Strona główna POLECAMY Żegnamy Jacka Drogosza

Żegnamy Jacka Drogosza

Z głębokim smutkiem i żalem żegnamy

Jacka Drogosza

współzałożyciela i wieloletniego redaktora naczelnego „Systemów Alarmowych”,

współzałożyciela Polskiej Izby Systemów Alarmowych,

związanego z branżą od lat 80-tych ubiegłego wieku.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 6 listopada w kościele MB Częstochowskiej na Bródnie (kościół murowany).