Strona główna Bezpieczne miasto BCS Manager – wszystko w jednym

BCS Manager – wszystko w jednym

Marcin Morzyk
BCS


Duża dynamika rozwoju systemów monitoringu wizyjnego w ostatnich latach sprawiła, że czas dostępności urządzeń oferowanych przez producentów się skrócił.
Na początku roku pojawiła się nowa linia produktów BCS Point. Nowością jest również oprogramowanie BCS Manager integrujące wszystkie urządzenia BCS, od najstarszych po najnowsze.

Oprogramowanie ma wiele udogodnień dla użytkownika, np. podgląd, odtwarzanie materiału oraz automatyczną reakcję na alarmy z urządzeń. Jest również użytecznym narzędziem przy integracji i rozbudowie systemu dozoru wizyjnego.

Podgląd
Bogata gama urządzeń w ofercie BCS udostępnia instalatorowi najnowsze techniki przesyłania sygnału wizyjnego w najwyższych rozdzielczościach. Instalacje systemów, ich topologia, liczba i typ urządzeń w systemie dla każdego obiektu mogą być różne. BCS Manager jest dedykowanym oprogramowaniem do obsługi wszystkich urządzeń BCS w systemach Windows i Mac OS X.

Oprogramowanie umożliwia dodanie do listy urządzeń i obsługę nawet 1000 rejestratorów lub kamer, a także wyświetlanie 8 kart (obsługa 8 monitorów). Każda z kart/zakładek obsługuje maksymalnie 64 obrazy z kamer. Pozwala to na tworzenie za pomocą oprogramowania BCS Manager stanowisk wielomonitorowych. Możliwości wyświetlania obrazów z kamer w oprogramowaniu są ograniczone głównie wydajnością jednostki, na której został zainstalowany BCS Manager. Do podglądu w podziale przy wyświetlaniu obrazów z wielu kamer wykorzystuje się dodatkowy strumień, który w kamerach i rejestratorach BCS jest domyślnie ustawiony w rozdzielczości D1. Pełna rozdzielczość kamery jest pokazywana po wywołaniu pojedynczego kanału lub uruchomieniu zoomu cyfrowego. Dzięki temu oszczędza się pasmo wykorzystywane przez program w sieci.

Użytkownik może skonfigurować i zapisać spersonalizowane okno podglądu, które na jego życzenie zostanie wywołane automatycznie lub ręcznie. Częstym wymogiem jest działanie bezobsługowe. BCS Manager po odpowiednim skonfigurowaniu sekwencji i zadań potrafi po otwarciu programu automatycznie pokazać widok z kamer nawet na wielu monitorach, przypisując konkretne karty podglądu do poszczególnych monitorów.

Alarmy z urządzeń
Ważnym udogodnieniem dla użytkowników jest możliwość automatycznej reakcji na występujące alarmy. Po odpowiednim skonfigurowaniu reguł oprogramowanie powiadamia o detekcji ruchu z dowolnego kanału, zasłonięciu kamery lub błędzie dysku w rejestratorze. Wystąpienie takiego alarmu wywoła dowolną kamerę systemu lub zapisany wcześniej widok. Reguły alarmów są konfigurowane dowolnie wg terminarza tygodniowego. W oknie podglądu na liście urządzeń użytkownik widzi również stan wejść i wyjść alarmowych zarówno z kamer, jak i z rejestratorów oraz kamer podłączonych do rejestratora, jeżeli posiadają wejścia lub wyjścia. Oprogramowanie umożliwia aktywację wyjścia alarmowego, co pozwala na integrację z innymi systemami.

Odtwarzanie
Jedną z podstawowych funkcji oprogramowania BCS Manager jest szybki dostęp do nagrań w rejestratorach. Można wybrać dowolny kanał lub kilka kanałów z rejestratorów znajdujących się na liście urządzeń, odtworzyć nagranie i zapisać je na dysku komputera. Odtwarzanie z urządzeń jest możliwe z różnymi prędkościami, z możliwością dowolnej zmiany czasu odtwarzania dla każdego z kanałów. Podział okien odtwarzania jest dowolny, na karcie odtwarzania można maksymalnie wyświetlić 64 okna.

Udogodnieniem jest możliwość włączenia synchronizacji odtwarzania, co pozwala na uporządkowanie czasów odtwarzanych kanałów. Intuicyjna funkcja wycinania nagrań, kryjąca się pod ikoną nożyczek, pozwoli sprawnie zgrać na dysk komputera wyszukany materiał. Użytkownik może dopasować zakres zgrywanego materiału co do sekundy, zrezygnować z nagrywania dowolnego kanału oraz wybrać miejsce zapisu na dysku. Po zapisaniu materiału może przejść do folderu zapisu lub zapisany materiał odtworzyć.

Systemy monitoringu wizyjnego podlegają ciągłym przemianom i rozwojowi, dlatego wybrane urządzenia powinny mieć możliwości adaptacji nowych technologii i dołączania pojawiających się coraz nowszych rozwiązań. BCS Manager umożliwia integrację wszystkich produktów z oferty BCS, gwarantując użytkownikowi możliwość rozbudowy lub zmiany technologii bez konieczności wymiany już zainstalowanych urządzeń.

BCS
www.bcscctv.pl