sprawia, że do operatorów systemów zabezpieczeń dociera coraz więcej danych, które wymagają odfiltrowania.
Producenci systemów zarządzania obrazem (Video Management Systems – VMS) intensywnie pracują nad tym, aby ich VMS nie tylko zbierał i analizował pozyskane dane, ale także zapewniał ochronę przed cyberatakami.

Profesjonalne oprogramowanie zarządzające obrazem jest kluczowym narzędziem w każdym systemie dozoru wizyjnego. VMS, łącząc dane dostarczone z różnych systemów i urządzeń, umożliwia firmom i operatorom systemów kompleksowy ogląd chronionej infrastruktury. Ostatnie lata przyniosły wiele zmian związanych zwłaszcza z fuzjami i przejęciami wśród głównych dostawców VMS, pojawiło się także wiele nowości technologicznych, szczególnie w kontekście Internetu Rzeczy (IoT) i Big Data.

IoT przyczynił się do wydzielenia w ramach VMS fragmentu rynku skupionego na integrowaniu różnych czujników i urządzeń systemów budynkowych, jako uzupełnienie tradycyjnych elementów systemów zabezpieczeń, z którymi współczesne platformy VMS już współpracują – podkreśla Mitchell Kane, prezes Vanderbilt Industries.

Licznym korzyściom zapewnianym przez IoT oraz Big Data towarzyszą również wyzwania. Coraz więcej komunikujących się ze sobą urządzeń oznacza proporcjonalnie więcej potencjalnych luk bezpieczeństwa. Aby dostosować się do tych zmian, producenci VMS udoskonalają swoje platformy charakteryzujące się lepszym przetwarzaniem i ochroną danych.

Poprawa w zakresie gromadzenia danych
Użytkownicy są zainteresowani przetwarzaniem coraz większej ilości danych. Już teraz ich liczba jest pokaźna i nadal rośnie. Zatem niezbędne staje się wykorzystanie nowych technologii zapewniających ich analizę.

Operatorzy rozbudowanych systemów dozorowych nie są w stanie reagować na każde zdarzenie uchwycone przez kamery – mówi Steve Birkmeier, wiceprezes ds. sprzedaży i rozwoju biznesu w Arteco. – Z pomocą przychodzi automatyczna analiza obrazu wbudowana w VMS.

Analiza Big Data oraz urządzenia komunikujące się w ramach IoT umożliwiają zbieranie ogromnej ilości danych z systemów, usług i urządzeń – dodaje Kevin Wine, wiceprezes ds. marketingu w Verint Systems, odnosząc się do obszaru Big Data i IoT. Dodaje, że obecnie rozwija się praktyka stosowania oprogramowania, które pozwala na korelację danych pochodzących z wielu systemów, aby uświadomić wagę sytuacji.

Dysponując większą ilością danych, można analizować ryzyko zagrożeń w sposób bardziej świadomy. K. Wine wyjaśnia, że przetwarzanie dużych zbiorów informacji wymaga by platformy do zarządzania obrazem, budujące świadomość sytuacyjną, współpracowały z urządzeniami IoT i funkcjami analitycznymi. Dopiero wtedy użytkownicy będą mieli pełny obraz sytuacji.
To podejście pomoże użytkownikom przyjmować proaktywną postawę w zakresie bezpieczeństwa, ponieważ będą mieli potrzebne dane na wyciągnięcie ręki – podkreśla K. Wine.
S. Birkmeier zwraca uwagę na rozwój inteligencji zdarzeniowej (EDI – Event-Driven Intelligence) – strumieniowej metody zbierania danych, ich analizy i reagowania na napływające dane z systemów zabezpieczeń, która pozwala wykorzystać te dane wejściowe w przypadkach zagrożeń i późniejszego postępowania.
Platformy EDI, takie jak oprogramowanie do zdarzeniowego zarządzania wideo (Video Event Management Systems – VEMS), opierają się na streamingu danych, powiadamianiu o zdarzeniach oraz zarządzaniu danymi pochodzącymi z urządzeń różnych systemów telewizji dozorowej, kontroli dostępu, automatyki budynkowej, sygnalizacji pożarowej czy systemu sygnalizacji włamania – wyjaśnia S. Birkmeier. – Przenoszą one ciężar pracy ze sprzętu na oprogramowanie, ponieważ łączą powiadomienia alarmowe pochodzące z różnych urządzeń w pojedynczym, łatwym w obsłudze interfejsie użytkownika. Wykorzystują do tego konfigurację wysokiego poziomu, która umożliwia dopasowanie do potrzeb operatora, a w efekcie bardziej wydajne, taktyczne reagowanie na zdarzenia priorytetowe.

