Strona główna Relacje 14. edycja Kongresu Pożarnictwa

14. edycja Kongresu Pożarnictwa

Bogata merytoryka, techniczne i prawne aspekty związane z wymogami ochrony przeciwpożarowej oraz zapobieganie awariom, w tym także pożarom, panel warsztatów, pokazy skutków wybuchu i pożaru, ćwiczenia z obsługi gaśnicy, prezentacja wyposażenia jednostek straży pożarnych i ratownictwa medycznego – to tylko niektóre atrakcje tegorocznej edycji Kongresu Pożarnictwa. Wydarzenie odbyło się 27 lipca na PGE Narodowym w Warszawie.

Kongres Pożarnictwa to coroczna konferencja z 14 letnią już tradycją, poświęcona bezpieczeństwu pożarowemu obiektów budowlanych, której celem jest popularyzacja i podnoszenie świadomości pożarowej, wymiana wiedzy i doświadczeń podczas spotkań z praktykami z branży oraz gośćmi specjalnymi.

Tegorocznej edycji Kongresu towarzyszyła wystawa FIRE|EXPO 2017 i SECURITY|EXPO 2017. Zaprezentowano przegląd nowości w ochronie przeciwpożarowej i technicznych zabezpieczeniach obiektów, odbyło się wiele pokazów i testów systemów. Swoją ofertę zaprezentowały m.in. CNBOP-PIB, WIPOS POLITECHIKA ŁÓDZKA oraz 4 pracownie Wydziałów SGSP, m.in. z dziedzin BHP i CBRN, w tym ofertę naukowo-badawczą ze szczególnym uwzględnieniem dochodzeń popożarowych.

Zapraszamy do obejrzenia kilku zdjęć z Kongresu (fot. IK).