Strona główna Sygnalizacja Pożarowa RAZEM w czasach pandemii

RAZEM w czasach pandemii

W pierwszej połowie 2020 r., w czasie rozpędzającej się pandemii, przygotowaliśmy artykuł dotyczący naszych najlepszych rozwiązań, które zdecydowanie ułatwiają codzienną obsługę i nadzór serwisowanych obiektów. Zaprezentowaliśmy narzędzia zdalnego dostępu do systemu sygnalizacji pożarowej Schrack Seconet – Integral Remote.

Już wtedy, na początku niepewnego jutra, zdaliśmy sobie sprawę, że podjęta wcześniej decyzja o rozwoju narzędzi serwisowych wspierających zdalny dostęp była właściwa. Nadszedł czas na zdecydowane przyspieszenie ich rozwoju i unowocześniania, by jeszcze bardziej usprawnić obsługę systemów bezpieczeństwa w obiekcie i rozszerzyć wsparcie dla użytkownika ze strony firm serwisujących.

Doświadczenia ostatnich kilkunastu miesięcy przekonują do tego, by jeszcze szczegółowiej analizować organizację zarządzania systemami zabezpieczeń technicznych w celu zapewnienia ciągłości ich działania w sytuacji ograniczonego dostępu do obiektu i jego instalacji. Należy wziąć pod uwagę także potencjalne odizolowanie specjalistów od możliwości lokalnego nadzoru obiektu i bezpośredniej obsługi urządzeń.

Nasza uwaga powinna być skoncentrowana na doborze urządzeń wyposażonych w funkcje systemowe umożliwiające bezpieczny zdalny dostęp do instalacji bezpieczeństwa i zapewnieniu personelowi technicznemu pełnego zakresu nadzoru, a służbom serwisowym dodatkowych funkcji zdalnej konfiguracji, takich jak przy połączeniu lokalnym, przy jednoczesnym zapewnieniu wymaganych środków bezpieczeństwa. Wszystkie rozwiązania Schrack Seconet do zdalnej obsługi zostały opracowane i wykonane w taki sposób, aby umożliwić maksymalne wsparcie w tym zakresie poszczególnym użytkownikom systemów w zależności od pełnionej roli i posiadanych kompetencji.

Integral Remote

Pakiet rozwiązań na urządzenia mobilne i stacjonarne, umożliwiający zdalny dostęp do systemu sygnalizacji pożarowej Integral EvoxX, to kolejne sprawdzone i niezawodne rozwiązanie z oferty Schrack Seconet, pozwalające na nadzór, obsługę i zarządzanie instalacją sygnalizacji pożarowej bez konieczności wizyty w obiekcie. Ze względu na pandemię i jeszcze bardziej ograniczony dostęp do serwisowanych obiektów narzędzia wchodzące w skład Integral Remote zostały udoskonalone i rozszerzone o nowe funkcje.

Poszczególne aplikacje i narzędzia wchodzące w skład pakietu umożliwiają w trybie online wykonywanie wszystkich wymaganych operacji z zakresu nadzoru i/lub konfiguracji SSP. Niezależnie które aplikacje wybierzemy, zyskujemy gwarancję kontroli obiektu przez 24 godziny na dobę, a także możliwość zdalnego zdiagnozowania usterki i (w niektórych przypadkach) rozwiązania problemu (bądź wsparcie użytkownika) bez konieczności wizyty w obiekcie. Jeżeli przyjazd jest konieczny, służby serwisowe pojawiają się odpowiednio przygotowane i wyposażone w wymagane części zapasowe.

Pakiet Integral Remote

Szczególnie w ostatnim czasie zalety pakietu Integral Remote dostrzegają uczestnicy rynku bezpieczeństwa pożarowego, zarówno inwestorzy, jak i firmy obsługujące i serwisujące systemy. Od pojawienia się ograniczeń związanych z pandemią wprowadziliśmy specjalną ofertę cenową dla wszystkich narzędzi wchodzących w skład Integral Remote.

Platforma S2Service

Platforma S2Service to najnowszy pakiet narzędzi w ofercie Schrack Seconet zaprojektowany i stworzony przez Schrack Seconet w oparciu o rozwiązanie chmurowe przygotowane specjalnie do rozszerzonej zdalnej obsługi, nadzoru i zarządzania instalacjami bezpieczeństwa pożarowego, wspomagające proces inwestycyjny na każdym jego etapie. Projektanci/instalatorzy poprzez platformę informatyczną pracującą w chmurze mają dostęp do pełnej dokumentacji technicznej i serwisowej każdego elementu systemu. Baza dokumentacji jest automatycznie synchronizowana z serwerami Schrack Seconet, gwarantując dostęp do wszystkich aktualizacji.

