Strona główna Infrastruktura krytyczna Bezpieczne obiekty IK dzięki zaawansowanej ochronie obwodowej

Bezpieczne obiekty IK dzięki zaawansowanej ochronie obwodowej

Eifeh Strom
a&s International


Wzrost zagrożenia terroryzmem powoduje, że rynek ochrony obwodowej (perymetrycznej) rozwija się w szybszym tempie. Nowe technologie oferują operatorom security coraz skuteczniejszą detekcję.

Na początku były ogrodzenia instalowane wokół zewnętrznych granic terenu – od tego czasu ochrona obwodowa przeszła długą drogę. Ożywienie rynku wynika przede wszystkim ze wzrostu liczby ataków terrorystycznych na całym świecie. Postęp technologiczny w zakresie dozoru wizyjnego również wpływa na popyt na systemy i usługi ochrony obwodowej, podobnie jak zwiększone wykorzystanie Internetu Rzeczy (IoT) oraz rozwiązań inteligentnych (smart).

Według raportu Markets and Markets Ameryka Północna ma największy udział w światowej sprzedaży detektorów ochrony obwodowej. Za wzrost na tym rynku odpowiadają przede wszystkim takie czynniki, jak większa aktywność terrorystów, nielegalna imigracja oraz przestępstwa kryminalne – przestępczość, rosnąca liczba kradzieży i aktów wandalizmu w sektorach komercyjnych i przemysłowych, przy jednocześnie trudniejszym dostępie do policji, która zmusza firmy, by same zapewniały sobie ochronę.

Najszybciej rosnącym regionem jest jednak APAC (region Azji i Pacyfiku). Wynika to z ożywienia gospodarczego w obszarze infrastruktury (lotniska, koleje i autostrady) oraz silnego rozwoju usług finansowych i bankowych, jakie zachodzą na tym rynku. Zdaniem analityków z Markets and Markets będzie się to przekładać na duży wzrost na regionalnym rynku ochrony obwodowej.

Branże mają większe oczekiwania
Jak twierdzą analitycy z Memoori, rosnąca liczba zagrożeń sprawiła, że ochrona perymetryczna odgrywa coraz ważniejszą rolę w zabezpieczaniu infrastruktury krytycznej. Dotyczy to np. dostawców mediów użytkowych, usług transportowych, administracji publicznej czy służb mundurowych. Ataki mogą powodować poważne zakłócenia w funkcjonowaniu tego rodzaju infrastruktury i prowadzić do ogromnych strat w całej gospodarce. Firmy specjalizujące się w ochronie obwodowej odnotowują stały wzrost sprzedaży, wynikający z rosnącego zaangażowania organizacji w zapewnienie bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej i gotowości przeznaczania na to większych budżetów. Dostawcy mediów użytkowych (wody, ciepła, prądu) znajdują się pod presją oczekiwań, by dostęp do tych usług był ciągły, a obiekty były chronione przed aktami wandalizmu i atakami bojówkarzy oraz terrorystów. Wzrost zapotrzebowania wynika też z ostrzejszych regulacji rządowych.

Dużym odbiorcą systemów ochrony obwodowej jest od dawna również sektor naftowo-gazowy ze względu na różne zagrożenia, na jakie jest narażony. Wiele krajów, nawet Kanada uważana za państwo o niskim poziom zagrożenia, zainwestowało duże kwoty w zabezpieczenie infrastruktury naziemnej, głównie z powodu zwiększonej świadomości jej krytycznego znaczenia.

W sektorze komercyjnym rosnący popyt na ochronę perymetryczną jest stymulowany przez rozwój technologiczny, który sprawia, że rozwiązania stają się bardziej przystępne cenowo i lepiej dostosowane do potrzeb mniejszych instalacji. Firmy zaczynają również akceptować ochronę obwodową jako niezbędny system alarmowy zabezpieczający ich firmę. Poszukują rozwiązań, które będzie można łatwo zamontować na istniejącym ogrodzeniu.

W czasach, gdy coraz więcej osób i firm korzysta z usług opartych na chmurze, także centra danych przyczyniają się do wzrostu liczby wdrożeń ochrony obwodowej. Coraz częściej są one bowiem celem napastników.

