Strona główna Bezpieczne miasto Bezpieczeństwo w obiektach użyteczności publicznej – warsztaty antyterrorystyczne

Bezpieczeństwo w obiektach użyteczności publicznej – warsztaty antyterrorystyczne

Zapraszamy na ogólnopolskie warsztaty naukowo-techniczne: Bezpieczeństwo obiektów użyteczności publicznej w obszarze przygotowania i reagowania na zamachy.

Dobre praktyki i rekomendacje będą dotyczyć trzech głównych tematów:
Masowy zabójca,
Urządzenia wybuchowe,
Sytuacja zakładnicza w obiekcie.

Czas i miejsce:
👉 Platforma Zoom, 17.12.2020 godz. 9.00 – 15.00

Organizatorzy:
👉 Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Społeczno-Prawnych we Wrocławiu WSBPI Apeiron
👉 Safety Project

Współorganizatorzy:
👉 Uniwersytet Opolski – Instytut Nauk o Polityce i Administracji
👉 Uniwersytet Wrocławski – Zakład Socjologii Grup Dyspozycyjnych
👉 Szkoła Policji w Katowicach
👉 Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Opolu
👉 Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu
👉 Polska Izba Ochrony
👉 Naukowe Koło Działań Antyterrorystycznych i Kontrterrorystycznych (WSBPI Apeiron)
👉 Akademickie Koło Naukowe Security&Society (Uniwersytet Wrocławski)
👉 Carrier Fire & Security

Udział ekspercki:
👉 Centrum Prewencji Terrorystycznej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Zabezpieczenie techniczne Warsztatów:
👉 Carrier Fire & Security

Partnerzy techniczni:
👉 Herz New Technologies

Opis warsztatów:

1. Warsztaty skierowane są do:

a. osób zarządzających bezpieczeństwem i wykonujących zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w budynkach użyteczności publicznej;
b. naukowców oraz studentów profili związanych z bezpieczeństwem;
c. uczniów szkół średnich o profilach mundurowych;
d. wszystkich osób zainteresowanych poprawą swojego bezpieczeństwa.

2. Warsztaty prowadzone będą w interaktywnej formie prezentacji z przewagą omawiania elementów praktycznych.

3. Udział w warsztatach jest bezpłatny i odbędzie się za pośrednictwem platformy internetowej Zoom.

4. Formularz rejestracji na warsztaty znajduje się pod adresem: https://www.safetyproject.pl/warsztaty/. Rejestracja na wydarzenie oznacza akceptację Regulaminu oraz Polityki Prywatności, znajdujących się na stronie internetowej Organizatora.

5. Obrady warsztatowe będą rejestrowane i zostaną zamieszczone w widoku publicznym na platformie YouTube – Project Safe-TY.

6. Warsztaty będą prowadzone w kilku podstawowych obszarach tematycznych:

a. natura i specyfika zamachów o różnym podłożu działania sprawców;
b. techniki i metody przeprowadzania zamachów;
c. reagowanie na zamachy;
d. procedury bezpiecznych zachowań w sytuacjach zagrożenia;
e. przygotowanie obiektu na zamach;
f. ostrzeganie, alarmowanie i ewakuacja w obiektach;
g. ochrona fizyczna w reagowaniu na zamachy;
h. wykorzystanie systemów zabezpieczeń technicznych w reagowaniu i zapobieganiu zamachom.

Komitet Organizacyjny Warsztatów:
👉 mjr rez. dr inż. Jarosław Stelmach – tel.: 531419151, e-mail:  kongres@safeplace.edu.pl
👉 mgr Marcin Kożuszek – tel.: 790426668, e-mail: kongres@safeplace.edu.pl
👉 mgr Izabela Sazońska – WSBPI Apeiron
👉 Nikola Lalek – Uniwersytet Wrocławski

Kontakt:
👉 tel.: 531419151 (Sekretariat Kongresu), e-mail: kongres@safeplace.edu.pl

Zobacz agendę – plik pdf