Rozwiązanie pozwala inwestorom i firmom instalatorskim obniżyć koszty serwisu i skrócić czas reakcji na zgłoszenia serwisowe. Specjalna bezpieczna infrastruktura IT umożliwia zdalny dostęp i wygodne zarządzanie wszystkimi systemami sygnalizacji pożarowej Schrack Seconet obsługiwanymi przez firmę z poziomu jednej platformy serwisowej. Informacje o obsługiwanych instalacjach, wraz z aktualną dokumentacją techniczną, protokołami serwisowymi i harmonogramami prac serwisowych są przechowywane w jednym bezpiecznym miejscu, a rozbudowane narzędzia analityczne usprawniają i ułatwiają planowanie prac serwisantów. Podgląd zdarzeń w czasie rzeczywistym i automatyczne generowanie protokołów serwisowych zawierających kluczowe informacje (np. zdjęcia, uwagi serwisowe) zapisywane w chmurze w trakcie prac serwisowych w pełni automatyzuje proces i znacznie skraca jego czas.

Platforma chmurowa z wielostopniową autoryzacją dostępu dla użytkowników oraz szyfrowane połączenia tunelowe VPN z nadzorowanymi instalacjami sygnalizacji pożarowej zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa.

Możliwości S2Service pozwalają na wykonywanie dużej części prac serwisowych w bezpieczny sposób zdalnie, bez konieczności udawania się do obiektu. Wszystkie nieprawidłowości są na bieżąco analizowane i raportowane, a fizyczną obecność obsługi technicznej na miejscu instalacji można ograniczyć do niezbędnego minimum. Obsługa, korzystając z bezpiecznego połączenia, może szybciej reagować na zgłoszenie serwisowe, a w czasie normalnej eksploatacji dbać o prawidłowy, wysoki poziom sprawności i aktualności oprogramowania swoich instalacji. W przypadku instalacji ze starszymi urządzeniami Schrack Seconet narzędzie, po analizie bieżącej konfiguracji i wersji oprogramowania, umożliwia sprawne zaplanowanie procesu rozbudowy czy modernizacji.

System zarządzania bezpieczeństwem pożarowym SIS-FIRE

W zapewnieniu ciągłości działania obiektu kluczową rolę odgrywa system integrujący urządzenia przeciwpożarowe (SIUP). Realizuje on zaawansowane funkcje nadzoru, sterowania i zarządzania urządzeniami ppoż. wraz z innymi zintegrowanymi z nim urządzeniami/systemami mającymi bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pożarowe obiektu. SIUP SIS-FIRE, oprócz lokalnych stacji operatorskich, umożliwia zastosowanie również stanowisk do zdalnego zarządzania, co ułatwia przekierowanie kompetencji nadzoru poza obiekt do zewnętrznych centrów zarządzania. Takie rozwiązanie zdecydowanie usprawnia bieżącą eksploatację, szczególnie w przypadku ograniczeń związanych z dostępem do obiektu. Dotychczasowe realizacje i wdrożenia systemu SIS-FIRE w Polsce potwierdzają, że jest on z powodzeniem wykorzystywany do centralnego nadzoru i zarządzania rozproszonymi instalacjami bezpieczeństwa pożarowego w ramach organizacji danego klienta.

SIUP, jako jedyny system bezpieczeństwa, jest umocowany prawnie do zarządzania ewakuacją ludzi. Ma to ogromne znaczenie nie tylko w przypadku wystąpienia pożaru, ale też podczas innych zdarzeń kryzysowych (np. wyciek toksycznego gazu w obiekcie przemysłowym). W sytuacji zagrożenia system aktywnie wspiera operatora dzięki specjalnym instrukcjom/procedurom postępowania przygotowanym na podstawie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i innych procedur bezpieczeństwa obiektu. Tym, co dodatkowo wyróżnia SIUP, jest możliwość dynamicznego ręcznego przesterowania (zmiana automatycznego scenariusza działania) zintegrowanych urządzeń ppoż. i technicznych obiektu w odpowiedzi na niekontrolowany rozwój pożaru czy inne zdarzenia kryzysowe.

Zastosowanie SIUP do zdalnego nadzoru i zarządzania wymaga zapewniania odpowiednich środków bezpieczeństwa w zakresie ciągłości działania infrastruktury informatycznej (np. redundancja krytycznych tras komunikacyjnych i/lub urządzeń) oraz odpowiedniej ochrony w zakresie szeroko rozumianego cyberbezpieczeństwa.

Wszystkie narzędzia do zarządzania i zdalnej obsługi obiektów, zwłaszcza rozproszonych, tworzymy i stale udoskonalamy, by zapewnić klientom i użytkownikom naszych systemów jeszcze wyższy poziom bezpieczeństwa. Mamy nadzieję, że nasze starania wspierają i będą wspierać działania naszych najlepszych Partnerów w Polsce na każdym etapie inwestycji, a inwestorom i firmom serwisującym nie tylko znacznie ograniczą koszty, ale przede wszystkim podniosą komfort pracy i użytkowania.

Schrack Seconet Polska
ul. A. Branickiego 15,
02-972 Warszawa
www.schrack-seconet.pl