Strona główna Rynek SECURITY V edycja międzynarodowej konferencji „Miasto Monitorowane”

[Zapowiedź] V edycja międzynarodowej konferencji „Miasto Monitorowane”

Akademia Monitoringu Wizyjnego, Krajowa Rada Komendantów Straży Miejskich i Gminnych RP i Straż Miejska w Częstochowie zapraszają do udziału w V edycji międzynarodowej konferencji „Miasto Monitorowane – personel aspekty prawne i technika systemów CCTV”, która odbędzie się w dniach 25-26 października 2017 r. w Sulejowie.

Wśród tematów, które chcemy zaprezentować w tym roku, będą m.in.:

 • inteligentne rozwiązania dla miejskich systemów monitoringu wizyjnego; nowe trendy techniczne.
 • aspekty prawne wykorzystania miejskich kamer, wobec coraz większych możliwości selekcjonowania i przetwarzania informacji z obrazów i nagrań z kamer, m.in. numerów rejestracyjnych, wizerunków, rysopisów itd.
 • czego od systemów monitoringu wizyjnego oczekują mieszkańcy, by czuć się bezpiecznie w mieście i w swoim miejscu zamieszkania?
 • wyniki ogólnopolskiej kontroli monitoringów w szkołach przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli.
 • nowe spojrzenie na współpracę operator – dyżurny – strażnik realizujący interwencję; skrócenie czasu na obieg informacji; wyższa jakość współpracy i bezpośrednia komunikacja operator – strażnik miejski.
 • czy system monitoringu wizyjnego jest na stałe? Co dzieje się po okresie gwarancyjnym? Problemy występujące we współpracy z serwisantami.
 • praktyczne doświadczenia z wykorzystania mobilnych systemów CCTV w miejskich systemach CCTV.
 • czego od nagrań z miejskich systemów CCTV oczekują prokuratorzy? Jak zwiększyć liczbę nagrań wykorzystywanych przez sądy do skutecznego karania sprawców?

Zapraszamy do niezwykłego miejsca, w centrum Polski
W tym roku konferencja odbędzie się w niezwykłej scenerii dawnego opactwa Cystersów – hotelu „Podklasztorze” w Sulejowie, malowniczo położonym nad Pilicą, gdzie będzie można spróbować smaków staropolskiej kuchni – http://podklasztorze.pl/
Spotkanie zorganizowano w centrum Polski, blisko skrzyżowania autostrad A1 i A4 oraz dróg S8 i DK1, żeby umożliwić każdemu, kogo interesuje tematyką miejskich systemów CCTV łatwy dojazd z całego kraju.

Na konferencji „Miasto Monitorowane” przedstawimy:

 • najskuteczniejsze techniczne i organizacyjne rozwiązania dla miejskich systemów monitoringu wizyjnego
 • nowości techniczne m.in. algorytmy analizy obrazu, technologiczne wsparcie dla zarządzania miastem i sytuacjami kryzysowymi
 • wybitnych polskich i zagranicznych prelegentów
 • praktyczną i fachową wiedzę – spotkanie organizowane przez praktyków dla praktyków

Międzynarodowa konferencja „Miasto Monitorowane” jest najciekawszym, najbardziej merytorycznym i jedynym w Polsce, regularnie organizowanym od 2011 r. spotkaniem poświęconym wyłącznie miejskim systemom CCTV.

Szczegółowy program wraz z informacjami o prelegentach zostaną przedstawione wkrótce na stronie konferencji www.miastomonitorowane.eu.

Koszt udziału w V edycji konferencji „Miasto monitorowane” dla przedstawicieli samorządu, straży miejskich i gminnych, Policji i instytucji publicznych będzie wynosił tylko 659 zł brutto (noclegi, wyżywienie, udział w wykładach, atrakcje). Z myślą o uczestnikach utrzymaliśmy cenę udziału w spotkaniu zbliżoną do zeszłorocznej edycji. Przedstawiciele podmiotów prywatnych do powyższej kwoty doliczają podatek VAT (23%).

Paweł Wittich
koordynator V edycji konferencji “MIASTO MONITOROWANE”
Akademia Monitoringu Wizyjnego
www.miastomonitorowane.eu
www.cctv.org.pl
tel. kom. 601990340