Strona główna Bezpieczne miasto Alicja – automatyczny dyspozytor

Alicja – automatyczny dyspozytor

Bartłomiej Dryja


W VII p.n.e. pewien Grek imieniem Hezjod w utworze Narodziny bogów wspomina o Talosie, mechanicznym strażniku Krety, stworzonym przez Hefajstosa. Ta sztuczna inteligencja miała strzec wyspy przed obcymi, pełniąc funkcję ruchomej „ochrony obwodowej”. Musieliśmy czekać wiele stuleci, zanim marzenia o automatycznej ochronie zaczęły się powoli ziszczać. Stało się to możliwe dzięki dynamicznemu rozwojowi elektroniki i informatyki w drugiej połowie XX w.

Dziś dużo się mówi o sztucznej inteligencji, uczeniu maszynowym i automatyzacji, skupiając się na pracy z obrazem. Ma to swoje uzasadnienie. Z jednej strony mamy bowiem faktyczny problem do rozwiązania, ponieważ praca z obrazem jest pracochłonna i monotonna, czyli droga, jeżeli chcemy wykonywać ją profesjonalnie. Z drugiej zaś mamy gigantyczne budżety, jakie producenci CCTV przeznaczają na badania, walcząc o uatrakcyjnienie swoich produktów. Potrzeba klientów oraz nakłady gigantów na rozwój powodują szybki postęp w zakresie sztucznej inteligencji w tym wąskim obszarze. Pytanie, jakie sobie zadaliśmy, to czy gdzieś indziej w ochronie też jest miejsce na sztuczną inteligencję. Czy kamery to jedyny obszar, gdzie AI może uwolnić człowieka od żmudnych czynności i zredukować koszty świadczenia usług?

W NEXT! wierzyliśmy, że nie. Bazując na naszym ponad 20-letnim doświadczeniu, postanowiliśmy przesunąć granicę automatyzacji jeszcze dalej, oczywiście nie pomijając przy tym również zaawansowanej analityki obrazu.

Poznajcie Alicję

Alicja to platforma do monitoringu, która ma za zadanie zautomatyzować obsługę alarmów – począwszy od odebrania sygnału z obiektu, poprzez powiadomienie właściwych osób i wysłanie patrolu, po zakończenie obsługi. Tylko w przypadku incydentów wykraczających poza standardową obsługę zdarzenie będzie kierowane do weryfikacji przez operatora człowieka. Pozwoli to jednej osobie czuwać nad wieloma tysiącami obiektów równocześnie.

Pracując nad Alicją i budując podwaliny pod automatycznego operatora, oparliśmy się na czterech filarach:

1. Wideopatrole

Pomimo że w zakresie analityki obrazu zrobiono już wiele, a na rynku jest coraz więcej kamer i rejestratorów wyposażonych w zaawansowaną analitykę, postanowiliśmy rozwinąć Alicję także w tym obszarze. Zauważyliśmy, że m.in. operatorzy nadal spędzają całe godziny, wykonując wideopatrole. Prewencja, jaką zapewniają, jest istotnym uzupełnieniem analityki obiektowej. Pozwala wychwycić zarówno problemy techniczne, jak i próby sabotażu. Typowymi elementami poddawanymi kontroli są uszkodzenie lub celowe wyłączenie kamery, utrata ostrości, przysłonięcie lub zamalowanie obiektywu czy też obrócenie kamery.

Ponadto świadczone są usługi uzupełniające oparte na rozpoznawaniu obiektów, np. określonej liczby pojazdów parkujących na placu, samochodów o zadanych numerach rejestracyjnych, osób leżących w niedozwolonych miejscach zwanych powszechnie „śpiochami”, zliczaniu klientów w sklepie o określonych godzinach. Kontrolę tych elementów przeprowadzają cyklicznie operatorzy w centrum monitoringu. Widząc to, zdecydowaliśmy się wbudować algorytmy AI w Alicję, aby zautomatyzować cały proces wideopatroli i tym samym uzupełnić analitykę obiektową. System teraz automatycznie sprawdza o określonych porach poszczególne kamery i raportuje operatorowi sytuacje odbiegające od założonych parametrów.

2. Powiadamianie głosowe

Coraz większa liczba kanałów komunikacji z osobami upoważnionymi do odwoływania alarmów ciągle nie eliminuje potrzeby komunikacji głosowej z operatorem. Dlatego też obok całego wachlarza narzędzi, takich jak SMS, MMS, push, e-mail, aplikacji na smartfony czy też stron WWW, dodaliśmy wbudowany syntezator mowy i możliwość odbioru odpowiedzi. Dzięki temu Alicja zapewnia pełne spektrum dróg komunikacji. Teraz dla każdego obiektu można budować ścieżkę konwersacji, która pozwala nie tylko przekazać informację o zdarzeniu, ale także odebrać połączenie odwołujące alarm, zgłoszenie serwisu, sprawdzenie stanu obiektu oraz wywołać wiele innych reakcji, które do tej pory wymagały zaangażowania operatora.

3. Big data

Wiedzę o specyfice obsługi konkretnych obiektów operatorzy nabywają przez lata pracy w stacji monitoringu. Często korzystają z doświadczenia i kierują się intuicją, co w przypadku tego drugiego akurat nie zawsze jest pożądane. Dążąc do sytuacji, w której decyzje są podejmowane na podstawie sprawdzonych informacji i twardych danych oraz chcąc skrócić czas budowania wiedzy przez operatorów, wprowadziliśmy całą rodzinę analiz. Dostarczają one operatorowi nie tylko konkretnych informacji, takich jak dane osoby najczęściej odwołującej alarm, średni czas odwołania czy liczba fałszywych alarmów, ale także wyliczają prawdopodobieństwo prawdziwości zdarzenia na podstawie wielu informacji historycznych i bieżących.

4. Obsługa alarmów i Kronos NET

Wszystkie powyższe elementy nie pozwoliłyby zbudować automatycznej stacji monitoringu, gdyby nie doświadczenie zdobyte przez lata przy rozwijaniu popularnej platformy Kronos NET. Alicja nie jest jednak nakładką na Kronos NET, ale całkowicie zmodernizowanym kodem przygotowanym w najnowszych narzędziach programowania i gotowym do instalacji w bezpiecznych środowiskach zamkniętych lub prywatnych chmurach. Wiele elementów systemu zostało przygotowanych praktycznie od zera, np. Konsola Video pełniąca funkcję oprogramowania VMS w ramach środowiska Alicja, inne przebudowano w celu zwiększenia ergonomii i możliwości, np. Konsola Monitoringu.

Wszystkich zainteresowanych pełnymi możliwościami systemu, a przede wszystkich chcących zoptymalizować koszty prowadzenia stacji monitoringu zapraszamy do kontaktu z naszą firmą.

Next!
al. Armii Krajowej 220
43-316 Bielsko-Biała
office@next.biz.pl
www.next.biz.pl