Strona główna Telewizja Dozorowa 6 kluczowych trendów na rynku CCTV/VSS w 2022 r. w ocenie Axis

6 kluczowych trendów na rynku CCTV/VSS w 2022 r. w ocenie Axis

Trendy wg Axis Communications

W tym roku rynek dozoru wizyjnego będzie w dużej mierze zdominowany przez zaufanie. Niezależnie od tego, czy mówimy o rozwoju sieci 5G, rozwiązaniach AI, czy sieci zero trust, warto postawić na technologie, które zdecydowanie odpowiedzą na nasze potrzeby. Prezentujemy 6 głównych trendów, tworzących ramy w kontekście rozwiązań technologicznych w 2022 r.

Szacuje się, że globalne przychody sektora dozoru wizyjnego na koniec 2021 r. będą wynosić 24 mld dolarów. Świadczy to o znacznym ożywieniu na rynku w porównaniu z rokiem 2020, kiedy wiele projektów musiano przesunąć ze względu na pandemię COVID-19. Według prognoz do 2025 r. wzrosną one do 31,9 mld dolarów.

Co ciekawe, to sytuacja epidemiczna sprawiła, że społeczeństwa zaczęły wykazywać większe zaufanie do wprowadzanych nowych, zaawansowanych technologii, zwłaszcza w obszarze bezpieczeństwa publicznego. Globalne badanie Motorola Solutions przeprowadzone w 10 krajach wykazało, że trend ten popiera 88% obywateli. Dla sektora VSS oznacza to dalszy rozwój koncepcji inteligentniejszej i bezpieczniejszej przestrzeni publicznej.

Obecnie obserwuje się wzrost liczby inicjatyw, które mają na celu wprowadzenie regulacji zapewniających bezpieczne korzystanie z nowych technologii. Komisja
Europejska pracuje nad projektem AI Act, z kolei na Szczycie Cyfrowym ONZ podnoszono tematy stosowania nowych technologii w kontekście zrównoważonego rozwoju. Rosnące zaufanie wyraźnie wiąże się zatem z nową legislacją.

1. Rosnąca popularność środowisk hybrydowych

Jednym z trendów wskazywanych przez ekspertów Axis Communications jest rozwój struktur w kierunku „horyzontalnym” – przechowywanie danych w chmurze, na lokalnych serwerach i przetwarzanie brzegowe będą coraz częściej stosowane wspólnie. W środowisku hybrydowym każde z nich będzie wykorzystywane z uwzględnieniem ich najlepszych możliwości. Co ważne, do kwestii architektury sieciowej tworzonej u każdego klienta podchodzi się indywidualnie. Powinno się mieć na uwadze nie tylko wewnętrzne zasoby i politykę firmy, ale też czynniki zewnętrzne, m.in. przepisy lokalne i międzynarodowe.

Chmura hybrydowa– Kluczowe jest zapewnienie dostępu do różnych potrzebnych narzędzi, by finalnie klient mógł zdecydować się na najlepsze dla niego rozwiązanie. Rosnąca popularność łączenia wielu rozwiązań systemowych sugeruje, że środowisko hybrydowe będzie domyślną formą przechowywania i analizy danych – podkreśla Bogumił Szymanek, Sales Engineer Poland, Ukraine & Baltics w Axis Communications.

2. Zero Trust Security – zdrowy sceptycyzm w systemach bezpieczeństwa

Zero trustSieć o zerowym zaufaniu w przewidywaniach na 2021 r. była przedstawiana jako rozwiązanie „stale rozwijające się”. Dzisiaj uznaje się, że to właściwa metoda ochrony sieci wewnątrz organizacji. Na przyspieszenie jej rozwoju niebagatelny wpływ miała pandemia COVID-19. Coraz powszechniejsza praca zdalna wymusiła konieczność zapewnienia cyberbezpieczeństwa informacji przechowywanych na urządzeniach sieciowych i odpowiednich zabezpieczeń sieci. Jak wynika z październikowego raportu przygotowanego przez CBOS, w środowisku biurowym praca zdalna jest nadal często stosowanym modelem – 54% pracowników biurowych ma możliwość elastycznej organizacji pracy.

Idea sieci zero trust oznacza, że każdy użytkownik i urządzenie IP uzyskujące dostęp do zasobów jest klasyfikowane jako potencjalne zagrożenie. Dla sektora dozoru wizyjnego ma to znaczące następstwa – sygnowane oprogramowanie sprzętowe, regularne aktualizacje systemu, szyfrowane dane i treści wideo oraz zabezpieczona toż-
samość staną się kluczowymi rozwiązaniami oferowanymi klientom.

3. Ochrona autentyczności nagrań

Bezpieczna komórkaFundamentalne znaczenie ma nie tylko cyberbezpieczeństwo zewnętrznych urządzeń w sieci, ale też autentyczność przechwyconego obrazu wideo. Wraz z postępem technologicznym pojawiają się nowe metody manipulacji w rejestrowanym materiale, więc autentyczność nagrań z kamer może być częściej kwestionowana.

