Strona główna Transport i logistyka Ratunkowe systemy interkomowe Commend w tunelach

Ratunkowe systemy interkomowe Commend w tunelach

Tunel pod Martwą Wisłą w Gdańsku

Tunele są miejscami szczególnie niebezpiecznymi. Zazwyczaj nie działają tam telefony komórkowe. Z tego powodu w tunelach są instalowane kabiny telefoniczne lub stacje interkomowe SOS, które umożliwiają skontaktowanie się z operatorem systemu lub wezwanie pomocy, usprawniając w ten sposób codzienne funkcjonowanie kierowców.

Korzystając z systemu łączności alarmowej, wzywający pomoc nie musi określać miejsca, w którym się znajduje. Skorzystanie z telefonu alarmowego będzie widoczne na ekranach komputerów w Centrum Zarządzania Tunelem, podobnie jak uruchomienie ręcznego ostrzegacza pożarowego czy wyjęcie gaśnicy z szafki. System lokalizacji ułatwia dalsze działania służb ratowniczych i jest skuteczniejszy niż alarmowanie za pośrednictwem telefonów komórkowych.

Tunel pod Martwą Wisłą w Gdańsku

Tunel drogowy pod dnem Martwej Wisły łączy ważne arterie komunikacyjne Gdańska – Trasę Słowackiego z Trasą Sucharskiego. Składa się z dwóch korytarzy, w każdym z nich znajdują się po dwa pasy ruchu. Jego długość całkowita wynosi 1377 m. Natężenie ruchu w obu korytarzach tunelu wynosi ok. 29 tys. samochodów w ciągu doby.

Tunel pod Martwą Wisłą w Gdańsku

Tunel jest wyposażony w ponad 30 najnowocześniejszych systemów zapewniających maksymalne bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, m.in. system komunikacji interkomowej SOS – Commend.

Przycisk SOSW tunelu pod Martwą Wisłą zostało zainstalowanych 41 stacji interkomowych Commend WS 211V. Tunelowe stacje alarmowe są wykonane z kwasoodpornej stali odpornej na korozję. Biorąc pod uwagę hałaśliwe otoczenie w tunelu, sygnał mowy powinien być głośny i wyraźny oraz łatwy do usłyszenia zarówno dla personelu, jak i osób potrzebujących pomocy.

Stacja SOS stanowi synergiczne połączenie różnych komponentów urządzeń firmy Commend: stacji przemysłowej, cyfrowego modułu interkomowego oraz wandaloodpornej stacji interkomowej.

Systemy komunikacji interkomowej SOS okiem użytkowników

– Jako kierownik zespołu serwisu firmy Siemens Mobility Sp. z o.o. zajmującej się od pięciu lat serwisem i utrzymaniem Tunelu pod Martwą Wisłą w Gdańsku, mogę potwierdzić zasadność zaprojektowania i używania systemu interkomowego firmy Commend w tym obiekcie. Mimo trudnych warunków pracy, jakie występują w tunelu, a są to m.in. wysokie stężenie spalin, środowisko morskie, bardzo duże zapylenie, substancje ropopochodne i  oleiste, urządzenia te od samego początku użytkowania nie sprawiają żadnych problemów. Działają stabilnie i prawidłowo, zachowując przy tym doskonałą jakość dźwięku – mówi Andrzej Kuźnicki, były kierownik zespołu serwisującego i utrzymującego tunel, z Siemens Mobility.

– Korzystamy z systemu komunikacji interkomowej Commend od dnia otwarcia Tunelu pod Martwą Wisłą, czyli od 24 kwietnia 2016 roku. W tym czasie nie zdarzyło się, aby system interkomowy Commend uległ awarii, uniemożliwiając komunikację z kierowcami. W tunelu jest bardzo głośno, a interkomy znajdują się w szafkach na jezdni tunelu. System bardzo sprawnie dostosowuje głośność komunikatów do warunków panujących w jego otoczeniu, dzięki czemu głos jest wyraźny, a przekaz zrozumiały – komentuje Michał Adamkiewicz, kierownik Działu Tunelu Drogowego i Obsługi Obiektów Zwodzonych, Gdański Zarząd Dróg i Zieleni.

C&C Partners
ul. 17. Stycznia 119, 121
64-100 Leszno
www.ccpartners.pl
d.dopiera@ccpartners.pl