Strona główna Systemy Zintegrowane Integral Remote – narzędzia zdalnego dostępu do systemu Integral IP firmy Schrack...

Integral Remote – narzędzia zdalnego dostępu do systemu Integral IP firmy Schrack Seconet

Trudno wyobrazić sobie pracę, a nawet życie bez komputera. Znalazł on tak szerokie i powszechne zastosowanie, iż w wielu przypadkach i sytuacjach staje się wręcz niezastąpiony. Równie popularne jest dziś korzystanie z urządzeń mobilnych, takich jak smartfony czy tablety – to nasze okno na świat.

Trwająca obecnie złota era aplikacji mobilnych zmieniła dotychczasowe podejście do korzystania ze smartfonów, aplikacje zaś sprawiły, że telefony stały się bardziej funkcjonalne. Różnego rodzaju aplikacje dostępne na rynku – oprócz zapewnienia nam komfortu – mogą również służyć ważniejszym celom, np. poprawie naszego bezpieczeństwa, informując o zdarzeniach krytycznych, takich jak alarm pożarowy w obiekcie, czy też umożliwiać zdalne zarządzanie zaawansowanymi systemami sygnalizacji pożarowej.

Firma Schrack Seconet kładzie duży nacisk na dynamiczny rozwój systemu Integral IP oraz na rozbudowę nowych innowacyjnych rozwiązań służących poprawie bezpieczeństwa. Prężnie rozwijającą się dziedziną produktów są rozwiązania dedykowane do zdalnego dostępu, należące do pakietu Integral Remote. Zalety tego typu rozwiązania dostrzegają interesariusze rynku systemów bezpieczeństwa pożarowego – zarówno inwestorzy, zarządcy, integratorzy, jak i osoby obsługujące i serwisujące instalacje sygnalizacji pożarowej. W skład pakietu wchodzą:

1. Integral Application Center (IAC) – oprogramowanie przeznaczone dla programistów i instalatorów systemu Integral IP. Dzięki technologii IP obecnej w każdej centrali z rodziny Integral IP wszystkie urządzenia mogą być zdalnie zarządzane w pełnym zakresie funkcji. Operacje związane z wdrażaniem systemu, które kiedyś były wykonywane wyłącznie w obiekcie, mogą być dzisiaj również realizowane zdalnie w coraz większym zakresie dzięki komunikacji po protokole TCP/IP z wykorzystaniem dedykowanych sieci LAN/WAN lub w ramach sieci Internet.
Oprogramowanie IAC może być wykorzystywane do następujących celów:

  • zdalnej diagnostyki: odpytywanie systemu i analiza aktualnych stanów pracy SSP w ramach uzupełnienia do standardowo prowadzonego serwisu i przeglądu instalacji sygnalizacji pożarowej,
  • zdalnego wsparcia technicznego podczas procesu uruchamiania systemu (np. analiza i rozwiązywanie problemów przez inżynierów wsparcia technicznego producenta),
    odbioru informacji o stanach systemowych w przypadku obiektów bezzałogowych, np. uszkodzenia czy informacji serwisowych (poziom zabrudzenia czujek, stan wysterowań),
  • zdalnej obsługi systemu sygnalizacji pożarowej z poziomu stacji roboczej PC przez inżyniera serwisu technicznego itp.

2. Integral Desktop – program przeznaczony do obsługi i nadzorowania instalacji na komputerach stacjonarnych. Wyświetla odwzorowany 1:1 panel obsługi centrali sygnalizacji pożarowej Integral IP, stanowiąc tym samym narzędzie do prostego i wygodnego użytkowania w czasie rzeczywistym. Wersja językowa interfejsu może być dostosowana do operatora i dowolnie zmieniana – nawet podczas pracy oprogramowania.

Bezpieczeństwo korzystania z oprogramowania Integral Desktop zapewnia wdrożona wielopoziomowa koncepcja bezpieczeństwa. Aplikacja jest chroniona kluczem sprzętowym, a użytkownik na etapie logowania się aplikacji do systemu Integral IP musi podać dane użytkownika uprawnionego do zdalnego dostępu oraz hasło. Po wybraniu określonego kodu dostępu operator wchodzi na odpowiedni poziom dostępu na panelu obsługi dokładnie w taki sam sposób, jak w przypadku standardowego panelu obsługi MAP centrali Integral IP.