Żeby uznać dane z systemu VSS za niezaprzeczalnie autentyczne, konieczne jest wprowadzenie rozwiązań zabezpieczających obraz na etapie jego rejestracji. Jedną z metod jest wprowadzenie cyfrowego podpisu do strumienia wideo w momencie przechwytywania, co może stanowić dowód, że dany obraz został wygenerowany z konkretnej kamery, w danym czasie, bez naruszania jego struktury.

– Wyzwaniem dla branży jest wspieranie podobnych inicjatyw w zakresie autentyczności i bezpieczeństwa nagrań z monitoringu – mówi Bogumił Szymanek. I dodaje: – Zadaniem producentów jest więc nieustanne rozwijanie standaryzacji rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa materiałów wideo.

4. Upowszechnienie rozwiązań AI

Sztuczna inteligencjaSztuczna inteligencja nie jest już tylko trendem, w XXI w. staje się powszechnie stosowanym rozwiązaniem. Popularność AI niesie ze sobą potrzebę wprowadzenia odpowiednich regulacji dotyczących rozwoju i wykorzystywania technologii w sposób etyczny. Przepisy powinny być formułowane na każdym szczeblu – lokalnym, regionalnym i międzynarodowym.

Obecnie do uregulowania rozwiązań AI przygotowuje się Komisja Europejska – w kwietniu 2021 r. został przedstawiony projekt unijnego prawa AI Act.
Zrównoważony rozwój AI w dziedzinie VSS pokazuje branży nowe możliwości. Integracja rozwiązań AI z układami SoC sprawi, że będzie możliwa optymalizacja wszystkich aspektów wydajności systemu – od konfiguracji kamery, po jakość obrazu i analitykę.

5. Pandemia katalizatorem kolejnych zmian – projektowanie układów SoC

Podsumowując ubiegły rok, eksperci podkreślali, jak wielkie znaczenie miała pandemia
COVID-19 w rozwoju technologii bezdotykowych, które na stałe zagościły w przestrzeni publicznej. Podobną zależność można zaobserwować w sektorze dozoru wizyjnego – teraz wiemy, jak „inteligentne wideo” jest w stanie nadzorować przestrzeganie aktualnych obostrzeń, np. dystansu społecznego.

Układ scalonySektor technologiczny mierzył się także z problemami w łańcuchu dostaw, które skłoniły producentów do przemyśleń, jak alternatywnie tworzyć i pozyskiwać komponenty dla swoich produktów. Globalny niedobór półprzewodników doprowadził do tego, że wiele kluczowych firm, np. Volkswagen, Tesla czy Apple, publicznie zadeklarowało chęć projektowania własnych półprzewodników czy układów SoC.

Przykładowo, Axis Communications od lat projektuje własne układy SoC – ARTPEC (Axis Real Time Picture Encoder Chip). Eksperci przewidują, że w najbliższym czasie wzrośnie zastosowanie podobnych rozwiązań w całym sektorze bezpieczeństwa.

6. Technologia 5G i jej miejsce w obszarze bezpieczeństwa

Patrząc szeroko, 5G od kilku lat jest jednym z najważniejszych tematów w świecie innowacji technologicznych. W przypadku sektora dozoru wizyjnego i systemów bezpieczeństwa sprawa ma się nieco inaczej – dopiero od niedawna producenci decydują się na wprowadzanie rozwiązań opartych na 5G. Mówiąc stricte o rynku polskim, technologia 5G zaczyna wpływać na pracę, rozrywkę, bezpieczeństwo i sposób, w jaki się komunikujemy. Nadchodzi rewolucja w większych miastach, zwłaszcza w systemach bezpieczeństwa miejskiego. Wykorzystanie 5G pozwoli na wydajniejsze zarządzanie ruchem miejskim czy oświetleniem.

Technologia 5gGdy mowa o 5G w przypadku systemów wizyjnych, ważnym aspektem jest możliwość tworzenia prywatnych sieci 5G. Szybka i niezawodna sieć o wysokiej przepustowości i niewielkich opóźnieniach zapewni bezpieczeństwo sieci i podłączonych do niej urządzeń, będzie też wygodną alternatywą dla „plątaniny” kabli sieciowych.

Zrównoważony rozwój – czynnik warunkujący rozwój wszystkich trendów
Pojęcie zrównoważonego rozwoju nie może być dłużej postrzegane jedynie w kategorii trendu. To holistyczne podejście powinno warunkować wszelkie działania – od metody projektowania i wytwarzania surowców po sposób prowadzenia działalności i współpracę z dostawcami – w celu zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko. Każdy trend technologiczny powinien być przeanalizowany pod kątem tego, czy może zostać opracowany i wprowadzony na rynek w sposób etyczny, czyli zgodny z założeniami zrównoważonego rozwoju.

– Obecnie takiej analizie musi zostać poddany każdy aspekt działalności. W przypadku dozoru wizyjnego są to zagadnienia z zakresu wydajności energetycznej i wykorzystania materiałów do produkcji kamer, miejsce i sposób produkcji, współpraca z dostawcami oraz etyczne implementacje trendów i nowych technologii. Pamiętajmy, że tego typu rozwiązania będą nie tylko wspierać biznes, ale także wpływać na jakość naszego życia – skomentował Bogumił Szymanek z Axis Communications.

Axis Communications Poland
ul. Domaniewska 44 bud. 4
02-672 Warszawa
www.axis.com/pl