Strona główna Rynek SECURITY POLSKI MISTRZ TECHNIKI ALARMOWEJ 2018

[Zapowiedź] POLSKI MISTRZ TECHNIKI ALARMOWEJ 2018

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Zabezpieczeń Technicznych  i Zarządzania Bezpieczeństwem „POLALARM” zaprasza producentów oraz dystrybutorów elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń oraz systemów przeznaczonych do ochrony osób i mienia, do udziału w

XVII edycji Konkursu
POLSKI MISTRZ TECHNIKI ALARMOWEJ 2018
im. Włodzimierza Kuczkowskiego

Zgłoszenia do udziału w Konkursie będą  przyjmowane do dnia 31 stycznia 2018 roku na  drukach Wniosku o udział w Konkursie. Wypełniony Wniosek (wraz z załącznikami) należy przesłać na adres Biura Zarządu Stowarzyszenia „POLALARM”: ul. Poleczki 40, 02-822 Warszawa, e-mail: polalarm@polalarm.com.pl.

Przyznanie tytułów, nagród i wyróżnień w Konkursie nastąpi do dnia 12 marca, a uroczystość wręczenia nagród Laureatom odbędzie się w pierwszym dniu Międzynarodowej Wystawy Zabezpieczeń „SECUREX 2018”. tj. 23 kwietnia 2018 roku na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Na stoisku Stowarzyszenia na SECUREX 2018 prezentować będziemy urządzenia
i systemy, które zajęły I miejsce w grupie oraz Laureata Głównej Nagrody “Złota Zbroja”.
W miarę możliwości postaramy się zaprezentować wszystkie produkty zgłoszone do Konkursu. Wszyscy Uczestnicy Konkursu będą mieli możliwość umieszczenia na naszym stoisku ulotek i folderów reklamowych z informacją o zgłoszonych do Konkursu wyrobach oraz zorganizowania krótkich prezentacji swoich wyrobów zaproszonym przez siebie gościom.

Regulamin Konkursu oraz Wniosek o udział w Konkursie zamieszczone są na stronie www.polalarm.org.

Bliższych  informacji  na  temat  Konkursu  udziela  Biuro  Zarządu  Stowarzyszenia „POLALARM” –  tel. 22 626 90 31, e-mail: polalarm@polalarm.com.pl

Zapraszamy do udziału w Konkursie !