Strona główna Bezpieczne miasto Bezpieczna komunikacja w sterylnych warunkach

Bezpieczna komunikacja w sterylnych warunkach

Standardy bezpieczeństwa w pomieszczeniach sterylnych, szpitalach, laboratoriach, zakładach produkcyjnych przemysłu farmaceutycznego są niezwykle wysokie i podlegają surowym wymaganiom technicznym. Zasady bezpieczeństwa są nadrzędne, ale często utrudniają komunikację na stanowisku pracy.

Zaawansowany technicznie system komunikacji Commend płynnie integruje się z wymagającymi środowiskami pracy, przyczyniając się do zwiększenia wydajności przy jednoczesnej poprawie bezpieczeństwa pracy. To higieniczne rozwiązanie zaprojektowano zgodnie z GMP (Good Manufacturing Practice), posiada też Atest Higieniczny wydany przez PZH.

Podstawowym zadaniem rozwiązań interkomowych Commend jest zapewnienie łączności głosowej pomiędzy strategicznymi miejscami szpitala czy innymi wymagającymi sterylności pomieszczeniami. Umożliwiają to terminale firmy Commend instalowane w salach chorych, salach operacyjnych, pomieszczeniach personelu, laboratoriach, przejściach, windach i innych pomieszczeniach użytkowych. Personel medyczny może komunikować się między sobą, a także z centralnymi i pomocniczymi punktami systemu. Rolę tych drugich odgrywają zwykle dyżurki pielęgniarskie. Centralne punkty systemu najczęściej lokuje się w dyżurce szpitala. Stacje interkomowe mogą pełnić jednocześnie funkcję kontroli dostępu (sterowanie drzwiami). Pielęgniarka może z poziomu interkomu wpuścić interesantów na oddział, nie opuszczając stanowiska pracy.

Szpital Miejski w Świnoujściu wykorzystał takie rozwiązanie do komunikacji w salach operacyjnych, gabinetach lekarzy i pielęgniarek. Pulpity interkomowe znajdują się we wszystkich pomieszczeniach tzw. strefy czystej tej placówki.
– System łączności interkomowej firmy Commend zapewnia komunikację między głównym punktem pielęgniarskim, gabinetami zabiegowymi, salami operacyjnymi, pracowniami RTG. Stacje interkomowe posiadają wymagane certyfikaty i dopuszczenia jednostek zewnętrznych – mówi Leszek Schmidt, kierownik działu w C&C Partners.

Wyróżniającym się modelem stacji interkomowej jest WS800FDMD, który posiada zgodność z normami EN14644-1 Klasa 1-9 (klasyfikacja pomieszczeń czystych) oraz IEC60601-1 (norma EMC dla urządzeń medycznych). Co więcej, jest wyposażony w membranę uszczelniającą o działaniu antybakteryjnym. Oznacza to, że powierzchnia jest zabezpieczona przed namnażaniem się bakterii! Urządzenia zostały przetestowane w firmach farmaceutycznych i szpitalach przy użyciu środków dezynfekcyjnych i płynów do sterylizacji. W sytuacjach alarmowych bądź przy poszukiwaniu pracowników dużym ułatwieniem jest możliwość nadawania przez system Commend rozgłoszeń grupowych na interkomy, systemy rozgłoszeniowe PA, radiotelefony działające w określonym miejscu bądź w całym szpitalu.

Pacjent pod czujnym… uchem

Zastosowanie zintegrowanego systemu łączności znacznie też poprawia jakość opieki nad pacjentami. Można go integrować z dowolnym rozwiązaniem przyzywowym. W jego skład wchodzą cięgna lub przyciski przy łóżkach chorych, terminale przy łóżkach lub jeden na pokój, lampki sygnalizacyjne nad drzwiami wejściowymi do sali oraz przyciski kasowania, przywołania czy wezwania lekarza. W momencie aktywacji wezwania system wysyła informację o zdarzeniu na wskazane terminale (pielęgniarka).

Zarządzanie bezpieczeństwem z jednego miejsca

Operator centrum zarządzania systemu łączności może także korzystać z systemów zarządzania informacją o bezpieczeństwie fizycznym klasy PSIM+ integrujących systemy kontroli dostępu, sygnalizacji włamania i napadu, monitoringu wizyjnego oraz omawiany system interkomowy Commend. Umożliwia on zarządzanie wszystkimi elementami z poziomu wspólnego interfejsu użytkownika, który zapewnia odpowiednio wczesne alarmowanie o stanach zagrożeń, archiwizację zdarzeń wraz ze skorelowanym zapisem wideo i podejmowanie stosownych działań, procedur czy odpowiednich polityk bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych.

C&C Partners
ul. 17 Stycznia 119, 121
64-100 Leszno
https://www.ccpartners.pl