Strona główna Bezpieczne miasto AxxonSoft – VMS dla smart cities

AxxonSoft – VMS dla smart cities

Michał Przybylski
AxxonSoft Polska


Miasto inteligentne można zdefiniować jako wykorzystujące technologie informacyjno-komunikacyjne w celu zwiększenia interaktywności i wydajności infrastruktury miejskiej oraz jej komponentów składowych, a także w celu podniesienia świadomości mieszkańców. Ważnym elementem jest dozór wizyjny wykorzystywany najczęściej do archiwizowania zdarzeń oraz dynamicznego dozoru za pomocą kamer stało-i zmiennopozycyjnych.

Zdarzenia są analizowane przez operatorów. Niestety, zarówno liczba operatorów, jak i ich zdolności przetwarzania dużej ilości informacji są ograniczone, dlatego od automatyzacji i wsparcia pracy operatorów rozpoczynają się zadania dla systemów zarządzania wideo (VMS).

Video Management System
VMS to system obejmujący działania oparte na zarządzaniu kamerami, ich konfiguracją, rejestracją materiału, zarządzaniu nim oraz analizą wraz z raportowaniem. Najnowsza wersja systemu AxxonSoft nie tylko spełnia wszystkie te funkcje, ale też dostarcza dodatkowych funkcjonalności, takich jak współpraca z innymi systemami czy możliwość zaimplementowania zaawansowanej analizy obrazu.

System Axxon
System VMS AxxonSoft powstał z myślą o środowiskach rozproszonych, takich jak infrastruktura miejska. Zapewnia pełną skalowalność zaprojektowanego rozwiązania nie tylko w wymiarze jego powiększenia (obszaru lub ilości), ale także umożliwia integrację urządzeń końcowych różnych producentów, różnych funkcjonalności, a nawet urządzeń różnych generacji. Pozwala to uniknąć ryzyka zbudowania systemu zamkniętego, odpornego na postęp technologiczny i ograniczającego inwestora.
System Axxon został zoptymalizowany do pracy w środowisku wielkomiejskim zarówno w warstwie technologii pracy z tysiącami kamer, bezpieczeństwa rejestrowanych i przetwarzanych danych, jak i poprzez natywną zaawansowaną analitykę wspomagającą pracę operatorów systemu.

Technologie
Przykładem technologii służących do zwiększenia użyteczności i stabilności systemu jest mikromodułowość (zapewniająca działanie systemu jako całości nawet w przypadku awarii jednego z elementów oprogramowania), Green Stream (umożliwiająca dynamiczne dzielenie i optymalizowanie strumienia wyświetlanego obrazu) czy obsługa Intel Quick Sync (pozwalająca na obsługę setek kamer jednocześnie z poziomu jednego komputera). System, dzięki nowoczesnemu interfejsowi, może też obsługiwać ściany wideo, a wielodomenowy monitoring, umożliwiający pracę z wieloma rozproszonymi serwerami jednocześnie, zapewnia elastyczną pracę w środowiskach obejmujących tysiące kamer. Wszystkie urządzenia końcowe systemu mogą być konfigurowane grupowo.

Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo – zarówno danych, jak i działania systemu – jest zapewniane poprzez redundancję serwerów, zaawansowane zarządzanie prawami użytkowników (np. obsługa LDAP), a także harmonogramy tworzenia kopii zapasowych danych oraz całego systemu i automatyczne przywracanie konfiguracji. AxxonSoft umożliwia też gromadzenie danych wideo w archiwach sieciowych i zapasowych poprzez replikację danych.

Tag & Track Pro: bezpieczne miasto – Lima w Peru

Analiza wideo
System Axxon wykazuje największą przewagę w mnogości narzędzi do analizy i interpretacji danych. Nie tylko ułatwia pracę w systemie miejskim dzięki interaktywnym mapom 3D (pozwalającym operatorowi błyskawicznie orientować się w rejonie zdarzenia, a także odtwarzać widoki z kamer „zanurzonych” wirtualnie w mapach), ale też realizuje wielowarstwowe przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym i analizuje dane archiwalne. System, rejestrując obrazy z kamer, oznacza materiał za pomocą metadanych i tworzy w ten sposób rozbudowaną bazę informacji powiązanych z obrazem wideo, które można będzie rozpoznać i przeanalizować.

