Strona główna Kontrola Dostępu Integriti Security Management System: integracja z systemami wykrywania pożaru

Integriti Security Management System: integracja z systemami wykrywania pożaru

Jednym z partnerów tegorocznej, V edycji Ogólnopolskich Dni Zintegrowanych Systemów Bezpieczeństwa Pożarowego Schrack Seconet i Partnerzy w Jachrance była firma IDE. W trakcie dwudniowych specjalistycznych wykładów połączonych z praktycznymi warsztatami u poszczególnych producentów uczestnicy mieli okazję pogłębić i usystematyzować swoją wiedzę z zakresu zaawansowanych systemów zabezpieczeń.

IDE jako partner szkolenia w Jachrance
Pierwszego dnia szkolenia przedstawiciel spółki ID Electronics wygłosił wykład „Współpraca systemów zabezpieczeń z Systemem Integrującym Urządzenia Przeciwpożarowe – funkcjonalność i połączenia”. Pracownicy firmy poprowadzili też warsztaty: „Integracja systemu zabezpieczeń z windami i automatyką budynkową z wykorzystaniem interfejsu wysokiego poziomu” oraz „Funkcje kontroli dostępu wspierające ewakuację”, powtórzone następnego dnia. Zostały one oparte na systemie zarządzania bezpieczeństwem INTEGRITI firmy Inner Range, zwycięzcy plebiscytu czytelników na Produkt Roku 2016, wyróżnionego ponadto dwukrotnie nagrodami brytyjskiego „Benchmark Magazine” (www.benchmarkmagazine.com).
System zarządzania bezpieczeństwem INTEGRITI jest oparty na zintegrowanych systemach sygnalizacji włamania i napadu, kontroli dostępu i sterowania windami z systemami dozoru wizyjnego, automatyki inteligentnego budynku, interkomami, depozytorami kluczy, automatycznym rozpoznawaniem tablic rejestracyjnych, sygnalizacji pożarowej i innymi. Jest łatwo skalowalny, kompatybilny wstecznie z modułami CONCEPT 4000 i fabrycznie przygotowany do integracji z systemami innych producentów.
INTEGRITI – następca systemu CONCEPT 4000 – wykonywany również w 3. stopniu zabezpieczenia (zgodnie z normami europejskimi i polskimi PN-EN 50131), przeszedł w tym roku certyfikację na zgodność z wyśrubowaną klasą 5. (wskazującą systemy do zastosowań high security, m.in. w obiektach rządowych, militarnych czy finansowych) zgodnie z normą australijską/nowozelandzką AS/NZS 2201.1:2007 – Intruder Alarm Systems – Client’s Premises – Design, Installation, Commissioning and Maintenance.
Platformę wybranych urządzeń i oprogramowania gwarantujących szyfrowanie AES 128 bit. wszystkich kanałów transmisyjnych, począwszy od kart, poprzez czytniki, po urządzenia i sieć komputerową nazwano INFINITI Class 5.

Integriti wspomaga systemy sygnalizacji pożarowej w czasie ewakuacji

Rys. 2. Uproszczony schemat powiązania zintegrowanego systemu bezpieczeństwa pożarowego Schrack Seconet z systemem zarządzania bezpieczeństwem Integriti

Rys. 2. Uproszczony schemat powiązania zintegrowanego systemu bezpieczeństwa pożarowego Schrack Seconet
z systemem zarządzania bezpieczeństwem Integriti

Zrealizowanie integracji systemu zabezpieczeń z systemami sygnalizacji pożarowej wymaga wysokich kwalifikacji, aby nie spowodować zagrożenia nieprawidłowego zadziałania systemów w sytuacjach kryzysowych.
W czasie warsztatów inżynierowie IDE zwrócili uwagę na dwa istotne aspekty związane z ewakuacją budynków. Pierwszy z nich to realizacja funkcji „sprawdzanie obecności” (roll call), zdefiniowanej w nowej normie na kontrolę dostępu* następująco: funkcja tworząca listę użytkowników (…) zarejestrowanych jako pozostających „w” obszarze (ach) kontrolowanych przez elektroniczny system kontroli dostępu. Rozwiązanie wykorzystujące omawianą funkcję, powszechnie stosowane za granicą, w naszym kraju jest praktycznie nieznane.
Funkcja pozwala na sprawdzenie, kto pozostał w budynku po ogłoszeniu ewakuacji i gdzie ewentualnie przebywa. Jej działanie opiera się na wykorzystaniu zewnętrznego, wandaloodpornego czytnika kontroli dostępu, zamontowanego w punkcie zbiórki do ewakuacji. Ewakuowani mają obowiązek wczytać swoją kartę, gdy tylko dotrą do tego miejsca.
Oprócz momentu prawdziwej ewakuacji funkcja ma zastosowanie w trakcie obowiązkowych ćwiczeń.
Łatwo wówczas sprawdzić, kto nie wziął udziału w ćwiczeniach, i wyciągnąć konsekwencje w stosunku do osób uchylających się od udziału w tego typu szkoleniach.
W Jachrance zademonstrowano również współpracę pomiędzy zintegrowanym systemem bezpieczeństwa pożarowego Schrack Seconet, systemem zarządzania kamerami Hanwha Techwin Europe (dawniej Samsung Techwin Europe) a systemem zabezpieczeń Integriti.

Ciekawą funkcję zrealizowano w oparciu o moduł systemu Integriti – DC Power HUB. Jego zastosowanie rozwiązało problem potwierdzenia faktycznego odblokowania przez moduł systemu sygnalizacji pożarowej przejść ewakuacyjnych objętych kontrolą dostępu. Sygnał wysyłany z modułu Integriti potwierdza, że przez rewersyjny (tzn. bez napięcia otwarty, NO) aktywator przejścia kontrolowanego (np. zworę elektromagnetyczną czy elektrozaczep) faktycznie przestał płynąć prąd, czyli potwierdza, że przejście jest gotowe do przeprowadzenia ewakuacji.
Schemat blokowy przedstawionego rozwiązania pokazano na rys. 2.

Rys. 3. Miejsce zbiórki do ewakuacji z czytnikiem do realizacji funkcji sprawdzania obecności

Rys. 3. Miejsce zbiórki do ewakuacji z czytnikiem do realizacji funkcji sprawdzania obecności

Uwagi końcowe

W trakcie spotkania szkoleniowego Schrack Seconet i Partnerzy pokazano, że dla poprawy bezpieczeństwa obiektu współdziałanie systemu sygnalizacji pożarowej i pozostałych systemów zabezpieczeń jest nie tylko możliwe, ale również wskazane.
Instalowanie coraz bardziej wyrafinowanych systemów zabezpieczeń wymaga coraz lepiej zdefiniowanej współpracy między nimi. To warunek konieczny uzyskania poprawy bezpieczeństwa, adekwatnej do ponoszonych nakładów finansowych.

* PN-EN 60839-11-1 – Systemy alarmowe i elektroniczne systemy zabezpieczeń. Część 11-1: Elektroniczne systemy kontroli dostępu. Wymagania dotyczące systemów i części składowych).

ID Electronics
ul. Przy Bażantarni 11; 02-793 Warszawa
tel. 22 649 60 95, 22 649 60 94;
faks 22 649 61 00
ide@ide.com.pl www.ide.com.pl