Strona główna Infrastruktura krytyczna Zaawansowana ochrona obiektów kluczowych

Zaawansowana ochrona obiektów kluczowych

Strategiczne znaczenie obiektów przemysłowych i infrastruktury krytycznej wymusza nadzwyczajne podejście do ich ochrony i dozoru. Co trzeba brać pod uwagę przy projektowaniu ich zabezpieczeń?

Zapewnienie ciągłości ochrony i natychmiastowej reakcji na niepożądane zdarzenia to podstawowe zadania systemów zabezpieczeń takich obiektów. Wdrażane zabezpieczenia techniczne muszą więc skutecznie zapobiegać wtargnięciu przez osoby nieupoważnione i możliwości podjęcia działań sabotażowych newralgicznych elementów zabezpieczanych zasobów. Takie rozwiązania powinny też być uzupełnieniem bezpośredniej ochrony fizycznej, świadczonej przez specjalistyczne służby.

Zabezpieczenia najwyższej jakości
Podmiot odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa w zakresie elektronicznych systemów zabezpieczeń musi brać pod uwagę wiele aspektów. Instalacja chroniąca wnętrza obiektów powinna spełniać wymagania odpowiednich aktów normatywnych, np. EN 50131 Grade 3 (norma dot. SSWiN instalowanych w budynkach), ściśle określających parametry stosowanych rozwiązań. Trzeba też pamiętać, że obiekty infrastruktury krytycznej lub przemysłowe to przeważnie rozległe zespoły budynków, wymagające ochrony nie tylko wewnętrznej, lecz także na zewnątrz. Dlatego wymagają zastosowania niezawodnego sprzętu najwyższej klasy, który może pracować w szerokim zakresie temperatur, w trudnych warunkach środowiskowych i który musi być odporny na zakłócenia.

Ważne, by centrala alarmowa, na której bazuje cała instalacja, mogła współpracować z wieloma urządzeniami różnego typu, ze szczególnym uwzględnieniem zaawansowanych czujek wielofunkcyjnych. Powinna także zapewniać monitorowanie ich stanu, powiadamiać o zdarzeniach w systemie, jak również umożliwiać obsługę wielu użytkowników o zróżnicowanych uprawnieniach dostępowych, w tym takich, którzy mają jedynie czasowy dostęp, np. pracownicy serwisu sprzątającego. W placówkach dozorowanych przez ochronę fizyczną sprawdzą się także funkcje wymuszające podjęcie określonych działań, np. cyklicznego obchodu wartownika w obiekcie.

Urządzenia tworzące instalację zabezpieczenia technicznego w tak wymagających obiektach powinny także posiadać zabezpieczenia przed próbami ich unieszkodliwienia przez intruza. Przykładem może być stosowany w czujkach ruchu aktywny antymasking IR alarmujący o zasłonięciu, zaklejeniu lub zamalowaniu. Ciągłość ochrony zapewniają również odpowiednie zasilacze, gwarantujące stabilną pracę instalacji nawet przez kilkadziesiąt godzin po dokonaniu sabotażu polegającego na odcięciu zasilania lub awarii wynikającej ze zdarzeń losowych, a po jego przywróceniu – szybkie naładowanie akumulatorów.

Urządzenia o wysokim stopniu ochrony
Realizację tych funkcji oferują produkty firmy SATEL spełniające rygorystyczne kryteria norm branżowych. W przypadku zarządzania rozproszonymi systemami zabezpieczeń sieci obiektów strategicznym rozwiązaniem może okazać się specjalizowane oprogramowanie integrujące, takie jak INTEGRUM. To narzędzie opracowane przez inżynierów firmy SATEL umożliwia wygodne kierowanie ochroną grupy placówek połączonych w centralnie zarządzany system.

SATEL INTEGRA Plus
Ochronę na najwyższym poziomie gwarantuje system alarmowy SATEL bazujący na zaawansowanej centrali serii INTEGRA Plus, uzupełniony o wysokiej jakości urządzenia peryferyjne, takie jak dualne czujki ruchu OPAL Pro, nowoczesne czujki kurtynowe AGATE, manipulatory INT-TSI, INT-TSH, INT-TSG, INT-KLCDR, zasilacze buforowe APS-612 oraz moduły rozszerzeń INT-E i INT-O.

SATEL
ul. Budowlanych 66
80-298 Gdańsk
www.satel.pl