Strona główna Infrastruktura krytyczna Wdrożenie GEMOS w Kompanii Piwowarskiej

Wdrożenie GEMOS w Kompanii Piwowarskiej

Podstawową funkcjonalnością systemu GEMOS jest integracja i analiza wszelkich zdarzeń mających miejsce w obiekcie. Zaimplementowane procedury działań filtrują wszystkie sygnały z budynku, aby wybrać spośród nich tylko istotne dla operatora. Dzięki temu może on szybko i precyzyjne analizować różnego typu zdarzenia, np. alarm pożarowy czy włamaniowy, stan przejść kontroli dostępu, awarie automatyki budynkowej itp.

Każde zdarzenie może być inaczej interpretowane w systemie. Dozwolone przejście nie musi angażować uwagi operatora, jednak próba forsowania lub pozostawienia drzwi otwartych mogą wywołać interakcje. GEMOS automatycznie poinformuje operatora o danym zdarzeniu, na planie budynku wskaże lokalizację drzwi oraz dzięki integracji z systemem CCTV pokaże obraz z kamery i nagranie przed wystąpieniem zdarzenia. Takich integracji może być wiele, wszystko zależy od charakterystyki budynku i tego, co chcemy osiągnąć. Możliwości są nieograniczone – mówi Maciej Nowacki, GEMOS Product Manager w Ela-compil.

Jedną z firm, która zdecydowała się skorzystać z możliwości, jakie daje GEMOS, jest Kompania Piwowarska. Lider rynku piwa w Polsce zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu pracy traktuje priorytetowo. Jest ono jednym z filarów strategii firmy, co pociąga za sobą nieustanne inwestowanie w rozwiązania wspierające eliminowanie i ograniczanie czynników ryzyka. Kładąc nacisk na podnoszenie poziomu bezpieczeństwa, Kompania Piwowarska wyposażyła w system GEMOS dwa z trzech swoich browarów – Lech Browary Wielkopolski w Poznaniu i Browar Dojlidy w Białymstoku. To w nich warzone są najchętniej wybierane przez Polaków piwa, m.in. Żubr, Tyskie, Lech, Dębowe, Redd’s czy kolekcja specjalności Książęcego.

Jak większość zakładów jesteśmy wyposażeni w szereg systemów istotnych dla zapewnienia bezpieczeństwa – wyjaśnia Paweł Żółtowski, szef kontroli ryzyka w Kompanii Piwowarskiej. – Do niedawna nie były one jednak tak użyteczne, jak byśmy sobie tego życzyli. Brak współpracy między systemami, trudna obsługa czy ograniczone możliwości raportowania przekładały się na długi okres wdrażania pracowników, ograniczenia w wykrywaniu incydentów i opóźnienia w reakcjach na alerty. Szukając rozwiązania, postawiliśmy na integrację. Wybraliśmy GEMOS ze względu na bardzo duże zdolności integracyjne, aprobatę CNBOP i wsparcie techniczne ze strony Ela-compil. Nie bez znaczenia była też bardzo dobra relacja jakości do ceny.
GEMOS połączył systemy różnych producentów w dobrze zgraną całość. Zyskaliśmy jeden intuicyjny interfejs użytkownika, błyskawiczny dostęp do rozproszonych wcześniej informacji i dodatkowe benefity płynące z synergii. Wdrażanie pracowników stało się prostsze, wykrywanie problemów skuteczniejsze, a podejmowane działania są szybsze i bardziej adekwatne. Jesteśmy zadowoleni z efektu – dodaje Paweł Żółtowski.

Każdy zakład produkcyjny ma specyficzne warunki, do których należy dopasować funkcje systemu integrującego. W GEMOS-ie opracowano szereg procedur i instrukcji dla operatora na wypadek różnych zdarzeń, dzięki czemu może on natychmiast zweryfikować zagrożenie. Plan budynku jest drukowany automatycznie z zaznaczeniem miejsca wzbudzenia alarmu oraz uruchamiany podgląd z najbliższej kamery. Wybrane osoby zostają powiadomione o zagrożeniu za pomocą wiadomości SMS.

Prace wdrażania systemu GEMOS rozpoczęto od opracowania koncepcji i dokumentacji projektowej, w której zawarto wszystkie wymagania użytkownika. Ustalono, że realizacja inwestycji odbędzie się etapami. W pierwszym zainstalowano interfejs komunikacyjny do systemu ppoż., redundancję serwerów oraz moduł SMS do powiadamiania kierowników zmiany o zagrożeniach, opracowano dedykowany interfejs kontroli dostępu. W drugim etapie rozbudowano system o interfejs do systemu telewizji dozorowej oraz ochrony obwodowej obiektu. Wszystkie prace zakończyły się w terminie – podkreśla Mariusz Bernat, kierownik projektu w Ela-compil odpowiedzialny za wdrożenie GEMOS w Kompanii Piwowarskiej.

Ela-compil sp. z o.o.
ul. Szczepanowskiego 8, 60-541 Poznań
tel. +48 61 869 38 50
www.ela.pl