Strona główna Bezpieczeństwo biznesu Bezpieczeństwo – najważniejsza funkcja Smart City

Bezpieczeństwo – najważniejsza funkcja Smart City

Troska o bezpieczeństwo publiczne jest nieodzowną częścią idei inteligentnych miast. Najnowsze trendy w tej dziedzinie obejmują przełamywanie instytucjonalnej silosowości służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, automatyzację procesu pozyskiwania informacji oraz ich wielowymiarowej analizy.

Centrum Zarządzania Operacyjnego

Centrum Zarządzania Operacyjnego

Zapewnienie szeroko rozumianego bezpieczeństwa publicznego jest jednym z podstawowych zadań urzędu miasta i współpracujących z nim służb. Jednocześnie samorządowcy planując politykę bezpieczeństwa publicznego muszą brać pod uwagę wiele okoliczności – na współczesne miasta należy patrzeć jak na układ sieciowy, którego elementami są mieszkańcy, transport i komunikacja, wodociągi, infrastruktura energetyczna oraz usługi komunalne.
Zgodnie z ideą smarter city wszystkie te elementy znajdują się w procesie permanentnej transformacji – obejmującej m.in. rozwój i postępującą integrację wspierających je systemów teleinformatycznych – wszystko dla poprawy komfortu życia mieszkańców oraz ich bezpieczeństwa.
Nowe wyzwania i zagrożenia oraz innowacje technologiczne leżą u podstaw nowoczesnych systemów bezpieczeństwa publicznego. Uzupełniają one tradycyjny komponent ludzki (pracownicy „w terenie”) o system zarządzania informacjami – pozwalający na lepsze wykorzystanie dostępnych lub na bieżąco pozyskiwanych danych. Dlatego warunkiem skutecznego działania w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego jest rozwijanie zdolności do ich pozyskiwania i analizowania oraz do podejmowania działań – na podstawie tych danych – w czasie rzeczywistym.
Kompleksowe podejście do bezpieczeństwa publicznego proponowane przez IBM składa się z pięciu kompetencji. Tworzą one zintegrowany system analizy ryzyka i odpowiedzi na zagrożenia, który obejmuje:

  • dostęp do danych krytycznych – co oznacza digitalizację dostępnych danych nt. zasobów miejskich (w tym infrastruktury) i, z tym skorelowane, użycie nowych źródeł takich jak monitoring wizyjny, ale również Internet czy sieci społecznościowe;
  • skoordynowane i zintegrowane systemy informacyjne – zapewniające sprawny przepływ informacji wewnątrz organizacji;
  • zwiększoną świadomość sytuacyjną – opartą na dostarczaniu służbom pierwszego reagowania niezbędnych informacji poprzez efektywne kanały komunikacji;
  • planowanie i podejmowanie działań proaktywnych – czyli zdolność do odkrywania korelacji i wskazówek wśród ogromnej ilości pozornie niepowiązanych danych oraz przekształcenie ich w informacje operacyjne, w celu neutralizacji zagrożeń – czyli rozwiązania problemów zanim się pojawią;
  • zintegrowaną ocenę zagrożeń i zdolność do szybkiej odpowiedzi – czyli zdolność do zebrania wszystkich tych kompetencji, w celu podniesienia skuteczności współpracy między służbami zabezpieczającymi i ratowniczymi.

Do realizacji tych zadań IBM od kilkunastu lat opracowuje rozwiązania, które znalazły już zastosowanie w miastach na całym świecie, m.in. w Nowym Jorku, Chicago, Johanesburgu, Rio de Janeiro, czy Madrycie.
IBM Inteligent Operations Center oraz IBM Video Analytics to kluczowe komponenty platformy obejmującej integrację systemów monitoringu oraz automatyzację przetwarzania i analizy pochodzących z nich danych, wraz z korelacją z danymi z innych źródeł, np. systemów pogodowych, czujników poziomu wody (w miastach nadbrzeżnych) czy też sieci infrastrukturalnych. Zadaniem platformy jest zaś nie tylko identyfikacja zagrożeń i powiadamianie odpowiednich służb o zaistnieniu niebezpiecznych zdarzeń, lecz także wsparcie zarządzania działaniami operacyjnymi poprzez automatyzację procedur właściwego reagowania.

Marek Okularczyk
Dyrektor Programu Smarter City
IBM Polska
marek.okularczyk@pl.ibm.com