Strona główna Relacje Za nami kolejne Seminarium Branży Elektronicznych Systemów Bezpieczeństwa

Za nami kolejne Seminarium Branży Elektronicznych Systemów Bezpieczeństwa

Seminarium SBESB

Siódma edycja Seminarium Branży Elektronicznych Systemów Bezpieczeństwa (SBESB) połączonego z konkursem o miano Mistrza Elektronicznych Systemów Bezpieczeństwa (MESB) odbyła się 1 lutego 2022 r. w Instytucie Systemów Elektronicznych (ISE) Wydziału Elektroniki (WEL) Wojskowej Akademii Technicznej (WAT).

To cykliczne wydarzenie, zorganizowane głównie dla studentów specjalności Inżynieria Systemów Bezpieczeństwa (ISB) profilowanej przez ISE w ramach kierunku Elektronika i Telekomunikacja (EiT), stanowi również forum wymiany doświadczeń uczestniczących w nim firm z branży ESB. W tym roku Seminarium oraz Konkurs dla studentów zostały z powodów epidemicznych zorganizowane w formie zdalnej na platformie MS Teams. Uczestniczyły w nim firmy: AAT Systemy Bezpieczeństwa, Bosch Security Systems, Hikvision Poland, ICS Polska, ID Electronics, Janex International, MR System, Polon-Alfa, Pulsar, Roger, Satel, Schrack Seconet oraz Polska Izba Systemów Alarmowych (PISA). W tym roku obok branżowych/firmowych uczestników seminarium pojawiła się jako partner akademicki Szkoła Główna Służby Pożarniczej.

Seminarium otworzył Dziekan WEL prof. dr hab. inż. Ryszard Szplet w obecności Dyrektora Instytutu Systemów Elektronicznych dr. hab. inż. Zbigniewa Watrala. Część merytoryczną Seminarium rozpoczęła prezentacja przez gospodarzy seminarium potencjału dydaktycznego oraz bazy laboratoryjnej jakimi dysponuje ISE dla właściwego profilowania specjalności ISB realizowanej w Instytucie. Szczególną uwagę zwrócono na realizowane i planowane w WEL w tym zakresie inwestycje powiększające bazę laboratoryjną. Swoje prezentacje nawiązujące do głównego tematu Seminarium w tej edycji zaprezentowali również wszyscy zaproszeni Goście. Tematem przewodnim tegorocznego Seminarium była „Współpraca Elektronicznych Systemów Bezpieczeństwa z systemami Monitoringu Wizyjnego” i większość prezentacji firmowych bezpośrednio lub pośrednio nawiązywała do ogólnego tematu spotkania.

Wszystkie z przedstawionych 14 prezentacji spotkało się z dużym zainteresowaniem wśród słuchaczy Seminarium, wśród nich:

  • System integrujący urządzenia przeciwpożarowe – studia przypadków -przygotowanej przez firmę Schrack Seconet,
  • Wspomaganie systemów monitoringu wizyjnego poprzez algorytmy analizy wideo- przygotowanej przez firmę Bosch Security and Safety Systems,
  • Współpraca elektronicznych systemów bezpieczeństwa z systemami monitoringu wizyjnego – NMS AC – przygotowanej przez firmę AAT Systemy Bezpieczeństwa,
  • Automatyczne gaszenie-kluczowy system bezpieczeństwa i jego integracja w ramach zabezpieczeń pożarowych- przygotowanej przez firmę Polon-Alfa,
  • AI – Przyszłość systemów zabezpieczeń- przygotowanej przez firmę Hikvision,
  • Scenariusze i możliwości współpracy systemów CCTV i kontroli dostępu na przykładzie systemu RACS 5 firmy Roger,
  • INTEGRUM, Manipulatory INT-TSI – przygotowanej przez firmę Satel,
  • Zasilanie buforowe systemów PoE – zaprezentowanej przez firmę Pulsar.

W konkursie o tytuł Mistrza Elektronicznych Systemów Bezpieczeństwa wyłoniono 10 laureatów. Studenci mieli do rozwiązania jak zawsze 20 pytań testowych na temat wszystkich elektronicznych systemów bezpieczeństwa. Pytania przygotowała kadra dydaktyczna ISE przy współudziale Polskiej Izby Systemów Alarmowych (PISA), głównie na podstawie treści kształcenia przekazywanych w przedmiotach specjalistycznych ujętych w planie studiów.

Zwycięzcą i zdobywcą statuetki MESB został Kamil Olszewski student IV roku specjalności ISB na kierunku EiT. Tytuł pierwszego i drugiego wicemistrza wywalczyli odpowiednio Damian Boguski i Marek Ledworowski. Kolejnych siedmiu laureatów z największą liczbą punktów otrzymało wyróżnienia. W grupie tej znaleźli się: Kamil Słomka, Maciej Kalinowski, Adrian Kwieciński, Weronika Kufera, Paweł Wołkowicz, Ernest Lechański i Piotr Wiski.

Wszystkich laureatów uhonorowano cennymi nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez firmy zaproszone na Seminarium. Ze względu na ograniczenia epidemiczne rozdanie nagród rzeczowych będzie przeprowadzone w późniejszym terminie.

Łączna, raportowana liczba zaangażowania uczestników, zarówno studentów jak i kadry dydaktycznej Instytutu oraz pracowników firm branżowych podczas seminarium wyniosła 403, z czego średnia liczba aktywnych obserwatorów podczas transmisji na żywo plasowała się na poziomie ok 80-100 osób. Niezmiernie cieszy fakt, że wśród prelegentów seminarium mamy absolwentów naszej instytutowej specjalności. To daje nam wiarę w sens corocznego realizowania przez Instytut tej specjalności dodatkowo zdając sobie sprawę, że to studenci ją wybierają. Bezpośredni bliski kontakt studentów z czołowymi firmami stwarza możliwość zaznajomienia się z najnowszymi rozwiązaniami z branży elektronicznych systemów bezpieczeństwa, ale również pozytywnie wpływa na naszych studentów, którzy jako absolwenci podejmują pracę w firmach współpracujących z Wydziałem Elektroniki.

Więcej informacji na https://wel.wat.edu.pl/kolejne-seminarium-branzy-elektronicznych-systemow-bezpieczenstwa-juz-za-nami/

Komitet organizacyjny SBESB
(fot. Instytut Systemów Elektronicznych Wydział Elektroniki WAT)