Strona główna Sygnalizacja Pożarowa AERON marki Silent Sentinel

AERON marki Silent Sentinel

Tworząc system ochrony ppoż., warto wykorzystać kamery termowizyjne umożliwiające radiometryczny pomiar temperatury. Jednym z takich rozwiązań jest termowizyjna głowica obrotowa typu PTZ z serii AERON marki Silent Sentinel.

Automatyczna detekcja punktów o podwyższonej temperaturze, a w konsekwencji ich identyfikacja i weryfikacja w wielu przypadkach pozwala uniknąć zagrożenia, jakim jest pożar. Gdy temperatura dla konkretnego punktu pomiarowego przekroczy dopuszczalny poziom, informacja o tym zostaje automatycznie przekazana do operatora, który po jej zweryfikowaniu podejmuje odpowiednie działania. Sygnał alarmowy może być przekazywany w postaci zarówno wizualnej, jak i dźwiękowej. Dzięki temu operator może szybko zareagować na zdarzenie. Zaletą termowizyjnych kamer PTZ serii AERON jest ponadto duży zakres detekcji oraz możliwość wyeliminowania niepożądanych źródeł ciepła.

To bardzo interesujące rozwiązanie szczególnie dla przedsiębiorstw zajmujących się gospodarką odpadami, recyklingiem oraz odnawialnymi źródłami energii. Kamery bardzo dobrze sprawdzają się np. w spalarniach śmieci.

Więcej informacji: Linc Polska
www.linc.pl