Ochrona przed cyberatakami
Gdy mowa o systemach zabezpieczeń, wydawałoby się, że ochrona przed atakami DDoS jest w nie „wpisana”. Ataki skierowane przeciwko nim stają się jednak coraz bardziej wyszukane, zwłaszcza że większość systemów zabezpieczeń pracuje obecnie w sieci.

Producenci są coraz bardziej świadomi potrzeby lepszej ochrony danych. W rzeczywistości IoT i Big Data zmotywowały producentów VMS do zwiększenia liczby protokołów bezpieczeństwa w celu ochrony krytycznych danych przed cyberatakami. Cyberbezpieczeństwo urządzeń obsługujących komunikację sieciową szybko staje się elementem wyróżniającym. Coraz więcej organizacji zwraca się do wewnętrznych działów IT firmy z prośbą o identyfikację i naprawienie potencjalnych luk bezpieczeństwa sieci, aby chronić dane i zamykać dojścia typu backdoor, wprowadzając ukryte hasła administratorów do kamer IP – mówi Mitchell Kane, prezes Vanderbilt.

Ken LaMarca, wiceprezes ds. sprzedaży i marketingu w OnSSI (On-Net Surveillance Systems, NY), wskazuje, że unikanie ataków DDoS w kontekście VMS wymaga zaangażowania w lepszą ochronę danych i sieci przed cyberatakami. Szyfrowanie wszystkich danych używanych przez VMS, przesył wizji w natywnym formacie oraz skrupulatne zmiany domyślnych haseł dostępu do kamer, a także stosowanie protokołu HTTPS – wszystko to są ważne obszary wymagające ciągłej uwagi – twierdzi. – Technologia VMS musi być ciągle ulepszana, ponieważ hakerzy stosują coraz bardziej złożone metody wnikania do sieci.
LaMarca jako dobrą pierwszą linię obrony przed takimi atakami wymienia produkty VMS z szyfrowaniem end-to-end.

VMS nie tylko w security
Wielu specjalistów podkreśla, że integrowanie VMS z IoT i Big Data na zasadach architektury otwartej na współpracę wprowadza nowe możliwości w zastosowaniach niezwiązanych z security w ujęciu tradycyjnym. Wielu klientów tego poszukuje, inwestując w obszar bezpieczeństwa.

Wzrasta wartość danych generowanych przez różne urządzenia, m.in. punkty kontroli dostępu, kamery telewizji dozorowej, czujki pożarowe i antywłamaniowe, systemy monitorowania mediów społecznościowych, ponieważ technologie VMS mogą te dane lepiej przyswajać i przekształcać w informacje użyteczne – mówi M. Kane. Z danych pozyskanych z tych urządzeń mogą korzystać operatorzy systemów, zarządcy budynków i przedsiębiorcy działający na rynkach wertykalnych. Zapewnia to oszczędności i zwiększanie zysku z inwestowania w VMS.

Handel detaliczny
Maksymalizacja zysku należy do priorytetów sprzedaży. Ważne jest zatem wykorzystanie systemów zabezpieczeń także do poprawy sprawności działania i osiągnięcia nowych poziomów analityki biznesowej. Odpowiednie oprogramowanie analizujące zawartość obrazu wraz z systemem telewizji dozorowej mogą pomóc sprzedawcom sprawnie zarządzać kolejkami, optymalizować liczbę personelu obsługi, identyfikować okresy zwiększonego ruchu, a nawet określać sukces kampanii promocyjnych.

Systemy VMS stają się coraz bardziej popularne w sektorze sprzedaży detalicznej, ponieważ nie tylko poprawiają bezpieczeństwo czy ograniczają kradzieże, lecz także zwiększają wydajność funkcjonowania i stanowią narzędzie analityki biznesowej.