Trendy technologiczne
Rozwój rynku ma napędzać integracja systemów i wykorzystanie nowych, zaawansowanych technologii. Analitycy z Memoori wskazują zwłaszcza na postęp, jaki dokonuje się w detektorach, technologiach bezprzewodowych i radarach. Podkreślają też rolę integracji systemów ochrony obwodowej z systemami dozoru wizyjnego czy kontroli dostępu z oświetleniem zewnętrznym. Wprowadzenie analityki VCA i oprogramowania opartego na technologii deep learning także ma duży wpływ na rynek systemów alarmowych antywłamaniowych i ochrony obwodowej.
Stały rozwój VCA w połączeniu z taniejącymi kamerami o wyższej wydajności zwiększa efektywność wykorzystania tego rozwiązania w ochronie perymetrycznej. Integracja tych systemów z inteligentnym oświetleniem wpływa na obniżenie całkowitego kosztu posiadania, przy jednoczesnym zwiększeniu skuteczności odstraszania, detekcji i oceny.

Integracja systemów, mająca na celu tworzenie kompleksowych rozwiązań bezpieczeństwa, jest kluczowym trendem na rynku ochrony obwodowej.

Duży wpływ na skuteczność ochrony perymetrycznej ma technologia wizualizacji strefy detekcji, zapewniana przez kamery VSS z algorytmami rozpoznawania obiektów, takich jak ludzie, samochody i zwierzęta. Jednak wydajność i niezawodność wykrywania nie spełnia oczekiwań branży ze względu na problemy, takie jak brak alarmu czy duża liczba fałszywych alarmów powodowanych przez światło, deszcz, owady itp. Zaleca się stosowanie sprawdzonych technologii, takich jak skanery laserowe, światłowodowe kable sensoryczne, bariery i czujki podczerwieni czy mikrofalowe. Na znaczeniu wciąż zyskują technologie światłowodowe, w instalacjach zarówno montowanych na ogrodzeniach, jak i zakopywanych. Kluczem do ich popularności jest całkowita odporność na wyładowania i zakłócenia elektromagnetyczne. Są one również bezpieczne w strefach zagrożonych wybuchem gazu.

Najczęściej wybierane sensory
Do wzrostu sprzedaży rozwiązań ochrony obwodowej przyczynia się także postęp w technologii czujników. Już teraz sensory – począwszy od przeznaczonych do montażu na ogrodzeniu, aż po czujniki drgań i termiczne – są jednymi z najpopularniejszych produktów na tym rynku. Postęp technologiczny dotyczy bardziej zaawansowanych algorytmów oprogramowania, które zmniejszają liczbę fałszywych alarmów oraz zwiększają dokładność lokalizacji. Dzięki tym ulepszeniom sensory montowane obecnie na ogrodzeniu są postrzegane jako bardziej wartościowa opcja. Integracja czujników ogrodzeniowych z innymi systemami, np. z inteligentnym oświetleniem, również wprowadza nowe funkcje i zastosowania. Przykładowo inteligentne oświetlenie może zareagować na włamanie, zmieniając intensywność światła lub tworząc efekt stroboskopowy w zagrożonej strefie, co działa odstraszająco na intruza, dając jednocześnie ocenę sytuacji.

Na popularności zyskują także montowane na ogrodzeniu mikrofalowe kable sensoryczne wykrywające wibracje oraz czujki sejsmiczne montowane pod ziemią. Oferowane w formie zestawów mogą być podłączane do standardowego systemu alarmowego lub dozoru wizyjnego. W ostatnich latach uznanie zyskują również sensory termowizyjne, czujniki radarowe i skanery laserowe oraz detektory wizyjne (np. z zastosowaniem algorytmów VCA). Dostarczają one nie tylko informacji wyzwalających alarmy, ale także danych o rozmiarze, kierunku czy prędkości poruszania się, zwiększających – wraz z systemami zarządzania dozorem wizyjnym – funkcjonalność ochrony.

Systemy plug-and-play
zwiększają dostępność ochrony obwodowej
Cena i skomplikowana instalacja to najczęstsze przeszkody w wykorzystaniu nowych technologii. Sytuację ratują rozwiązania plug-and-play, dzięki którym więcej inwestorów wdraża systemy ochrony obwodowej. Przechodzenie z systemów, które są niestandardowe, drogie, skomplikowane w instalacji i kosztowne w utrzymaniu, do rozwiązań ekonomicznych typu plug-and-play, niewymagające specjalistycznej wiedzy, certyfikacji i szkoleń, a przy tym łatwe w utrzymaniu, to jeden z najważniejszych trendów na globalnym rynku ochrony obwodowej. Przykładowo jeszcze pięć lat temu właściciel magazynu samoobsługowego lub hurtowni, doświadczający ciągłych napadów (z przecinaniem ogrodzenia itp.), nie dysponował środkami mogącymi temu skutecznie zapobiegać. Mógł próbować wykorzystać bariery podczerwieni, ale generowały one fałszywe alarmy powodowane trudnymi warunkami atmosferycznymi, działaniem zwierząt i roślinnością. Mógł też starać się rozwiązać problem przy użyciu kamer, ale one zwykle pokazywały człowieka w bluzie z kapturem, który poruszał się skradzionym pojazdem. Ewentualnie użyć taniej analityki, która wysyłałaby fałszywe alarmy w czasie deszczu.

