Strona główna Infrastruktura krytyczna Bezpieczne lotnisko – obiekt i jego otoczenie pod specjalnym nadzorem

Bezpieczne lotnisko – obiekt i jego otoczenie pod specjalnym nadzorem

Zapewnienie bezpieczeństwa obiektów o znaczeniu krytycznym wymaga zintegrowania wielu warstw systemów zabezpieczeń, w tym ochrony perymetrycznej. Lotniska ze względu na strategiczne znaczenie są tą klasą obiektów, gdzie zagrożenie wtargnięciem na teren zastrzeżony nie może zostać zignorowane.

Obwód ochrony portu lotniczego jest wzmacniany urządzeniami monitorującymi służącymi do detekcji wtargnięć oraz informowania służb nadzorujących bezpieczeństwo obiektu. Inteligentne systemy i urządzenia SIOUX PRO2 i MICRO RAY zostały tak zaprojektowane, by mogły znajdować zastosowanie w ochronie obiektów wymagających najwyższego poziomu zabezpieczeń. Paweł Cendrowski, specjalista i dyrektor handlowy firmy Cias, przedstawia rozwiązania sprzętowe spełniające wyżej postawione wymagania.

Czujniki systemu SIOUX PRO2 są instalowane na ogrodzeniach co 5 metrów. Wykorzystują w swoim działaniu technologię 3D MEMS. Dzięki niej oraz analizie sygnałów opartej na algorytmie FUZZY LOGIC system wykrywa próby wspinania się, przecinania lub obalania ogrodzenia, przy jednoczesnej odporności na warunki zewnętrzne, np. porywy wiatru, drgania wywołane przez przejeżdżające pojazdy. System pozwala na zastosowanie topologii pętlowej, co uodparnia go na przypadki utraty ciągłości działania magistrali sygnałowo-prądowej spowodowane usterką lub celowym uszkodzeniem.

W ciągu czujników można zastosować dodatkowe izolatory zwarć i moduły wejść pozwalające na zbieranie sygnałów alarmowych z czujek zewnętrznych, np. kontaktronów zabezpieczających bramy wjazdowe. Jeden sterownik systemu SIOUX może nadzorować do 1400 m ogrodzenia i na tej długości pozwala wydzielić nawet 80 stref alarmowych o dowolnej długości, również z wykorzystaniem technologii TOUCH&ZONE. Sterowniki SIOUX można łączyć w system o dowolnej długości, co w przypadku lotnisk jest bardzo przydatne.

Sygnały alarmowe mogą być przekazywane do systemu nadrzędnego przez standardowe przekaźniki lub z wykorzystaniem integracji programowych. System może wówczas podać miejsce naruszenia z dokładnością do 1 metra, a nie do wyznaczonej strefy alarmowej. Najdłuższy system ochrony obwodowej oparty na czujniku SIOUX ma długość ponad 35 km i zabezpiecza jedno z największych lotnisk we Włoszech. Do zabezpieczenia odcinków ogrodzenia wykonanych z innych elementów niż siatka lub panele można zastosować bariery mikrofalowe MICRO-RAY. Pozwalają one na utworzenie bardzo wąskiej strefy detekcyjnej o szerokości 1 m, długości do 100 m i wysokości do 3 m.

Jest to produkt unikatowy na skalę światową. Łączy wszystkie zalety barier mikrofalowych (niezawodne działanie w każdych warunkach pogodowych, nie reaguje na opady śniegu lub deszczu, mgłę, szron, szadź, warunki nasłonecznienia) i dostępną dotychczas jedynie dla barier podczerwieni wąską strefę detekcji. Rozwiązanie wielowiązkowe pozwala na rozdzielenie charakterystyki działania bariery.

Część dolna może wykrywać powolne przekradanie się przez strefę detekcji, górna – próby szybkiego jej pokonania. Obie skonfigurowane jako pracujące w przestrzeni, w której obecne są ptaki lub małe zwierzęta, minimalizują liczbę niepożądanych alarmów. Tak jak w przypadku wszystkich cyfrowych urządzeń firmy CIAS, również MICRO-RAY ma możliwość zasilania lokalnego napięciem 13,8 V lub poprzez PoE. Sygnały alarmowe są przekazywane do systemu nadrzędnego za pośrednictwem przekaźników lub transmisji cyfrowej przez dodatkowy moduł IP DOORWAY z wykorzystaniem Ethernetu.

Najważniejsze lotniska wojskowe i cywilne w Polsce są już chronione za pomocą urządzeń firmy CIAS. Urządzenia mikrofalowe wbrew rozpowszechnianym opiniom nie wywołują zakłóceń w działaniu innych systemów lotniskowych. Zakończono pomyślnie testy systemów CIAS w jednym z największych cywilnych portów lotniczych w Polsce, gdzie wkrótce znajdą zastosowanie w miejscach niedostępnych do objęcia ochroną przez dotychczas oferowane na rynku systemy.

CIAS
ul. Żeligowskiego 8/10, 90-753 Łódź
biuro@cias.com.pl
http://www.cias.com.pl