Strona główna Rynek SECURITY Wykorzystanie rozwiązań BI w sektorze farmaceutycznym

Wykorzystanie rozwiązań BI w sektorze farmaceutycznym

Prasanth Aby Thomas


Wraz z postępem technologicznym w wielu branżach rośnie gwałtownie liczba generowanych danych. Coraz częściej też informacja staje się bezcenna. Rozwiązania analityki biznesowej – Business Intelligence (BI) tworzą doskonałą okazję do wykorzystania gromadzonych danych. Korzystając z BI, firmy mogą poprawić swoją wydajność i rozwijać biznes.

Jest kilka powodów, dla których firmy farmaceutyczne powinny sięgać po rozwiązania Business Intelligence. Najważniejszymi są zachowanie zgodności z przepisami i zapewnienie jakości, w dalszej kolejności usprawnienie sprzedaży oraz opracowanie skuteczniejszych strategii marketingowych.

W naszym artykule przyjrzymy się największym wyzwaniom, przed którymi stoją firmy farmaceutyczne, oraz sposobom wdrażania rozwiązań BI w celu przezwyciężenia tych problemów.

Przedstawimy także studium przypadku, w którym firma farmaceutyczna, korzystając z analityki biznesowej, zadbała o spełnienie określonych wymogów.

Największe wyzwania dla sektora farmaceutycznego

Pomimo obaw o tempo wzrostu sektor farmaceutyczny stale się rozwija. Według raportu ProClinical ceny leków są najwyższe w historii, a produktywność badań wzrosła po spadku sprzed dwóch lat. Farmaceutyki biopodobne i postęp technologiczny tworzą wiele nowych możliwości dla tego sektora. Wciąż jednak istnieją wyzwania, z którymi firmy farmaceutyczne muszą się mierzyć. Jedne problemy wynikają bezpośrednio z postępu technologicznego, inne tworzy sytuacja na rynku. Przedstawiamy przegląd największych przeszkód, jakie ma do pokonania ta branża.

Ochrona zdrowia inicjowana przez pacjenta

Dzięki coraz większej wydajności i popularności urządzeń medycznych klasy konsumenckiej, takich jak gadżety do noszenia (różnego typu wearables), pacjenci mogą lepiej kontrolować swój stan zdrowia. Sprawiło to, że odgrywają coraz bardziej aktywną rolę w swoim leczeniu. Dla sektora farmaceutycznego oznacza to zarówno wyzwania, jak i nowe możliwości. Zgodnie z raportem ProClinical najważniejszym zadaniem w 2019 r. będzie określenie sposobu wykorzystania potencjału technologii medycznych i zmiana priorytetu – z partnerstwa ze środowiskiem medycznym na partnerstwo bezpośrednio z konsumentem. Według analityków w 2019 r. i latach następnych to konsument może stać się najbardziej strategicznym partnerem firmy farmaceutycznej. W kontaktach z konsumentem firma farmaceutyczna może mieć przewagę w uzasadnianiu wysokości cen i przekazywaniu wartości.

Za sprawą reklam farmaceutycznych nastąpił zwrot w kierunku konsumpcjonizmu. Można spodziewać się, że tendencja ta będzie narastać, ponieważ firmy farmaceutyczne mają większe możliwości dotarcia do konsumenta za pomocą urządzeń do noszenia i podobnych rozwiązań.

Produkty biopodobne i ich przyszłość

Zdaniem analityków z Infinity Research, chociaż oferowane w przystępnej cenie leki biopodobne mogą pomóc pacjentom, duże firmy farmaceutyczne są im przeciwne, gdyż ogranicza to ich zarobki. ProClinical sugeruje, że produkty biopodobne będą w ciągu najbliższych pięciu lat stanowić ponad 20 proc. rynku. Wciąż jednak to leki małocząsteczkowe będą miały większy udział w rynku, ponieważ rozwój produktów biopodobnych jest na wielu rynkach ograniczony sporami patentowymi.

Rynkowe i polityczne obawy

Przewiduje się, że w nadchodzących latach wzrosty na niektórych głównych rynkach zwolnią. W Stanach Zjednoczonych np. do 2021 r. wzrost będzie jednocyfrowy, co w porównaniu z 12 procentami w 2015 r. (dane z raportu QuintilesIMS) oznacza spadek. Globalna konsumpcja leków ma do 2021 r. zwiększyć się tylko o 3 proc., co nie koresponduje z oczekiwanym wzrostem liczby ludności i zmianami demograficznymi.

Głównym tego powodem są wysokie ceny leków, trudności w dostępie do nich na rynkach wschodzących oraz przewaga leków generycznych. Dochodzi do tego niepewność natury politycznej, m.in. brexit, który jest poważnym powodem do niepokoju. Zaobserwowano, że firmy farmaceutyczne z siedzibą w Unii Europejskiej, które zależą od Wielkiej Brytanii, gromadzą zapasy leków. Rosną obawy dotyczące badań partii produktów, dostępności narządów i krwi oraz zmian w przepisach, które mogą ograniczyć lub spowolnić dostawy leków do Wielkiej Brytanii po brexicie.

