Strona główna Rozległe i rozproszone Zalety dozoru wizyjnego w obiektach przemysłowych

Zalety dozoru wizyjnego w obiektach przemysłowych

Christina Behle
Axis Communications


Przemysł to pod względem ochrony bardzo złożona branża. Zakłady produkcyjne obfitują w obszary potencjalnego ryzyka, co obliguje do bezwzględnego przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W wielu obszarach działalności produkcyjnej – od parkingów, wjazdów i wyjazdów, powierzchni biurowych, miejsc dostawy i wysyłki towaru, po miejsca produkcji i montażu – niezwykle istotną rolę może odegrać dozór wizyjny.

Dostawa surowców, magazynowanie i wysyłka cennego produktu, obsługa maszyn oraz miejsca przeznaczone tylko dla upoważnionego personelu – we wszystkich tych obszarach działania przedsiębiorstwa produkcyjnego można zastosować systemy dozoru wizyjnego wraz z powiązanymi technologiami.

W ogólnym rozumieniu korzyści płynące ze stosowania dozoru wizyjnego w branży wytwórczej to:
› bezpieczeństwo przedsiębiorstwa, parku maszynowego i produktów
› ochrona pracowników i gości
› monitorowanie procesu produkcyjnego
› optymalizacja procesów biznesowych

Kompleksowe bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo ma ogromne znaczenie dla każdej firmy. Dla producenta, którego fabryka, maszyny, surowce i produkty końcowe mają znaczącą wartość, ma znaczenie krytyczne. Skuteczna ochrona obwodowa ostrzegająca pracowników ochrony przed naruszeniami terenu, intruzami i podejrzanym zachowaniem stanowi podstawę pierwszej linii zabezpieczania obiektu. Axis posiada w swojej ofercie AXIS Perimeter Defender – aplikację do analizy wideo, która w połączeniu z kamerami sieciowymi Axis tworzy niezwykle skuteczny system automatycznie wykrywający osoby i pojazdy na terenie obiektu i reagujący na ich obecność.

W zakładach produkcyjnych, ze względu na ich specyfikę, ma miejsce stały przepływ uprawnionych osób niebędących pracownikami, które z różnych przyczyn muszą się znaleźć w obiekcie. Konieczna jest zatem skuteczna kontrola dostępu, zarówno na parkingu, od strony drzwi wejściowych, jak i na rampach załadowczych. Poza tym nawet pracownicy zakładu nie zawsze są upoważnieni do wejścia na wszystkie jego obszary. Stacje drzwiowe przekazujące obraz i dźwięk umożliwiają weryfikację wchodzących, a w razie potrzeby stanowią barierę dla nieupoważnionego personelu.

Rozwiązania kontroli dostępu Axis są oparte na otwartych protokołach, dzięki czemu można je dowolnie łączyć z najlepszym sprzętem i oprogramowaniem oraz integrować je z innymi systemami, w tym funkcjonującym systemem dozorowym. Można wykorzystywać je do różnych celów: od podstawowej identyfikacji, przez kontrolę dostępu, aż po zaawansowane zarządzanie dostępem.

Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników
Mimo starań podejmowanych w celu minimalizowania ryzyka wypadków przy pracy zdarzają się one w każdej branży. W obiektach przemysłowych, zakładach produkcyjnych i fabrykach bywają szczególnie poważne ze względu na charakter pracy. Urazy i choroby związane z pracą wiążą się również z ogromnymi kosztami. Badania wykazały, że w Unii Europejskiej stanowią obciążenie dla firm w wysokości aż 476 mld euro rocznie.

AXIS P3807

Dozór wizyjny przyczynia się do obniżenia kosztów wypadków. Obraz z kamer dozorowych może okazać się bardzo przydatny w dochodzeniu powypadkowym – pomoże ustalić, czy odpowiedzialność spoczywa na pracodawcy, czy pracowniku.

Ponadto może przyczynić się do podjęcia działań w przedsiębiorstwie mających na celu wyeliminowanie podobnych zdarzeń w przyszłości, np. wprowadzenie lepiej widocznych oznakowań, barier ochronnych, a nawet nowych maszyn. Zapobieganie wypadkom i incydentom leży w interesie zarówno pracodawcy, jak i pracownika – i tu właśnie ujawnia się niewidoczna korzyść z posiadania systemu dozoru wizyjnego.

Podobnie jak jawny monitoring wizyjny odstrasza potencjalnych złodziei, kamery dozorowe w zakładach produkcyjnych wspomagają przestrzeganie zasad BHP. Doświadczenia przeprowadzane przez dziesiątki lat wykazały, że ludzie nieświadomie zachowują się lepiej, gdy wiedzą, że są obserwowani, nawet jeżeli patrzy na nich jedynie twarz z plakatu. Logiczne zatem jest, że tam, gdzie pracownicy wiedzą, że znajdują się pod okiem kamer, będą ściślej przestrzegać wewnętrznych przepisów i zasad BHP.

Monitorowanie produkcji i optymalizacja procesów
Każdy zakład produkcyjny stawia sobie za cel osiągnięcie maksymalnej wydajności. Wszelkie awarie maszyn mają poważny wpływ na produkcję, której obniżenie prowadzi do pogorszenia rentowności i niezadowolenia klientów. System dozoru wizyjnego jest w stanie monitorować cały proces produkcyjny, a dodatkowe technologie, np. obrazowanie termowizyjne, mogą sygnalizować potencjalne problemy (w rodzaju przegrzania maszyn), umożliwiając tym samym podjęcie działań wyprzedzających. Kolejną technologię – analizę obrazu – można wykorzystać do badania przepływu ludzi i produktów w całym zakładzie, co pozwoli np. określić obszary, w których przeprowadzenie niewielkich zmian może przynieść znaczną poprawę wydajności.

Poszanowanie praw pracowników
Należy zaznaczyć, że chociaż dozór wizyjny w miejscu pracy ma liczne korzyści, które w pełni uzasadniają jego stosowanie, tam gdzie jest on wykorzystywany, muszą być respektowane prawa pracowników dotyczące zapisywanego materiału. Jest to szczególnie istotne w świetle unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). W artykule opublikowanym na portalu securityprivacybytes.com znajduje się przykład konkretnego wpływu przepisów RODO na dozór wizyjny w miejscu pracy. Opracowanie Axis dotyczące szerszego wpływu RODO na dozór wizyjny można znaleźć na portalu axis.com.
Wielorakie zalety dozoru wizyjnego – zarówno oczywiste, jak i ukryte – są teraz dostępne bardziej niż kiedykolwiek dla szerszego kręgu przedsiębiorstw różnej wielkości. Więcej informacji na temat najważniejszych aspektów projektowania systemu dozoru wizyjnego znajduje się na blogu firmy Axis.

Axis Communications Poland
ul. Domaniewska 44 bud. 4
02-672 Warszawa
www.axis.com/pl