Strona główna Rynek SECURITY Zmarł Krzysztof Liedel

Zmarł Krzysztof Liedel

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci Krzysztofa Liedela, eksperta ds. bezpieczeństwa i naszego autora. W niedzielę 18 kwietnia przegrał walkę z ciężką chorobą.

Krzysztof Liedel urodził się w Warszawie w 1969 r. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa informacyjnego w Akademii Obrony Narodowej oraz kierunek nauk o polityce w Instytucie Studiów Politycznych PAN, a także studia dotyczące organizacji i zarządzania Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego.
Po zakończeniu służby w policji został wykładowcą m.in. Uniwersytetu Warszawskiego, Collegium Civitas i Akademii Obrony Narodowej. W latach 2005–2007 pracował dla MSWiA – działał jako naczelnik Wydziału ds. Przeciwdziałania Zagrożeniom Terrorystycznym Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego.

Krzysztof Liedel współpracował także z naszą redakcją. Był współautorem kilku artykułów, m.in. Cyberbezpieczeństwo firmy i organizacji – uwarunkowania i wymogi (nr 6/2018 „a&s Polska”). Z jego inicjatywy w kwietniu 2018 r. Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas zostało patronem konferencji „Nowe technologie i standardy w zarządzaniu bezpieczeństwem biznesu”, na której Krzysztof miał wykład pt. „Partnerstwo publiczno-prywatne – aktualne wyzwania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa przedsiębiorcom i obywatelom”.

Będzie nam brakowało jego wiedzy i doświadczenia.