Jaką rolę mogą odgrywać rozwiązania BI w sektorze farmaceutycznym

W czasach, gdy firmy stale udoskonalają swoje strategie w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej, rozwiązania Business Intelligence stają się coraz bardziej popularne w wielu branżach. W sektorze farmaceutycznym mają one przede wszystkim pomóc w pokonaniu dwóch wyzwań. Jednym z nich są badania i rozwój nowych leków, a drugim osiągnięcie przełomu, zanim dokona tego konkurencja.

Dane analityków z Research and Markets wskazują, że globalny rynek BI w ochronie zdrowia był wart 3,8 mld USD w 2017 r. Szacuje się, że do 2026 r. sięgnie on 15,9 mld USD, przy średniej rocznej stopie wzrostu wynoszącej 17,4 proc. Ograniczanie kosztów oraz podejmowanie decyzji medycznych oparte na danych to tylko niektóre czynniki stojące za szybkim rozwojem tego rynku.

Według ChristianSteven, firmy dostarczającej rozwiązania BI dla sektora farmaceutycznego, istnieją cztery obszary, w których technologia jest wykorzystywana w tej branży. W niedawno opublikowanym w Internecie dokumencie firma zdefiniowała te obszary i ich znaczenie dla producentów.

Cele operacyjne

Istotne dla działalności biznesowej firmy jest monitorowanie ogromnej liczby danych generowanych w jej rozległej sieci. Dane te powinny być przekształcone w przydatne informacje, które można wykorzystać w celu usprawnienia biznesu. Źródła informacji, które należy śledzić w ten sposób, obejmują również łańcuch dostaw, poziom produkcji oraz cechy produktu. Oprócz tego, chcąc zapewnić efektywne wykorzystanie zasobów, należy monitorować koszty, produktywność pracowników, wydajność operacyjną itp.

ChristianSteven zauważa, że ze względu na coraz większe wyzwania w sektorze farmaceutycznym firmy z tej branży muszą wyprzedzać konkurencję. Business Intelligence zapewnia firmom farmaceutycznym szczegółowe raporty analityczne, graficzne kokpity menedżerskie i nieograniczony dostęp użytkownika. Dzięki integracji wszystkich informacji z wielu źródeł mogą działać bardziej wydajnie, optymalizować swoją przewagę konkurencyjną i zwiększać przychody.

Analiza danych klinicznych

Wprowadzanie produktu na rynek w najszybszym możliwym tempie, przy jednoczesnym utrzymaniu możliwie najniższych kosztów, jest jednym z głównych wyzwań dla firm farmaceutycznych. Zarządzanie danymi klinicznymi staje się kluczowe, ponieważ stanowią one podstawę produktu dostarczanego przez te firmy. Przykładowo, wyniki prób i testów klinicznych muszą być stale monitorowane, a generowane z nich dane powinny być właściwie wykorzystywane.

Według Christian Steven oprogramowanie BI dodaje możliwości analityczne do śledzenia wszystkich tych informacji, pozwala też na identyfikowanie najbardziej wydajnych praktyk i usprawnianie dystrybucji zasobów.

Ponadto, gromadząc dane z wielu źródeł, BI umożliwia firmom farmaceutycznym identyfikowanie trendów i zawirowań oraz kontrolowanie ryzyka podczas opracowywania i wprowadzania produktu na rynek.

Cele marketingowe

Co roku firmy farmaceutyczne na całym świecie wydają na marketing ogromne kwoty. Nic dziwnego, że chcą wiedzieć, jak faktycznie przekładają się na sprzedaż. Ulepszanie strategii i efektywniejsza dystrybucja budżetu na marketing wymaga śledzenia wyników sprzedaży i zachowań konsumenckich.

BI pozwala firmom identyfikować produkty, które przynoszą największy dochód, wykorzystując odpowiednie wskaźniki KPI, takie jak segmentacja klientów, analizy kampanii i udziału w rynku. Umożliwia także monitorowanie zachowań konsumentów związanych ze wznawianiem recept i zakupami produktów, sporządzanie wykresów kampanii marketingowych i analizowanie rentowności wg produktu, klienta, danych demograficznych i innych czynników, twierdzi ChristianSteven.

Analiza finansowa

Finalnie wydajność każdej firmy spada do takiego poziomu, na jakim jest ona w stanie zarządzać posiadanymi pieniędzmi i zarabiać. Dane finansowe są integralną częścią każdego przedsiębiorstwa komercyjnego.

W celu uzyskania wiedzy, na co są wydawane środki i jakie przynosi to wyniki, konieczne jest dokładne ich monitorowanie.

Rozwiązania BI pomagają firmom farmaceutycznym monitorować transakcje finansowe i z dużym wyprzedzeniem przewidywać potrzeby i ewentualne problemy. Dzięki takiemu proaktywnemu podejściu organizacja może przygotować się na wszelkie nieoczekiwane sytuacje lub ich unikać. W tym celu rozwiązania BI mogą m.in. generować niezbędne raporty kwartalne, roczne i inne.