3. Integral Mobile/Integral Browser – oprogramowanie przeznaczone do zdalnego nadzorowania i obsługi instalacji sygnalizacji pożarowej, z wykorzystaniem urządzeń mobilnych. Aplikacja odwzorowuje panel centrali Integral IP w celu podglądu zdarzeń i wykonywania ewentualnych operacji serwisowych przez uprawnionych użytkowników. Ponadto aplikacja wspiera technologię aktywnych powiadomień (push notification), dzięki czemu operator jest informowany o wszystkich krytycznych zdarzeniach, jakie wystąpiły w nadzorowanym systemie sygnalizacji pożarowej. Dodatkowym atutem w kwestii bezpieczeństwa, na który producent kładzie szczególny nacisk, jest możliwość zdefiniowania koordynat GPS do określenia dozwolonego obszaru, z którego może być wykonywana obsługa zdalna. W skład pakietu wchodzi także aplikacja Integral Browser umożliwiająca nadzorowanie i obsługę SSP z poziomu panelu obsługi prezentowanego w przeglądarce internetowej.

4. Integral Message – oprogramowanie przeznaczony do zdalnego nadzorowania wielu niezależnych instalacji sygnalizacji pożarowej Integral IP podłączonych do serwera systemu, który wraz ze stanowiskami operatorskimi stanowi centrum nadzoru. Jego głównym zadaniem jest informowanie o zdarzeniach występujących w nadzorowanych systemach, zapisywanie ich w bazie danych i wyświetlanie na stacjach klienckich, które mogą być swobodnie konfigurowane – zarówno w zakresie wysyłanych komunikatów, jak i obsługiwanych instalacji (projektów). Wszystkie komunikaty są przedstawiane w sposób tabelaryczny z określeniem rodzaju i szczegółowego opisu zdarzenia (alarm, uszkodzenie itp.) oraz nazwy obiektu. Podczas każdego zdarzenia na ekranie komputera generowane są powiadomienia typu pop-up, co zapobiega ewentualnemu niedostrzeżeniu przez operatora kluczowych informacji pochodzących z nadzorowanych systemów. Ponadto można bardzo szybko i łatwo połączyć się z daną instalacją za pomocą aplikacji Integral Desktop, która jest integralną częścią oprogramowania Integral Message. Wszystkie operacje użytkowników są rejestrowane w systemie.

5. Integral Mail – umożliwia wysyłanie maili bezpośrednio z ccentrali sygnalizacji pożarowej, która łącząc się z dedykowanym serwerem pocztowym, wysyła informacje o najważniejszych zdarzeniach w systemie Integral IP (alarm, uszkodzenie itp.) na zdefiniowane adresy mailowe użytkowników. Zakres wysyłanych komunikatów można dowolnie konfigurować w zależności od tego, kto jest ich odbiorcą i jakie schinformacje są dla niego kluczowe.
Wymienione rozwiązania mogą być oparte na certyfikowanej (pod względem bezpieczeństwa) platformie chmurowej producenta S2Service, która umożliwia zestawienie bezpiecznych połączeń z wykorzystaniem tuneli VPN pomiędzy aplikacjami a nadzorowanymi obiektami. Wszystkie routery pracują w chmurze S2Service i są zarządzane przez producenta, co gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa.

W pakiecie zdalnego dostępu zostały zaimplementowane zaawansowane rozwiązania z zakresu bezpiecznego połączenia aplikacji z SSP, zapewniające ochronę przed nieautoryzowanym dostępem oraz przypadkowym wpływem na sposób działania krytycznych elementów instalacji. Przyjęta koncepcja bezpieczeństwa uwzględnia wymagania obowiązujących norm i wytycznych. W zależności od wymagań można tworzyć praktycznie dowolną liczbę zdalnych użytkowników, przypisać im określone funkcje i sposoby autoryzacji. Poziom bezpieczeństwa może być indywidualnie ustawiony dla każdego użytkownika, a dane i hasła są zapisane w sposób zaszyfrowany w CSP. Zmiana tych danych jest możliwa tylko poprzez przeprogramowanie systemu przez autoryzowany personel.

Dodatkowo, dla podwyższenia poziomu bezpieczeństwa, można zastosować autoryzację dwustopniową w przypadku potrzeby wykonywania zdalnych operacji na elementach SSP. Funkcjonuje to w ten sposób, że po zalogowaniu się do systemu (wpisaniu nazwy i hasła użytkownika) zdalny operator ma dostęp tylko do informacji o aktualnym stanie systemu. Aby móc obsługiwać system, operator musi uzyskać pozwolenie od personelu ochrony obiektu, który zdalnie autoryzuje połączenie z poziomu panelu obsługi centrali Integral IP.

Informacje dotyczące najnowszych rozwiązań Schrack Seconet, tym również pakietu Integral Remote, są dostępne na naszej stronie internetowej www.schrack-seconet.pl.

Schrack Seconet Polska
ul. A. Branickiego 15, 02-972 Warszawa
www.schrack-seconet.pl