Analiza real time
Bezpieczeństwo można zwiększyć, wspierając operatorów w automatycznym rozpoznawaniu zdefiniowanych zdarzeń w czasie rzeczywistym. Przykładem takiego narzędzia jest detekcja tłumu i zgrupowań, detekcja zachowań niebezpiecznych i potencjalnie niebezpiecznych, wtargnięcia na torowiska, wałęsania się, ale również nagłych zmian kierunku, detekcja osób biegnących, a także – dzięki obsłudze dwukierunkowej – audiodetekcja krzyku czy tłuczonego szkła oraz możliwość wysłania komunikatów głosowych, np. ostrzeżeń. Chcąc wspomóc operatorów, kamery można ustawić w trybie automatycznego powiększania pojazdów i osób poruszających się w polu widzenia kamery. Dla ułatwienia pracy z kamerami PTZ stworzono dodatkowe funkcje, np. Tag & Track Pro (pozwala automatycznie śledzić za pomocą kamery obrotowej pojazd lub osobę wskazane na obrazie z kamery stałopozycyjnej).

Analityka auto
Axxon wspiera również analizę ruchu i zachowań pojazdów. Dzięki wbudowanym narzędziom wykrywającym prędkość, kierunek poruszania się, wielkość i kolor obiektu można opracować scenariusze powiadamiania o sytuacjach zagrożenia, takich jak obecność dużych pojazdów w centrum, jazda pod prąd itp. Algorytmy wspierające kontrolę ruchu, takie jak detekcja ruchu na czerwonym świetle czy korków, stają się naturalnym wsparciem dla systemów inteligentnego sterowania ruchem ITS, które niejako definiują smart cities.

Analityka archiwum
Narzędzia wyszukiwania pozwalają na szybkie odszukanie dowolnych zdarzeń dotyczących wskazanego fragmentu obszaru, kadru lub obiektu. Uniwersalność zastosowań przeszukiwania, opartych na metadanych zgromadzonych informacji, pozwala stosować np. detekcję pozostawionych przedmiotów w identyfikacji działań antyterrorystycznych, ale także do wskazywania osób nielegalnie wysypujących śmieci. Każda kamera podłączona do systemu spełnia kilka funkcji – jedna kamera może zarówno śledzić ruch na ulicy w celach statystycznych, jak i chronić elementy małej architektury przed aktami wandalizmu, wykrywać obecność pojazdów komunikacji miejskiej czy zatory drogowe. Wszystkie te zarejestrowane zdarzenia można później błyskawicznie odnaleźć i zinterpretować dzięki takim narzędziom, jak Moment Quest (wielowarstwowe przeszukiwanie archiwum), Time Compressor (wizualizacja wszystkich zdarzeń w jednym klipie wideo), przeszukiwanie zdarzeń w trybie podglądu miniatur.

Moment Quest umożliwia wielowarstwowe przeszukiwanie archiwum

Scenariusze zadziałania systemu
W ramach wdrożenia systemu oraz w trakcie obsługi można przygotować łańcuchy wzajemnie wspierających się zadań i funkcji analityk oraz zgrupować je w makra przypisane konkretnym funkcjom.

Raportowanie
Działy promocji miast docenią możliwości generowania zagregowanych raportów zliczania osób na ulicach w dzień powszedni oraz podczas imprez masowych, które pozwolą ocenić ich powodzenie i popularność. System Axxon może więc stać się narzędziem pomiaru skuteczności włodarzy miasta, a także zastąpić bardzo drogie pomiary ruchu, dostarczając raporty codziennie lub na żądanie. Wyniki pomiarów oraz aktywności można nanosić na plany w formie tzw. map ciepła, które zależnie od funkcji wskazują strefy popularności lub występowanie poszukiwanego zjawiska.

Inteligentny system zarządzania ruchem w Lublinie

Podsumowanie
Zaawansowana analityka zaimplementowana w systemach VMS Axxon znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach działania smart cities. Liczba tych zastosowań rośnie wraz z możliwościami kamer, serwerów analitycznych i algorytmów. Dzięki implementacjom w miastach pojawiają się obszary, w których dotychczas nie stosowano tego typu narzędzi. Często dzięki szybkości i precyzji działania zaawansowana analiza staje się istotą inteligencji miasta. Stanowi wsparcie dla wielu służb, zwiększając ich sprawność i bezpieczeństwo. Miasta dzięki temu stają się czystsze, mniej zakorkowane, lepiej zarządzane i bezpieczniejsze. Takie parametry cechują ośrodki szybko się rozwijające, w których ludzie chcą się osiedlać i pracować – stają się miejscami dynamicznego rozwoju społeczeństwa, zasługując na miano smart city.

AxxonSoft Polska
ul. Olszańska 5H, 31-513 Kraków
Tel. 12 393-58-01
http://www.axxonsoft.com/pl/