Obecnie, dzięki np. prostym alarmowym zestawom kabli sensorycznych, operatorzy ochrony, którzy wcześniej nie dysponowali odpowiednim budżetem albo brakowało im kompetencji, teraz mają dostęp do skutecznych rozwiązań. Takie zestawy instaluje się na ogrodzeniu i podłącza do istniejącego systemu alarmowego. Nawet integrator, który w swoim zawodowym życiu nigdy nie wdrażał ochrony obwodowej, może teraz łatwo kupić system i zainstalować go, nie martwiąc się o swoje umiejętności w dostarczeniu dobrze działającego systemu.

Wykorzystanie analizy wizji i termowizji
wzmacnia ochronę obwodową
Na całym świecie dochodzi do coraz częstszych naruszeń ochrony obwodowej. Gdy mowa o zbudowaniu kompleksowego systemu zabezpieczeń, w monitorowaniu potencjalnych intruzów kluczową rolę mogą odgrywać kamery wyposażone w termowizję oraz wbudowane funkcje analizy obrazu.

W raporcie Markets and Markets szybszy postęp technologiczny w obszarze dozoru wizyjnego został uznany za jeden z najważniejszych czynników zwiększających popyt na systemy i usługi ochrony obwodowej. Intruzi jednak od dawna wykorzystują słabości technologiczne tradycyjnych kamer dozorowych, m.in. martwe strefy i błędy wynikające z obsługi człowieka. Aby ograniczyć te problemy, producenci obierają dwie drogi. Po pierwsze, słabości związane z obsługą człowieka skutecznie eliminuje analiza zawartości wizji (VCA), automatycznie uruchamiająca alarmy po wykryciu intruzów. Po drugie, niedoskonałości kamer działających w świetle widzialnym można przezwyciężyć przy użyciu kamer termowizyjnych. Te urządzenia w ostatnich latach stały się bardziej wydajne i tańsze.

Aby postęp był zauważalny, analityka VCA oraz kamery termowizyjne powinny współpracować ze sobą. Bez obrazu przechwytywanego z kamery termowizyjnej pracującej w ekstremalnych warunkach (deszcz, dym i odblaski światła) nawet najpotężniejsze algorytmy VCA nie mają szansy wykrycia intruzów, którzy wykorzystują np. martwe strefy kamer dozorowych. I na odwrót – bez pomocy VCA efekt kamer termowizyjnych zostanie zredukowany do obrazu na kolejnym ekranie, który szybko przestanie być obserwowany. Trudno będzie też wyeliminować ludzkie błędy. Tylko połączenie analityki i termowizji zapewnia skuteczną ochronę przed intruzami.

W rezultacie producenci, np. Bosch, opracowują kamery termowizyjne z wbudowaną inteligentną analizą wizji (np. DINION IP thermal 8000). Ułatwiają one operatorom tworzenie ochrony obwodowej, dostarczając dane najlepiej obrazujące sytuację. I chociaż kamery termowizyjne nie zastępują kamer tradycyjnych, to pracując w tandemie, zapewnią operatorom maksymalną świadomość sytuacyjną i wczesne wykrycie intruzów.

Dzięki współpracy kamer termowizyjnych z zaimplementowaną analityką VCA z systemami ochrony obwodowej operatorzy mają szansę nigdy nie przeoczyć potencjalnego zagrożenia, szybko uzyskując właściwe dane – bez względu na to, jak niekorzystne panują warunki.

Odstraszyć intruza
Tak długo, jak terroryzm pozostanie poważnym zagrożeniem, światowy rynek ochrony obwodowej będzie odnotowywał wyraźny wzrost. Pozytywne jest to, że technologie są coraz doskonalsze i inteligentniejsze, a przy tym coraz bardziej przystępne cenowo. W rezultacie stają się dostępne dla większej liczby inwestorów z różnych branż.