Strona główna Sygnalizacja Pożarowa ARGUS RV-C – certyfikowana platforma do zarządzania bezpieczeństwem pożarowym

ARGUS RV-C – certyfikowana platforma do zarządzania bezpieczeństwem pożarowym

System ARGUS RV-C klasy PSIM firmy Telbud został opracowany z wykorzystaniem sprawdzonych rozwiązań stosowanych do sterowania oraz nadzoru stacji i rozległych sieci elektroenergetycznych na terenie całego kraju. Charakteryzuje się dużą stabilnością działania, zaawansowanymi mechanizmami ochrony komunikacji i wysokim bezpieczeństwem cyfrowym. Może integrować inne systemy zabezpieczeń technicznych w zakresie monitoringu i sterowania.

Platforma jest wynikiem pracy wyłącznie polskich inżynierów i programistów – umożliwia to jego szybkie dostosowanie do bieżących potrzeb użytkowników i zmieniających się wymagań prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej. ARGUS RV-C ma świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB.

Możliwość sterowania elementami systemów ochrony technicznej z poziomu platformy integrującej pozwala na realizowanie automatycznych interakcji pomiędzy tymi systemami w odpowiedzi na sygnały alarmowe lub ostrzegawcze generowane przez którykolwiek z nich. Typowym przykładem takich interakcji jest kierowanie predefiniowanych kamer obrotowych PTZ na miejsca zdarzenia alarmowego sygnalizowanego przez system ochrony obwodowej oraz włączenie dodatkowego punktowego oświetlenia i mechanizmów zaawansowanego śledzenia obiektu.

Kompletny system

Świadectwo dopuszczenia systemu ARGUS RV-C obejmuje wszystkie elementy w zabudowach wyposażonych w urządzenia zasilające, komunikacyjne i zabezpieczające. Urządzenia te pozwalają na tworzenie zintegrowanych systemów zarządzania bezpieczeństwem pożarowym bez konieczności używania dodatkowych zewnętrznych elementów, które nie mają certyfikacji, takich jak serwery czy przełączniki sieciowe.

Do systemu można podłączyć moduły DCM-100, które uzupełniają system ppoż. o wejścia/wyjścia dwustanowe służące do sterowania m.in. systemem oddymiania, jak również innymi elementami podlegającymi automatyce budynkowej. Moduły serii
DCM-100 można rozbudowywać o kolejne, zwiększając tym samym dostępność wejść/wyjść w systemie. System ten można też wykorzystać do przeprowadzenia skutecznej ewakuacji personelu z zagrożonego obszaru.

Obsługa z poziomu stacji roboczych PC

Obsługa systemu może być prowadzona z poziomu stacji roboczych PC wyposażonych w oprogramowanie klienta aplikacji wizualizacyjnej ARGUS RV, pracującej pod systemem operacyjnym Windows. Stacje te mogą się składać z kilku monitorów LCD i współpracować z wizualizacją na wielkoformatowej ścianie graficznej. Stany całego systemu ochrony są agregowane w przejrzystym dzienniku zdarzeń, do którego spływają z rozdzielczością milisekund.

Komunikacja między urządzeniami systemu

Stabilną komunikację między urządzeniami systemu osiągnięto dzięki połączeniu serwerów zabudowanych w szafach rack, terminali operatorskich, koncentratorów interfejsów i przełączników sieciowych z ringiem światłowodowym Ethernet TCP/IP, a także powiązaniu oddalonych szafek modułów wejścia/wyjścia z szafką koncentratora ringiem magistrali RS-485, podobnie do połączeń pomiędzy centralami SSP.

Niezawodność komunikacji systemu ARGUS RV-C z integrowanymi systemami i urządzeniami ochrony przeciwpożarowej uzyskano poprzez bezpośrednie połączenia sieciowe pomiędzy odpowiednimi portami Ethernet w układzie punkt-punkt, zamiast wykorzystania dedykowanej dla systemów bezpieczeństwa sieci LAN. System umożliwia również stosowanie połączeń redundantnych na interfejsach sieciowych i szeregowych.

Oprogramowanie koncentratora interfejsów jest zintegrowane z systemowym oprogramowaniem serwera ARGUS RV przy wykorzystaniu komunikacji po sieci Ethernet TCP/IP z bezpiecznymi protokołami DNP3 lub IEC 104.

TELBUD
ul. Krauthofera 23
60-203 Poznań
www.telbud.pl