Integracja Big Data i aplikacji analitycznych w segmencie sprzedaży detalicznej udostępnia rozkład wzorców ruchu w sklepach, dostarcza wartościowych danych do dalszej analizy, a także przyczynia się do poprawy wydajności operacyjnej i uzyskania większej marży – wyjaśnia K. LaMarca.

Monitorowanie ruchu ulicznego
Ze względu na szybki przyrost liczby mieszkańców metropolie muszą się mierzyć z coraz większą liczbą zagrożeń. Za pomocą kamer miejskich z analizą obrazu w czasie rzeczywistym można śledzić ruch samochodów na nagraniu wideo i alarmować o zachowaniach podejrzanych lub odbiegających od normy – mówi K. Wine.

Predefiniując pewne reguły, miasta mogą zdobywać istotne informacje na temat ruchu ulicznego i podejmować odpowiednie działania, np. przekierować ruch ze względu na korki lub ostrzec kierowców o  utrudnieniach.

Opieka medyczna
Priorytetami są w tym przypadku ograniczenie kosztów, sprawne funkcjonowanie oraz bezpieczeństwo pracowników i pacjentów. Zastosowanie VMS do zbierania i analizowania danych może dostarczyć nieocenionych informacji o przemieszczaniu się pacjentów na terenie placówki – podkreśla K. LaMarca. – Może pomóc w skierowaniu znajdującego się najbliżej lekarza lub pielęgniarki do miejsca wypadku, oszczędzając czas i być może ratując życie. VMS może też być pomocny dyrektorom placówek w podejmowaniu decyzji o redukcji lub zwiększeniu zatrudnienia w celu poprawy wydajności operacyjnej.

VMS: dziś i jutro
Postęp technologiczny i poziom bezpieczeństwa na świecie to główne czynniki rozwoju VMS. Systemy VMS są już nie tylko narzędziami do analizy obrazu – obecnie zbierają dane, łączą ze sobą różne urządzenia i zapewniają funkcje analityczne. Ale to nie wszystko…

Producenci VMS rozwijają technologie zgodnie z pojawiającymi się trendami. Na czele stawki znajdują się ci, którzy najlepiej przystosowują się do nowych zagrożeń i potrzeb klientów związanych z analityką biznesową i rentownością inwestycji.

Wpływ MRR na VMS
W branży telewizji dozorowej popularny stał się model biznesowy oparty na wskaźniku MRR (powtarzalne przychody miesięczne, ang. Monthly Recurring Revenue). W przeszłości podejście MRR w zastosowaniach security dotyczyło jedynie monitorowania sygnałów alarmowych, obecnie coraz częściej stosuje się w kontekście rejestracji i przechwytywania obrazów w chmurze oraz przy informowaniu o statusach systemu. Producenci VMS muszą podążać za zmianami w tym środowisku, współpracując z partnerami usług w chmurze w celu lepszego zarządzania obrazami i danymi, które przechowują poza siecią firmową – mówi Ken LaMarca, wiceprezes ds. sprzedaży i marketingu w OnSSI.

Nowy model MRR pozwala ponadto wdrażać większe systemy przy niższym koszcie początkowym. Jest pomocny w zapewnieniu zrównoważonego przepływu przychodów integratorom, pośrednikom i producentom – dodaje.

Czas to pieniądz
Zdaniem Kena LaMarki, wiceprezesa ds. sprzedaży i marketingu w OnSSI, jeśli dostawcy rozwiązań VMS będą słuchać swoich klientów, wówczas ich produkty zyskają funkcje oszczędzające czas i pieniądze, zwiększające wydajność i poprawiające poziom cyberbezpieczeństwa.

Zarządzanie czasem może przyjmować różne formy, ważne są również oszczędności uzyskane dzięki upraszczaniu procesu instalacji i konserwacji systemu.

Można to osiągnąć za pomocą systemu VMS, który nie wymaga adresowania MAC czy mapowania kamer na dyski twarde.
Inne usprawnienia oferowane przez VMS, zmniejszające koszty, obejmują możliwość korzystania z niedrogich dysków SATA bez spadku wydajności oraz przesyłania aktualizacji bezpośrednio do VMS. Nie ma więc potrzeby wzywania serwisu do miejsc zainstalowania systemu.