Strona główna Bezpieczne miasto 20 lat Wi-Fi. Jaka przyszłość czeka sieć bezprzewodową?

20 lat Wi-Fi. Jaka przyszłość czeka sieć bezprzewodową?

Dwie dekady temu kilka firm technologicznych utworzyło The Wireless Ethernet Compatibility Alliance (WECA). To wydarzenie uważa się za symboliczny początek sieci bezprzewodowej. W tym samym roku firma Apple wprowadziła na rynek iBook, pierwszy komputer z wbudowanym adapterem AirPort umożliwiającym korzystanie z Wi-Fi. Dziś użytkownicy mają do dyspozycji nowy standard Wi-Fi 6, który zapewnia znaczny wzrost szybkości transmisji.

Wraz z rozpowszechnieniem Wi-Fi życie internautów zmieniło się diametralnie. Nowa usługa oferowała niespotykaną do tej pory swobodę, przyczyniła się do obniżenia kosztów i dała zupełnie nowe możliwości użytkownikom zarówno indywidualnym, jak i biznesowym.

802.11 powodów do radości
Rozwiązania z oficjalnym logo sieci Wi-Fi funkcjonują w standardzie transmisji IEEE 802.11. Produkty te mają certyfikat wydawany przez The Wireless Ethernet Compatibility Alliance, które w 2002 r. zmieniło nazwę na Wi-Fi Alliance. Dokument gwarantuje zgodność pomiędzy różnymi urządzeniami bezprzewodowymi z tym certyfikatem. O kompatybilność zadbali również producenci rozwiązań sieciowych. Przykładowo, w 2001 r. uruchomiono program bezpłatnych licencji Cisco Compatible eXtensions, dzięki któremu produkty Wi-Fi oferowane przez innych dostawców mogły współpracować z bezprzewodowymi sieciami Cisco, zachowując jednocześnie wysoki poziom bezpieczeństwa.

Rozwój technologii umożliwiał wprowadzenie kolejnych ulepszeń Wi-Fi, m.in. związanych z eliminacją zakłóceń i zwiększeniem stabilności transmisji. Opracowanie przez Cisco modułu Flexible Radio Assignment umożliwiło elastyczne przypisywanie ról elementom sieci bezprzewodowej oraz pracę wielu urządzeń w ramach tego samego zakresu pasma. Z kolei technologia Cisco CleanAir pozwala na wykrywanie zakłóceń radiowych, wizualizowanie ich na schematach i mapach, identyfikowanie źródła problemu i aktywne kierowanie użytkowników na inne, mniej zakłócone kanały – wyjaśnia Łukasz Bromirski, dyrektor ds. technologii w Cisco Polska.

Sygnał Wi-Fi może być blokowany i zniekształcany m.in. przez ściany, metalowe kosze czy nawet duże akwaria, a użytkownicy zawsze spodziewają się dużej wydajności. Planowanie radiowej komunikacji nadal jest nieodzownym elementem wdrożenia sieci Wi-Fi, a takie mechanizmy, jak Cisco CleanAir doskonale wspomagają projektantów i powodują, że proces ten jest dużo bardziej elastyczny. Przez 20 lat nauczyliśmy się jednak, że środowiska często się zmieniają i potrzebne są narzędzia wspierające pracę również w trudnych topologiach, w których przesunięcie przeszkody może być niemożliwe, a ciągłe przenoszenie punktu dostępowego niepraktyczne – dodaje Łukasz Bromirski.

Woda, prąd, Wi-Fi
Dla współczesnego użytkownika Internetu sieć bezprzewodowa jest dobrem podstawowym, podobnie jak woda czy prąd. Większość z nas nie wyobraża sobie życia bez Wi-Fi, możliwości sprawdzenia mediów społecznościowych czy poczty elektronicznej w kawiarni lub centrum handlowym, korzystając z lokalnego hot spota. Zdaniem polskich internautów, którzy wzięli udział w badaniu Cisco z okazji 30-lecia powstania usługi sieciowej www, Internet jest ważnym narzędziem rozwoju. Ponadto 79% respondentów uważa, że umożliwia on zdobywanie nowych umiejętności, a 70% twierdzi, że pozwala pracować na nowe sposoby.

W firmach sieć bezprzewodowa daje możliwość przemieszczania się po biurze i korzystania z zasobów w dowolnym miejscu, co zwiększa swobodę pracy. Przetwarzanie informacji zbieranych przez inteligentne urządzenia pozwala natomiast zoptymalizować prowadzone działania.

