Strona główna Rynek SECURITY Zadymiacz pilnie poszukiwany

Zadymiacz pilnie poszukiwany

Z analizy materiałów wideo wynika, że w 40% przypadków włamywacz, po sforsowaniu zabezpieczeń mechanicznych, przebywa w strefie chronionej od 3 do 6 minut. Łatwo oszacować, o ile mniejsze byłyby straty, gdyby intruz, ze względu na dynamicznie pogarszającą się w pomieszczeniu widoczność, miał do dyspozycji tylko 30 sekund.

Systemy zadymiające są znane od lat. Popularność tego technicznego środka w systemach sygnalizacji włamania była jednak umiarkowana ze względu na wysoką cenę, a także rozmiary urządzenia nieprzystające do wielu aranżacji.
UKARA DyM to innowacyjny antykradzieżowy system ochrony pozbawiony wymienionych wad, który całkowicie zmienia filozofię rozwiązania. Elementem wykonawczym jest kapsuła generująca w krótkim czasie dużą ilość dymu. Wytworzony dym stanowi środowisko o bardzo niskiej przejrzystości, uniemożliwiając intruzowi swobodne i dokładne działanie. Próba szybkiej kradzieży staje się niemożliwa. Czas zadymienia i stopień przejrzystości powietrza zależą od kubatury chronionego pomieszczenia. Jedna kapsuła zadymia pomieszczenie o kubaturze do 100 m3 w kilkanaście sekund.

Docelowo oferta urządzeń zostanie rozszerzona o rozwiązania do montażu sufitowego nawierzchniowego i dyskretnych wersji do sufitów podwieszanych. Obecnie firma Euroalarm uruchomiła sprzedaż wersji do montażu naściennego na wysokości od 1,8  o 3,0 m od posadzki. Niewielkie wymiary i kilkakrotnie niższa cena kapsuły wymiennej (ok. 300 zł netto) czynią z tego urządzenia alternatywę w zabezpieczeniu niektórych dóbr.

UKARA DyM z kapsułą zadymiającą jest wyposażona w układ elektroniczny i zasilacz z podtrzymaniem akumulatorowym. Urządzenie zostało przygotowane pod kątem kilku scenariuszy aktywowania kapsuły, również z możliwością dezaktywowania akcji na etapie prealarmu. Może pracować zarówno jako element wykonawczy istniejącego systemu sygnalizacji włamania i napadu, jak i samodzielnego urządzenia wyzwalanego z czujki PIR, sterownika radiowego, przycisku napadowego itp.
Zastosowanie takiego zabezpieczenia może być wielorakie: od witryn sklepowych, pomieszczeń z bronią palną, po przedsionki bankomatów. Montowane są również w bliskim sąsiedztwie drzwi wejściowych jako prewencyjne zabezpieczenie przed siłowym wtargnięciem rozbójniczym.

Jednak głównym odbiorcą systemu UKARA DyM są jednostki organizacyjne, w których przetwarza się informacje niejawne o klauzuli „tajne” lub „ściśle tajne”, oraz instytucje o wyższych obostrzeniach dotyczących ochrony danych wrażliwych (RODO).
Należy podkreślić, że substancje chemiczne w dymie nie stanowią zagrożenia życia ludzi, a po aktywacji kapsuły pomieszczenie należy jedynie starannie przewietrzyć. Po przewietrzeniu nie jest wymagane sprzątanie lub mycie, gdyż środek nie pozostawia żadnych śladów.

Producent przeprowadził analizę składu chemicznego dymu, zakładając krótkotrwałe wystawienie się na jego działanie. Zaleca się, aby po aktywacji zadymienia okres pobytu ludzi nie był dłuższy niż 15 minut. Wszystkie wartości zmierzonych substancji mieszczą się w limitach określonych w aneksie do Dyrektywy UE 2017/164. Przykładowo: tlenek węgla (CO) – wartość wykryta: 28 mg/m3, limit wg dyrektywy: 117 mg/m3, chlorek metylenu – wartość wykryta <1,5 mg/m3, limit wg dyrektywy 706 mg/m3. Dokładna specyfikacja jest dostarczana z instrukcją urządzenia.
To rozwiązanie z pewnością zrewolucjonizuje rynek systemów sygnalizacji włamania i usług Agencji Ochrony.

Izba Technicznej Ochrony Mienia EUROALARM
ul. Piękna 25,
85-303 Bydgoszcz
www.euroalarm.com.pl