Biznes korzysta także z hiperlokalizacji, która poprzez rozwiązania takie jak Cisco CMX (Connected Mobile Experience) umożliwia określenie z dużą dokładnością pozycji urządzeń działających w sieci bezprzewodowej za pomocą połączonej wiedzy z sieci 802.11 (Wi-Fi) oraz 802.15 (Bluetooth). Te informacje pozwalają zarządcom centrów handlowych czy dużych obiektów publicznych badać wzorce poruszania się klientów po ich obiekcie w ciągu danego dnia czy konkretnej imprezy masowej i na tej podstawie optymalizować ich obsługę.

Już niebawem ponad połowa ruchu w Internecie będzie się odbywać za pośrednictwem Wi-Fi. Jak wynika z raportu Cisco Mobile Visual Networking Index (MVNI), w 2022 r. przewodowy ruch IP będzie stanowił jedynie 29% całości, podczas gdy Wi-Fi – aż 51%. Za pozostałe 20% będą odpowiadały połączenia mobilne w innych standardach. – Wi-Fi jest dzisiaj jedną z najszybciej rozwijających się technologii sieciowych. Dzięki niej Internet dociera tam, gdzie nie ma możliwości zapewnienia infrastruktury kablowej lub koszty takiej inwestycji są wysokie. Uzyskanie bardzo dobrej jakości sygnału radiowego, a w efekcie lepszej wydajności połączenia jest obecnie, obok bezpieczeństwa, najważniejszym celem stawianym przy budowie sieci bezprzewodowych – wyjaśnia Aleksandra Sosnowska, specjalistka ds. sprzedaży rozwiązań bezprzewodowych w Cisco Polska.
Wi-Fi 6, czyli 4-krotnie większa przepustowość

Najnowszy standard sieci bezprzewodowej Wi-Fi 6 został oparty na tych samych innowacjach bezprzewodowych co 5G. Wykorzystuje technologię OFDMA, która pozwala na jednoczesną transmisję wielu strumieni danych. Dzięki temu duża liczba użytkowników posiadających różne wymagania odnośnie do przepustowości może połączyć się z pojedynczym punktem dostępowym. Wi-Fi 6 zmienia sposób, w jaki biznes i użytkownicy indywidualni wchodzą w interakcje ze światem, w którym lawinowo rośnie liczba urządzeń podłączonych do Internetu i rozmiar konsumowanych treści.

Jak podano w cytowanym wcześniej badaniu Cisco MVNI, do 2022 r. będzie w sumie ponad 12 miliardów urządzeń mobilnych i połączeń w technologii Internetu Rzeczy. Zdaniem ekspertów Cisco ogromnym wyzwaniem pozostaje zapewnienie odpowiedniej przepustowości w środowiskach charakteryzujących się dużą gęstością połączeń, np. aule, stadiony, lotniska czy sale konferencyjne. Wynika to z faktu, że przeciętny użytkownik często korzysta z sieci bezprzewodowej w miejscach, gdzie przebywa przez długi czas, czekając np. na samolot lub rozpoczęcie drugiej połowy meczu piłkarskiego. Zwykle w danej chwili takich osób jest bardzo dużo, dlatego niezbędne jest zapewnienie odpowiedniej wydajności i przepustowości sieci.

W środowisku biznesowym sieć bezprzewodowa staje się krytyczną metodą dostępu do zasobów cyfrowych. Dla niektórych urządzeń biurowych technologia ta stanowi jedyną metodę podłączenia się do sieci kampusowej. Ogromne znaczenie ma mobilność, a pracownicy będą coraz bardziej zależni od rozwiązań bezprzewodowych i wrażliwi na choćby najmniejsze opóźnienia w transmisji. Ciągła ewolucja Wi-Fi sprawia, że firmy są w stanie nadążać za zmieniającym się stylem pracy, a także spełniać oczekiwania zespołów, partnerów i klientów. To zadanie z pewnością ułatwi najnowsza wersja Wi-Fi 6, która zapewnia nawet o 400% większą przepustowość sieci – podsumowuje Aleksandra Sosnowska.

Cisco Systems Poland
Sp. z o.o.
Ul. Domaniewska 39B
02-672 Warszawa
www.cisco.com